Annons

EMBRACE: SAP eskalerar kampen om att få upp användarna i molnet

SAP inledde för någon vecka sedan ett intressant projekt, kallat ”Embrace”. Alltså, ”omfamning” på svenska. Det handlar om ett samarbete med Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud och ett antal globala strategiska servicepartner (GSSPs).
Vad man tar sikte på är att underlätta respektive kunds/användares flytt till S/4HANA i molnet. Embrace är anpassat till varje lands språk och sammanhang. Företagen får också rekommendationer om vilken plattform, programvara, tjänster och infrastruktur från SAP som passar dem bäst, tillsammans med förslag på lämpliga hyperscaler och servicepartner.
- – Våra kunder är helt på det klara med vilka affärsresultat de förväntar sig genom att flytta till molnet – liksom vilka fördelar på det operativa och innovativa planet de är ute efter. Nu inleder vi det här samarbetet med hyperscaler och globala strategiska servicepartner för att underlätta för våra kunder att bli intelligenta företag, säger Jennifer Morgan, CEO för ”Cloud Business Group” och styrelseledamot i SAP.

Flytten till SAP S/4HANA i molnet ska ske i form av marknadsanpassade processer, en referensplan och enkel åtkomst till de underliggande tekniktjänster som krävs för att hjälpa varje kund att maximera sina affärsresultat. Genom att samarbeta med hyperscaler och GSSP vill SAP ge sina kunder en enda helhetsplan som stöttar utvecklingen mot att bli ett intelligent företag.

Riskhanterade implementeringar
Förväntade kundfördelar är bland annat kortare förhandlingar, effektivisering av team och snabbare, riskhanterade implementeringar.

Embrace inkluderar följande:
• Lösning: En uppsättning grundtjänster som körs på SAP Cloud Platform och möjliggör integration, styrning och förlängning av SAP-system och tredjepartsprogram som körs i molnet eller egna installationer
• Referensplan: En gemensamt utvecklad teknisk plan som innehåller de nödvändiga SAP- och hyperscaler-komponenterna som behövs för att driva kundens applikationer
• Marknadsanpassade processer: En gemensamt skapad och marknadsgodkänd vägkarta till SAP S/4HANA som är branschspecifik och skapad tillsammans med hyperscaler och globala strategiska servicepartner
• Nya SAP MaxAttention-tjänster och SAP ActiveAttention-tjänster: En helt ny uppsättning tjänster som är utformade för att stödja kunder som kör moln- eller hybridinfrastruktur på en hyperscaler

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title