Annons

Volvo Penta passerar milstolpe på elektrifieringsresan med eldrivlinan och ny prototypserie

Saken är den att det gått undan ordentligt i utvecklingsarbetet. Nyckelfaktorer i detta är för det första ett starkt samarbete mellan TICO och Volvo Penta till att lösa gemensamma utvecklingsfrågor snabbt. För det andra är denna lösning baserad på beprövad Volvo Group-teknologi skräddarsydd för TICOs applikation vad gäller prestanda och energibehov. För det tredje har Volvo Pentas kunskap om elektromobilitet och dess erfarenhet som samlats under tidigare projekt – som Rosenbauer och Terminal Tractor proof of concept – banat väg för denna senaste prestation. Och slutligen, när det gäller att utveckla skräddarsydda lösningar för elektriska drivlinor, har Volvo Pentas kompletta systemförsörjningsmetod – hantering av utvecklingen och installationen av den kompletta lösningen för den elektriska drivlinan och dess integration i fordonet – gjort det möjligt för TICO att fokusera på att förbättra fordonets funktionalitet .
– Marknadens efterfrågan på elektrifiering finns överallt i de applikationer vi stödjer, säger Daryl Berryman, chef för FoU på TICO. Inom hamnindustrin, inom distributionsindustrin, inom järnvägsindustrin är det den nya spjutspetsteknologin inom elektromobilitet alla vill ha. Det är den naturliga utvecklingen av all transport och vi vill vara pionjärer. För att uppnå detta lagarbete är nyckeln. Genom att arbeta med Volvo Penta har vi etablerat ett team där alla spelar olika roller och resultaten talar för sig själva.

Terminaltraktorerna på TICO, som körs med Volvo Pentas eldrivlinelösning.

DEN PERFEKTA PASSFORMEN
Hamnar och distributionsnav har välorganiserade flottor och verksamheter med gynnsamma miljöer för att utveckla laddningsinfrastruktur, med väldefinierade arbetscykler, vilket gör dem perfekta för denna typ av teknik.
Volvo Penta analyserade TICO-kundens verksamhet i realtid och baserade sitt elsystem på dessa data och simuleringar. Med god hantering av elektrifierade fordonsflottor och tillgång till laddningsmöjligheter med hög effekt, kan denna nya teknik innebära att fordonsparksägare kommer att se anmärkningsvärda fördelar ur ett totalkostnadsperspektiv, inklusive:
• Eliminerade bränslekostnader – detta kommer att bli ännu viktigare för framtiden, med stigande priser och utsläppslagstiftning som blir mer restriktiv.
• Minskat underhåll – elektriska drivlinor har mycket färre underhållskrav jämfört med konventionella lösningar.
• Minskade fordonsstopp och behov av reservdelar.
• Möjligheter att dra nytta av gröna incitament.

BYGGER EN NY SERIE PROTOTYPER
TICO kommer att bygga en serie prototyper i nära samarbete med Volvo Penta. Dessa prototyper kommer att testas och kontinuerligt utvecklas, finjusteras och förbättras. Detta stegvisa tillvägagångssätt – i nära samarbete med OEM-tillverkare och deras kunder – förkroppsligar Volvo Pentas process att ta itu med ny produktutveckling. Företaget lägger stor vikt vid att förstå slutanvändarnas behov och leverera teknik och lösningar som möter dessa behov men som också är pålitliga, säkra och skapar värde.
– Branschen genomgår en stor omvandling, säger Giorgio Paris, VD för Volvo Penta Industrial, och fortsätter: ”Kunder, som TICO, driver i allt högre grad efterfrågan på ny teknik och mer hållbara kraftlösningar – och vi är engagerade i att stödja och implementera dessa förändringar. Vi ser våra kunder som vår största tillgång här, och endast genom att arbeta i nära samarbete med dem kan vi säkerställa att nya teknologier uppfyller samma höga kvalitetsstandarder som förväntas av ett premiummärke.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title