Annons

En av den nordiska Autodesk-sfärens största profiler drar sig tillbaka: Rolf Kjærnsli går i pension

Klart är alltså att Rolf Kjærnsli kommer att lämna sin tjänst som divisionschef för Design Management den 31 december 2021, men kommer fram till den 1 mars 2022 att fortsätta rapportera till koncernchefen Johan Andersson.
Från och med den 1 januari 2022 kommer Johan Andersson också att inneha tjänsten som tillförordnad VD för Design Management Division.
Jens Kollserud, VD för Symetri, kommer från och med den 1 januari 2022 att ingå i Addnode Groups Executive Management Team.

Addnodes koncernchef, Johan Andersson.

Blir det några förändringar i hur divisionen tar sig in i framtiden med Johan Andersson vid rodret?
– Vi kommer fortsätta att bygga en division av starka bolag med programvaror för design, produktion och förvaltning av produkter, fastigheter och infrastruktur. Bolagen i divisionen är starka och vi kommer att fortsätta göra förvärv, säger Addnodechefen.
Vad ser du som Symetris styrka?
– Symetri är enligt mitt tycke världens bästa Autodesk-partner. Det finns någon som omsätter mer, men Symetris portfölj av kompletterande egna produkter och kompetenta medarbetare, som förstår kundernas processer och kan stötta dem i deras utveckling, är Symetris styrka.

BRA DRAG TROTS TUFFA TIDER
Det har generellt under 2021 varit ett bra ekonomiskt drag kring PLM- och CAx-relaterade verksamheter bland företagen, med åtföljande investeringar i både mjukvaror och tjänster. Efter ett 2020 som förstås påverkades av Coronvirusets härjningar har 2021 ofta fört med sig riktigt bra siffror på många ställen. För Addnodekoncernens del ser bilden lite varierad ut när det gäller detta tuffa Coronaår, vilket mera detaljmässigt framgår längre fram i artikeln.
Under 2021s tredje kvartal rapporterade koncernchefen, Johan Andersson, att man hade en god organisk tillväxt som både relaterade till ett uppdämt investeringsbehov hos kunderna och en underliggande god efterfrågan.
– Vi har vunnit affärer för design- och BIM-lösningar (Symetris specialområde) i både Norden och Storbritannien och efterfrågan på digitala fastighetssystem har varit god, noterade Addnodebasen i 21Q3-rapporten.
Han konstaterade vidare att, ”nettoomsättningen ökade med 15 procent, varav 7 procent valutajusterat organiskt. EBITA ökade med 20 procent till 108 miljoner. Totalt drog bolaget in 925 miljoner under tredje kvartalet.
Sett över 2021 första tre kvartal landade intäkterna på strax under 3 miljarder kronor. Också det senare en ökning från motsvarande period 2020, dock med lite blygsammare 3 procent.

DESIGN MANAGEMENT-DIVISIONEN DRAR IN DE STÖRSTA INTÄKTERNA
Addnodekoncernen har för övrig tre pelare i verksamheten: Design Management, PLM och Process Management.
Just Design Management (med framför allt Symetri) är en starkt bidragande intäktsfaktor under årets (2021) första nio månader, med nära 1,4 miljarder. Även om denna division faktiskt minskade sina intäkter jämfört med 2020 då de låg nära 100 miljoner högre.
Detta kompenserades dock av att både PLM- och den tredje av bolagets tre divisioner, Process Management, ökade sina intäkter med 6 respektive 21 procent.
Vi ska i detta också konstatera att PLM-divisionen (med TECHNIA som främsta intäktsmotor) är den andra stora intäktsbidragaren i Addnodekoncernen. Under de nio första månaderna ökade denna framgångsrika PLM-konsult sina intäkter från 2020 års 829 miljoner till 875 2021. Riktigt intressant är också att EBITA under samma period ökade från 18 till 73 miljoner – över 300 procent alltså!

Slutligen ser Addnodekoncernens ledningsgrupp från och med den 1 januari 2022 på det här viset:
Johan Andersson, VD och koncernchef, och tillförordnad VD för Design Management Division.
Lotta Jarleryd, CFO.
Adam Nilsson, chef för M&A och Corporate Development.
Jonas Gejer, VP Affärsutveckling.
Magnus Falkman, VD Technia och divisionschef Product Lifecycle Management.
Jens Kollserud, VD Symetri.
Andreas Wikholm, divisionschef Process Management.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title