Annons

”En milsten för TECHNIA”: Ny SAP-integration till Dassaults PLM-plattform 3DEXPERIENCE

Få konsulter har så bra koll på implementations- och drifts-lösningar relaterat till Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-miljöer som svenska PLM-konsulten TECHNIA. Ett exempel är bolagets egenutvecklade Light My Way-lösning, vilket är vad man brukar kalla för en ”Digital Adoption Solution (DAS)” för Dassaults 3DEXPERIENCE-plattform. Denna lösning guidar användare genom anpassade uppgifter och funktioner baserat på deras roll och applikationstillstånd, och säkerställer att de kan drifta lösningen enligt bästa praxis. Men det finns förstås flera faktorer som underlättar smidigt drift av PLM-systemen och produktframtagnings-arbetet; en sådan är kopplingarna mellan ERP- och affärssystem-sidan i företagens ofta diversifierade IT-miljöer.
En sida av detta handlar påfallande ofta i de miljöer TECHNIA har sina uppdrag om kopplingarna till världens dominerade utvecklare av affärssystem, SAP. Detta är också bakgrunden till den färska lanseringen av en integrationslösning, SAP Connector, till Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform i molnet. Kopplingen är byggd på molnprodukten TECHNIA Integration Framework (TIF Cloud), en iPaaS-lösning (integration-Platform-as-a-Service).
I pressmaterialet noterar TECHNIA att, ”TIF iPaaS är ett molnbaserat integrationssystem som hanterar dubbelriktade kopplingar mellan företagssystem som PLM, ERP, MES och CRM.” Denna nya, officiella licensiering täcker specifikt den förkonfigurerade integrationslösningen för 3DEXPERIENCE-plattformen på molnet och SAP. TIF SAP Connector finns på TECHNIA Cloud och är tillgänglig över hela världen.
TECHNIA-chefen, Magnus Falkman, är entusiastisk och menar att lanseringen, ”är en milstolpe för TECHNIA Software & Global Services när vi tar ytterligare ett steg mot att bli världens #1 systemintegratör. Vi kan nu förse våra kunder med det bästa 3DEXPERIENCE- och SAP-integrationsverktyget på marknaden, med försäkran om att det är auktoriserat av Dassault Systèmes."

SAP Connector innehåller de vanligaste användningsfallen på integrationssidan mellan PLM och ERP och har möjlighet att utöka specifika användningsscenarier genom att lägga till konfigurationer ovanpå grunden för att passa alla användares behov.

Philippe Rinero, produktchef på TECHNIA.

TECHNIA Integration Framework-lösningar bygger på modern teknik, standardiserade integrationsprinciper och bästa praxis för att säkerställa effektiva och hanterbara integrationer mellan företagssystem.
– Vi är glada över att introducera vår nya molnprogramvara som möjliggör sömlös integration mellan 3DEXPERIENCE Cloud och SAP. Genom att ta itu med den nya utmaningen att integrera dessa två kraftfulla plattformar ger vi organisationer möjlighet att låsa upp nya nivåer av effektivitet, samarbete och innovation. Vi är övertygade om att denna lösning kommer att leverera betydande värde till våra kunder, kommenterar TECHNIAs produktchef, Philippe Rinero, saken.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title