Annons

En smart CIO vässar sina demonstrationer av affärsvärde

GÄSTKRÖNIKA. Det är enklare att genomföra digital transformation med en plan som innehåller gradvisa förbättringar som är kopplade till verkliga verksamhetsbehov. Om en CIO dessutom lyckas visa vilka affärsvärden förbättringarna ger ökar chanserna att lyckas än mer, skriver Judith Gardiner, VP för ”Growth and Emerging Markets”, på Equinix.
När det är oroligt i världen, som just nu, tenderar företagsledare att prioritera satsningar som ger kortsiktiga vinster. För en CIO innebär det att det är relativt lätt att få pengar till cybersäkerhet, moln-migreringar och dataanalys. Det är svårare att få finansiering av långsiktiga projekt för digital transformation. När det finns en ekonomisk osäkerhet är det inte så lockande att lägga upp en stor sedelhög, med löfte om vinster om flera år.
En framsynt CIO behöver trots det aktuella läget se till att få långsiktiga projekt finansierade. Vägen till framgång är enkel att beskriva, men kan vara jobbig att genomföra. Hur ser den ut?

Den består av tre huvudsakliga steg, menar Judith Gardiner:

  • Planera. Formulera en långsiktig plan, så kallad roadmap, för digital transformation som matchar företagets affärsmål.
  • Agera. Genomför inkrementella förbättringar och iterera om nödvändigt.
  • Demonstrera. Visa affärsvärdet som projekten ger.

Framtiden kan bjuda på helt oväntade förändringar
Den första svårigheten är att beskriva den eftersträvade framtida situationen. Man får av nödvändighet utgå från jämförelser med nuläget, även om alla förstår att framtiden kommer att bjuda på helt oväntade förändringar. Viktigast är att presentera framtidsscenarier genom att beskriva affärsvärden som eftersträvas.
Det gäller att inse att det är orimligt att formulera en allomfattande digital strategi på en gång. Det krävs ett ständigt pågående arbete med både finjusteringar och stora förändringar, beroende på förändrade omständigheter.
Det är nödvändigt att engagera verksamhetsfolk från olika delar av företaget i arbetet med den långsiktiga planen. Det gäller att förstå deras prioriteringar och vilka tekniklösningar som är lämpliga. Digital transformation är verksamhetstransformation. IT-avdelningen behöver skaffa sig vänner ute i verksamheten. Öppen kommunikation och nära samarbete underlättar.

Egna satsningar på automatisering
Vi har själva satt fart med digital transformation på Equinix. Ett bra exempel är satsningar på automatisering. IT-avdelningen och enheten för verksamhetstransformation har jobbat tätt ihop för att automatisering ska ha en framträdande roll i vår digitala strategi. Vi har ansträngt oss för att satsningar på automatisering verkligen ska stödja viktiga affärsmål.
Arbetet leder till ökat engagemang hos medarbetare, genom bättre lösningar på deras problem. Det lyckas ofta tack vare användning av low-code- och no-code-plattformar. I slutänden leder det till bättre kundupplevelser.
En nyckel till framgång är att skapa en inkrementell, långsiktig plan. En sådan innehåller färre och billigare satsningar än en plan som går ut på att beskriva fullständiga framtida lösningar. Den är enklare att förstå och få stöd för.

Av Judith Gardiner, VP, Growth and Emerging Markets, Equinix

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title