Annons

En svängom för tillväxt i USA: Konsulten Ramboll köper OBG

Teknik- och samhällskonsulten Ramboll beskriver sig själva som, ”en ledande samhällsrådgivare”. Det är också frågan om en stor marknadsspelare med 14 000 anställda i 35 länder. Det stiftelseägda bolagets svenska verksamhet går inte heller av för hackor. Med HK i Stockholm, har man cirka 2 000 medarbetare på ett 30-tal kontor från norr till söder.
Idag meddelar Ranboll att man har förvärvat det amerikanska företaget OBG, med 900 experter inom vatten, energi, miljö och avancerad tillverkning. Därmed har Ramboll nu 2 000 experter i USA och man växer totalt till närmare 15 000 medarbetare globalt.

Koncernchefen Jens-Peter Saul säger i en kommentar att förvärvet av OBG är ett steg framåt i Rambolls strategiska ambition att växa i USA och stärka sin position inom vatten-, energi- och miljötjänster.
– Vi är mycket glada över att välkomna OBGs 900 experter till Ramboll. Vi har haft en strategisk ambition att växa i Nordamerika sedan vi trädde in på den amerikanska marknaden 2014 med det framgångsrika förvärvet av Environ, säger koncernchefen Jens-Peter Saul och tillägger att man tillsammans med OBG kan bygga vidare på den plattform vi har skapat i USA.
– Genom att kombinera vår konsultorienterade och analytiska verksamhet i USA med OBGs starka kompetens inom projektgenomförande kommer vi att kunna leverera fullskaliga, integrerade lösningar till våra kunder från tidigt konsultarbete till utförande, säger Saul.

En perfekt matchning. OBG är även kulturellt en perfekt matchning för oss, menar Rambollchefen:
– Precis som Ramboll är OBG ett företag med starka värderingar och med en ambition att skapa ett bättre samhälle. Den starka kommersiella och kulturella matchningen gör mig säker på att både våra kunder och kollegor kommer gynnas av de många synergier som finns mellan våra företag, säger han.

Jim Fox, chef för OGB i USA pekar även han på värdet av en breddad kundbas.
– Absolut, vi ser förvärvet som en fantastisk möjlighet att bredda denna, både i USA och globalt. Vi samlar tillsammans ett tankemässigt ledarskap i världsklass och kommer att ha ännu starkare förmåga att lösa de utmaningar som orsakas av globala megatrender såsom urbanisering, klimatförändringar och resursbrist. Jag har fullt förtroende för att uppköpet kommer att resultera i fler tillväxtmöjligheter för våra kompetenta medarbetare och innovativa lösningar för våra kunder, säger han.

Starkt stöd från OGBs aktieägare. Det fanns ett starkt stöd från OBGs aktieägare med över 91 procents stöd, vilket tydligt förstärker den strategiska och kulturella matchningen.
OBG har sedan 1945 levererat integrerade tekniska lösningar inom vatten, energi, miljö och avancerad tillverkning. Bolaget har starka kundrelationer inom både den privata och den offentliga sektorn med särskilt stark position inom östra delen av USA.
OBG är involverade i ett antal betydande projekt, exempelvis ett av världens största avancerade reningsverk i Washington, ett ambitiöst program som ska hjälpa myndigheterna i staten New York med att öka energieffektiviseringen och minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2030, samt med restaureringen av Onondaga Lake i delstaten New York, erkänd som ett av de största sjörestaureringsprojekten i Nordamerika.

Ny affärsenhet i USA. Till saken hör vidare att Ramboll under de senaste fem åren vuxit kraftigt i USA. I slutet av 2014 förvärvade Ramboll den globala konsultverksamheten Environ, med fler än 1 500 medarbetare inom miljö och hälsa globalt, varav 800 i USA. Under förra året växte bolaget organiskt med 9,5 procent i USA, som nu är en av företagets snabbast växande och mest lönsamma regioner.
Med det nya förvärvet som fördubblar storleken i USA etablerar Ramboll en ny affärsenhet för Amerika som omfattar USA, Kanada, Mexiko och Brasilien med tjänster inom vatten, energi, miljö och hälsa. Från och med 1 januari 2019 kommer affärsenheten att ledas av OBGs VD Jim Fox som verkställande direktör. Ambitionen är att enheten under de kommande fyra till fem åren ska växa från nuvarande 2 000 anställda till 3-4 000 anställda.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title