Annons

”En uppstickare som inte vilar på hanen”: Aras PLM släpper ny uppdaterad version av Innovator-plattformen

Den nya utgåvan innehåller sammanfattningsvis betydande förbättringar av funktionaliteten tillsammans med ännu snabbare prestanda i stora globala distributioner. Som en öppen version, en s k ”open source-lösning”, kan vem som helst ladda ner och använda utgåvan utan kostnad. Därmed kan företag och organisationer tämligen per omgående driva sin verksamhet på Aras-plattformen, även om vissa typer av tilläggsfunktioner och anpassningar krävs. Vad Aras PLM lever på när det gäller Innovator-plattformen är nämligen just detta, att skapa specifika kundanpassningar, sälja tilläggsmoduler och annat relaterat till konsulterande insatser.

Varför behövs en cPDm-plattform?
Varför behövs idag ett PLM-system, eller egentligen i fallet med Aras, en cPDm-lösning, enligt branschanalytikern CIMdatas definition (”collaborative Product Definition management”)?
Skälen är naturligtvis flera, men kommer i de flesta fall tillbaka till den ökande komplexiteten i produkter, produktframtagningsprocesser och allmänt en produktlivcykel som tenderar att kräva alltfler kopplingar mellan alla i livscykeln deltagande intressenter; från utvecklare och tillverkare, till distributörer och slutanvändare. Allt underbyggt av nya affärskrav baserat på en idag ofta abonnemangsuppbygd affärsmodell, helt enkelt ”Product-as-a-Service”, produkten som tjänst.
Detta kräver i sin tur en långt driven agilitet. Företagen måste ständigt omvandlas för att bli mer motståndskraftiga och därför skapa en organisation som kontinuerligt kan anpassa sig för att möta morgondagens okända utmaningar. Framtiden tillhör dem som har smidigheten att snabbt lägga om och utnyttja möjligheterna i en värld av påskyndande störningar.
Lyssna på CIMdata erfarne chefsanalytiker och CEO, Peter Bilello:
– Affärsprocesser förändras snabbt och ofta, och man måste i detta kunna leva utan oro för förmågan hos stödjande system att förändras med dem. Det är viktigt för organisationer att implementera en strategi som gör det möjligt för dem att anpassa, anpassa sig och anta när de behöver, säger han, och tillägger:
– Genom att ta en hållbar plattformsstrategi gör organisationer det möjligt för företaget att få sitt arbete gjort på ett så effektivt sätt som möjligt och kan garantera helhet-optimering och anslutning som är avgörande för en organisations digitala omvandling.

Så här långt skiljer sig måhända inte det Aras PLM har att anföra ifråga om systembehoven hos produktutvecklare, tillverkare och slutanvändare från PLM-områdets andra utvecklare, som Siemens Digital Industries, Dassault Sysstemes och PTC.
Men sen kommer vi till själva plattformen och dess kapaciteter och attackvinkel relativt problematiken. Så här ser det ut:
Med denna version utökar Aras plattformskapacitet inom fem kärnområden, som man menar ökar hastigheten med vilken tillverkare av komplexa produkter kan omvandla sina processer. De fem kärnområdena inkluderar:

Förbättrad produktivitet för användare över hela plattformen
En strömlinjeformad användarupplevelse byggd på ett förenklat gränssnitt gör faktiskt Aras Innovator ännu enklare att använda och lära sig, medan en navigationsdesign hjälper användare att hitta den information de behöver snabbare. Denna typ av förenklingar i användningen, med den omfattande kapaciteten s a s dold under ytan, öär klart värdefull när framför allt större organisationer med många diversifierade intressenter i produktframtagningskedjan. Ytterligare produktivitetsförbättringar spänner över alla aspekter av sviten.

Förbättrad visualisering för att påskynda navigering och analys
Eftersom produktdesigner tenderar att bli mer komplexa måste tillverkarna enkelt kunna se och navigera i sina produktdata. Genom en serie nya uppdateringar har Aras förstärkt kraften i sin digitala tråd och digitala tvillingvisualiseringsmöjligheter. Användare kan visualisera relationer i den digitala tråden med Aras Graph Navigation; navigera PLM-data i samband med 3D-modeller med Aras Dynamic Product Navigation; och visualisera relationer med hierarkisk visning med Aras Tree Grid View – som alla hjälper till att bryta ner interna informationssilor och skapa en tydlig genomgång av produktinformation för att underlätta informerat beslutsfattande.

Utökad funktionalitet med nya plattformsapplikationer
Aras fortsätter att bygga nya applikationer som går över hela livscykeln och som utökar plattformarnas breda funktionalitet. Användare kan nu hantera krav med kontext i PLM-data med Aras Requirements Engineering och hantera systemmodeller med spårbarhet med hjälp av Systems Architecture. Aras har också fortsatt sin inkorporeringsstrategi för förvärvade applikationer. Användare kan nu fånga och hantera sammanhang för alla fysiska tillgångar med Digital Twin Core och hantera simuleringsprocesser och resultat i den digitala tråden med Aras Simulation Management.

• Optimera Core PLM med uppdaterade plattformsapplikationer
Vidare: Aras plattform har stärkt sin tekniska kapacitet genom att regelbundet släppa förbättringar för att effektivisera användarupplevelsen för att stödja produktkomplexitet. Användare kan definiera och hantera produktdata under hela livscykeln med Aras Product Engineering; ansluta och hantera dokument i den digitala tråden med Aras Office Connector; förenkla valet av elektroniska komponenter med Aras Component Engineering; och låsa upp produktdata för företaget med SOLIDWORKS PDM Pro Connector.

Avancerad konfigurerbarhet med nya lågkodsfunktioner
Aras har utökat sin plattforms modelleringsmotor genom att lägga till nya funktioner med låg kod som förbättrar klientmodellering genom avancerade säkerhetsalternativ och ett strömlinjeformat ramverk för teknisk dokumentation, vilket gör det möjligt för organisationer att fortsätta att anpassa applikationslandskapet och bygga med Aras för att stödja nya affärsinitiativ.

– De nya funktionerna vi har levererat i Innovator 12.0 SP9 gör att vi är övertygade om att vi tar dina produktutvecklingsprocesser till nästa nivå, säger Aras PLMs John Sperling.

TAR PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSERNA TILL EN NY NIVÅ
– På Aras använder vi vår egen plattform som grund för våra globala produktutvecklingsprocesser, och även under de senaste perioderna av störningar har vi kunnat påskynda vår release-kadens för att leverera ett kontinuerligt flöde av ny funktionalitet till våra kunder, summerar John Sperling och fortsätter:
– Vi är glada över de nya funktionerna vi har levererat i 12.0 SP9 och är övertygade om att Aras Innovator tar dina produktutvecklingsprocesser till nästa nivå, precis som det gjorde för oss.
Aras Innovator 12 SP9 är tillgänglig för öppna användare att ladda ner nu.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title