Annons

EPLANs nya ePulse-system tar bolagets el-CAD till molnet

Elektronik är, tillsammans med mjukvara, ett växande inslag i dagens produkter. Elektrifieringen och det växande inslaget av programvara av sådana lösningar som tidigare mest innehöll mekaniska bitar är en av de mer i ögonen fallande trenderna. Det innebär i sin tur att produktutvecklingsverktyg med kapabiliteter kring detta växer starkt i betydelse, inte minst i skenet av utvecklingen av autonoma fordon.
En effekt är att el-CAD-programmens betydelse i det industriella IT-stödet blir allt viktigare. Antingen som delar i homogena utvecklingsplattformar, som de från Dassault, Siemens, PTC, m fl, eller som diversifierade produktinnovationsplattformar med påkopplade el-CAD-moduler. I det senare fallet är tyska EPLAN en av de större och vanligt förekommande lösningarna.
EPLAN har utvecklat el-CAD-programvara i över 30 år och med närvaro i över 50 länder världen över och med mer än 51 000 kunder, spelar bolaget en betydande roll som katalysator för vassare hantering av elektriska design processer. När EPLAN för en dryg månad sedan firade sitt 30-årsjubileum i samband med Hannovermässan presenterade bolaget sitt nya ePulse-system, där EPLAN eView ingår som den första lösningen i detta molnbaserade system.

Den nya mjukvaran EPLAN eView, som tar EPLAN till molnet, har varit tillgängligt sedan årets början. Användare kan dela och kommentera olika projekt direkt i molnet. Det är det första steget i det nya systemet som saluförs under varumärket EPLAN ePulse.

Skräddarsydda molntillämningar
Med EPLAN ePulse utökas EPLAN-plattformen med skräddarsydda tillämpningar för molnet och möjliggör härigenom ett nätverk och problemfritt arbete inom teknikområdet. Till en början har satsningen alltså gjorts med den nuvarande applikationsportföljen:
– Vårt mål är att bygga ett världsomspännande tekniknätverk genom ePulse och att kontinuerligt erbjuda ny funktionalitet med stort mervärde, säger Hauke Niehus, VP för ”Cloud Business” på EPLAN. Våra utvecklingsgrupper arbetar för närvarande med ett brett utbud av idéer för detta.
Niehus ser en avgörande fördel för molnmiljön i sin höga flexibilitet, vilket innebär att ett team snabbt kan reagera med återkopplingar.
– Det här möjliggör för oss att optimera lösningar med kort varsel, menar Niehus och påpekar att det nya systemet erbjuder många möjligheter till samarbete inom teknik – inklusive moln-till-molnanslutningar, vilka kommer att presenteras med exempel på bästa praxis.

Hauke Niehus, VP för ”Cloud Business” på EPLAN.

Visionära diskussioner
Men de applikationer som erbjuds i ePulse kommer inte bara att vara begränsade till produktfamiljen EPLAN.
– Vi arbetar med våra kunder och branschpartners för detta. Under vårt Future Lab-initiativ under Hannovermässan hade vi en rad visionära diskussioner på Hannovermässan. Framtidsorienterade innovatörer, inklusive okonventionella tankekonstnärer, kunde testa prototyper och bidra med egna krav för framtida molnmiljöer. Denna dialog med kunder är viktig för EPLAN för att anpassa lösningar och slutligen samordna hela portföljen till marknadens behov och ständigt förbättra och utveckla dem, säger Niehus.

EPLAN Platform: Flera förbättringar
Men det finns mera. EPLAN Platform, version 2.8, har varit tillgänglig sedan slutet av förra året och de tekniska förbättringarna fortsätter.
EPLAN PrePlanning är ett exempel. Användare får, enligt Niehus, ”maximal support med en förenklad visning av PCT-loopar på högre nivå inom processautomatisering, nya alternativ för att leverera planeringsobjekt och nya makron för fastighets automation.”
Området med ledningsteknik med EPLAN Harness proD är är ett annat exempel: projektdatautbyte med både EPLAN Pro Panel och EPLAN Electric P8 gör integrerade processer med närliggande discipliner enklare än tidigare.

En enklare integrerad process är målet
Apropå enkelhet så automatiserar och industrialiserar Rittal och EPLAN nu styrskåp och ställverksteknik. Företagen samarbetade i Hannover för att visa de enorma fördelarna med digitalisering och automatisering av värdekedjan, samt hur produktions- och monteringstider kan minskas avsevärt bara när det kommer till kabeldragning. Man visade i presentationer vägen från el-schema via 3D-kopplingsdiagram, till automatisk tillverkning av de enskilda ledningarna och slutligen till installationen i skåpet.
En annan viktig del är tillhandahållandet av digital enhetsdata och produktkonfiguratorer genom konstruktion och arbetsförberedande processer – för en effektiv väg från den digitala tvillingen och vidare mot digitalt anslutna tillverkningsprocesser.
Klart är alltså att EPLAN är öppet för samarbete kring el-CAD-verktygen. Ett intressant exempel på detta är att systerbolaget Cideon på Hannover visade den senaste versionen av Autodesks Product Design & Manufacturing Collection. Man demonstrerade också konstruktion integrerat i SAP ERP, vilket gör att konstruktionsdata och komponentlistor är direkt tillgängliga för efterliggande processer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title