Annons

Einride drar igång tester med autonoma ellastbilar i Jönköping

Telekomjätten Ericsson har en enorm potential att växa i rollen som global nyckelspelare när det gäller industriell mobilitet och transportteknologier. Utvecklingstrenderna när det gäller autonoma fordon och IoT/IIoT-området pekar mot en disruptiv transformation och den svenska telekomaktören är i högsta grad med i racet, där den nya höghastighetstekniken 5G blir ett fundament.
En av huvudrollerna i detta spelas av Ericssons seniora VP, Åsa Tamsons. Hon är relativt ny på posten som ansvarig för den nya affärsenheten ”Business Area Technologies & New Businesses” – tillträdde i april i år – men har redan dragit igång viktiga initiativ. Huvudpoängen med enheten är just att fokusera på IoT och distribuerade molnlösningar, för att fånga potentialen i 5G och IoT/IIoT (Industrial Internet of Things). Och här händer det saker. PLM&ERP News har exempelvis nyligen rapporterat om ett nytt samarbete med ÅF kring lösningar för mobil uppkoppling till industriella applikationer. Men det finns mera:
Tillsammans med Telia och utvecklaren av eldrivna, förarlösa och autonoma lastbilar, Einride, har man satt 5G-tekniken i praktisk tillämpning på Schenkers anläggning i Jönköping.

Utvecklingen av Einride är en intressant historia. Bolaget är en start-up med f d Volvoingenjören Robert Falck som grundare och CEO, vars idé är ett transportkoncept byggt på eldrivna, förarlösa och autonoma lastbilar, kallade T-pods.  Falck har bl a varit chef för Volvos motorproduktion på nio anläggningar världen över, men har startat eget och Einride kunde under första halvåret 2018 visa upp en prototyp av en eldriven självkörande ellastbil som bl a intresserade livsmedelskedjan Lidl, som blev bolagets första kund.

T-pod ser inte ut som vi är vana vid att lastbilar ska göra. Det är en helt ny generation av transportfordon, som förutom att de är eldrivna och autonom, inte har någon förarhytt.

20 mils räckvidd med 20 ton i lasten. Einrides T-pod blev med den här loopen ett av de första transportfordonen helt designade och utvecklade för självkörning och elektrisk framdrivning. Utan både hytt och förarsäte är den tänkt att vara en del av ett transportsystem som utnyttjar fördelarna med autonomi och elektrisk framdrivning för att skapa ett kostnadseffektivt och utsläppsfritt transportalternativ. Räckvidden är 20 mil, fordonet är 7 meter långt och väger med full last 20 ton. Batteriets kapacitet är 200 kWh.
T-pod-systemet har, jämfört med dagens lösningar, menar Falck, ”funnit ett effektivt sätt att använda batterier och elektrisk framdrivning för att skapa en mer konkurrenskraftig transportlösning som kan ersätta dagens diesellastbilar.”
– Den idé som driver oss är att leda en övergång till hållbara godstransporter på väg. 5G ger den koppling och tillförlitlighet vi behöver för att säkert introducera T-poden på allmänna vägar, vilket i sin tur banar väg för en 90-procentig minskning av koldioxidutsläppen och eliminering av kväveoxid (NOx) utsläpp.
T-podarna kan fjärrstyras och bevakas på distans av en mänsklig förare som kan ta över från ett kontrollrum när hinder uppstår eller på sträckor där regelverket kanske kräver fjärrstyrning till en början.
En annan intressant bit är att Einride i april 2018 inledde ett samarbete med Nvidia. Einride kommer använda Nvidias ”Drive AI-platform”, som är världens i mest kraftfulla grafikprocessor- och datorenhet för självkörande teknik i fordon.

Einrides transportlösning är ett perfekt exempel på hur 5G kan driva kostnadseffektivitet, förbättra säkerheten och skapa en hållbar framtid, säger Ericssons Åsa Tamsons, chef för nya enheten ”Business Area Technologies & New Businesses”. Huvudpoängen med enheten är att fokusera på IoT och distribuerade molnlösningar, för att fånga potentialen i 5G och IoT/IIoT (Industrial Internet of Things).

5G som drivkraft. Med T-poden som en grundkomponent har nu alltså Ericsson, Einride och Telia Power Sustainable dragit igång ett projekt på transportbolaget Schenkers Jönköpings-anläggning.
5G är en viktig drivkraft, för att det ger den uppkopplingskvalitet, hastighet och tillförlitlighet som krävs för att införa säkra autonoma lastbilar; fordon som redan nu kan användas för logistik inom avgränsade anläggningar, men som med tiden med stor säkerhet också kommer att finnas på allmänna vägar.

För de spelare som vill vara med i konkurrensen när 5G nu tar fart är lyckade referenscase mycket viktiga. Man måste kunna visa att det som läggs upp på bordet fungerar. På DB Schenker-anläggningen kan Ericsson också demonstrera en lösning på bolagets ”Cloud Core for 5G”, som driver den första kommersiella installationen av Einrides AET-system (Autonomous Electric Transportation).
Målet med projektet är att driva ett rakt igenom elektriskt, autonomt transportsystem som tar hanteringen av en lastbilsflotta till en helt ny nivå.
– Ett paradigmskifte är tveklöst på gång inom transportbranschen. 5G, med hög datahastighet och ”ultralåg” latens, driver en ny värld av autonoma fordon som lyfter hanteringen av transportflottor till en ny, högre nivå. Einrides transportlösning är ett perfekt exempel på hur 5G kan driva kostnadseffektivitet, förbättra säkerheten och skapa en hållbar framtid, säger Åsa Tamsons.
Hon hävdar också att högkapacitets- och låglatens-egenskaperna hos 5G kommer att vara hörnstenar för framtidens transportlösningar.
– Autonoma transportsystem, som Einrides T-pod, drivna av 5G, kan potentiellt ersätta mer än 60 procent av dagens transporter med ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ, som dessutom innebär ökad trafiksäkerhet.

En dröm blir verklighet. Men det är nu inte bara Ericsson som kan tjäna stora pengar på 5G. Även för telekomopertörerna yppar denna teknologi enorma intäktsmöjligheter. I en Ericssonrapport om potentialen i detta talas om, ”intäktsmöjlighet på 619 miljarder dollar för telekomoperatörer år 2026”. Inga småpengar alltså, vilket gör området till ett starkt kommersiellt intresse för ett bolag som Telia. Man vill vara, och är, tidigt ute i sina 5G-satsningar, för att bli en tung spelare i det ekosystem som nu byggs upp runt denna höghastighetsteknik.
– Absolut, 5G är förstås en mycket spännande teknik som möjliggör nya hållbara affärsmöjligheter och skapar kundvärde. När vi nu tillsammans med våra partners bygger ett kraftfullt ekosystem kommer det att få en djup inverkan för kunder och på samhället som helhet, konstaterar Mats Lundbäck, teknisk chef på Telia Sweden.

Schenkerdirektören, Ewald Kaiser, talar om dröm som håller på att bli verklighet. ”Denna pilot är en milstolpe i övergången till ett intelligent transportsystem som kommer att vara säkert, kostnadseffektivt och hållbart,” säger han.

Schenkerdirektören, Ewald Kaiser, håller med. Han talar till och med om dröm som håller på att bli verklighet.
– Denna pilot är en milstolpe i övergången till ett intelligent transportsystem som kommer att vara säkert, kostnadseffektivt och hållbart, säger han. Autonoma, helelektriska lastbilar på allmänna vägar känns inte läöngre bara som en avlägsen dröm – det händer just nu. Tack vare vårt samarbete med Einride och anslutning via Ericsson och Telia står vi i framkant av denna stora övergång.

Upp till 66 gånger snabbare. När Ericsson stegar in i framtiden och kommersialiserar nya höghastighetstekniken 5G är ett av de mest kommersiellt lovande områdena autonoma transportsystem relaterat till IoT.
Och den svenska telegiganten har satsat hårt. Under de senaste tre åren har man investerat ca 15 miljarder dollar, ca drygt 130 miljarder i svenska kronor, i 5G och de första systemen planeras vara igång 2020.

Speed är i detta med 5G en synnerligen viktig poäng. Vare sig det gäller personbilar eller lastbilar så kräver den nya autonoma tekniken snabba reaktions- och accesstider och 5G kommer med löftet att effektuera de här bitarna. Bearbetningstiderna är kort sagt en av de mest kritiska framgångsfaktorerna inte bara när det gäller autonoma fordon, utan också generellt. Kapaciteten att processa enorma datamängder på kortast möjliga tid, analysera och dra relevanta slutsatser är avgörande för många nya teknikområden och affärsmodeller.
Vi ska kort ta ett mer konkret exempel gällande autonoma fordon. Tekniken här kan bearbeta data upp till 66 gånger snabbare och för autonoma bilar räknas varje millisekund. Medan den äldre etablerade 4G-tekniken klarade att reagera på 15-25 millisekunder, kommer 5G att kunna reagera på 1 millisekund, vilket exempelvis kan vara bra om bilen framför dig inleder en nödinbromsning.

Men processhastigheten här handlar inte bara om att förverkliga produkten, ”självkörande bilar”. I fotspåren av denna typ av kapabilitet färdas nya affärsmodeller där man till exempel inte längre köper en bil, utan snarare en transporttjänst där man kontinuerligt kan köpa olika tjänster online medan du kör bilen, från flera hästkrafter till musik, parkeringsplats och underhåll. ”Product-as-a-Service”, är begreppet.
5G kommer att bidra till att göra det möjligt.

Enligt koncernchefen på Ericsson, Börje Ekholm, har man hittills plockat hem mer än hälften av de kontrakt som signerats relaterat till 5G. FOTO Magnus Hjalmarson Neideman

Ericsson tar majoriteten av 5G-kontrakten. Exakt hur framtidens lastbilar kommer att se ut återstår att se, men klart är att de huvudsakligen kommer att vara eldrivna, liksom att autonoma lösningar kommer att vara en väsentlig del av transportkoncepten som utvecklas. Andra bitar, som kommer att se annorlunda ut, är att förarlösa lösningar blir vanliga liksom och även ”platoon driving”, alltså kolonner med en förarutrustad ledarbil med förarlösa fordon i släptåg.
Hur detta nu än artar sig står det klart att Ericsson kan spela en huvudroll när 5G-tekniken landar i praktik. Det har börjat bra; enligt koncernchefen, Börje Ekholm, har man hittills plockat hem mer än hälften av de kontrakt som signerats relaterat till 5G.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title