Annons

ERP/Affärs-IT: SAP lanserar världens största affärsnätverk på Sapphire Now 2021

Så här ser en översikt ut gällande vad publiken kan förvänta sig i nyhetsväg på eventet:

 1. SAP Business Network
  Som sagt, med SAP Business Network skapar SAP världens största affärsnätverk som samlar SAP Ariba Network, SAP Logistics Business Network och SAP Asset Intelligence Network. De över 5,5 miljoner medlemmarna får tillgång till en enda enhetlig portal som ger en helhetssyn på ekosystemet av leveranser, logistik och spårbarhet samt hantering, underhåll och drift av utrustning.
 2. ”RISE with SAP” för olika branscher
  Baserat på vad man presterat tidigare under året har SAP skapat ”RISE with SAP transformation packages for specific industries”.
  Det ger företag tillgång till affärstransformation som tjänst med fem branschanpassade molnlösningar för detaljhandel, konsumentprodukter, fordonsindustrin, energi- och tillverkningsbolag samt komponenter.
 3. Produkter för ökad hållbarhet
  För att uppnå målet att erbjuda produkter som ger mätbart klimatskydd, ökad mångfald och tydligt etiskt ansvar lanserar SAP en rad uppdateringar:
  • SAP Responsible Design and Production – gör det enklare för produktdesignern att göra hållbara val genom hela tillverkningskedjan.
  • SAP Product Footprint Management – spårar klimatavtrycken genom produktens hela livscykel.
  • SAP Sustainability Control Tower – ger en tydlig helhetsbild av miljöavtrycket.

  ANDRA NYHETER SOM ÄR TÄNKTA ATT VÄSSA AFFÄRSPRESTANDA
  SAP lanserar också flera nyheter som stödjer kundernas affärsförändringar, leder till bättre prestanda och hjälper dem att skapa bästa möjliga resultat, till exempel:
  • SAP Process Insights – gör det möjligt för organisationer att upptäcka, jämföra och förbättra sina affärsprocesser.
  • Verify, SAP Concurs nya verifieringsfunktion – använder AI och maskininlärning för att göra det möjligt för företag att automatiskt identifiera potentiella utgiftsrapporter och avvikelser.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title