Annons

Bråda dagar för Brodin när Jeeves expanderar sitt svenska partnernätverk

ERP-aktör på offensiven: FYRA NYA PARTNERS KLARA. Mikael Brodin, partneransvarig hos affärssystem-utvecklaren Jeeves har haft bråda dagar den gångna hösten. Detta efter bolagets beslut att göra en satsning på att återigen utveckla framför allt den svenska partnerkedjan under 2023. Hittills verkar det hela utvecklas bra: Med den senaste signade partner, Dizparc, har man i dagsläget under året knutit upp fyra nya partners till bolaget: Systemstöd, ZeeU, Two och, som sagt, Dizparc.
På ytan ser detta ut som en synnerligen rimlig expansionsstrategi för ett företag som vill växa, även om den nya partnersatsningen står i bjärt kontrast till händelserna 2015, då man över kort tid avvecklade alla sina partnersamarbeten. Detta beslut överraskade marknaden ordentligt och sågs av många iakttagare som resultatet av en svårförståelig ordergivning från riskkapitalbolaget Battery Ventures, som klivit in som ägare till Jeeves några år tidigare. Sedan dess har det emellertid runnit en hel del vatten under broarna, bl a har Jeeves blivit en del av nya huvudägarna Partner Groups Forterro-koncern, som i sin tur också äger ett tiotal andra bolag.
Nya bollar alltså, vilket verkar välbetänkt, inte minst i skenet av omstöpningen av marknaden, som har tagit ordentlig fart med digitaliserings-, moln- och SaaS-trendernas explosiva tillväxt. Ju fler aktörer som talar Jeeves språk denna process, desto bättre ser tillväxtmöjligheterna ut, givet att tekniken som saluförs ligger på konkurrenskraftig nivå; vilket den efter sen start nu ser ut att göra för Jeeves. Molnbaserade tjänster är en huvudtrend som gäller och i detta håller Jeeves konkurrenter ett högt tryck på att renodla sina verksamheter mot att bli SaaS-leverantörer (Software-as-a-Service) och där dessutom konsultarbetet, t ex när det gäller implementationerna, systemanpassningarna och supporten, tenderar att läggas ut på partners. Med Jeeves som framför allt system- och teknikplattforms-leverantör ser marknadsläget betydligt ljusare ut för bolaget.
Att denna övergripande bild av läget är relevant håller också Mikael Brodin med om:
- Anledningen till att vi vill knyta ett antal partners till oss är för att vi ser en fortsatt hög efterfrågan från våra befintliga kunder och vår nyförsäljning går bra. Dessutom vill allt fler av våra kunder flytta sitt affärssystem till molnet, vilket blir ett stort fokus, och här har partners en roll att spela, säger han.
Från Jeeves nytecknade partners är tonläget också positivt. Här finns en hel del att göra på vägen framåt, när Jeeves-kunderna tar klivet upp i molnet och till SaaS-affärsmodellen. Några röster:
- Vi jobbar redan nära många gemensamma kunder som använder Jeeves ERP och stöttar kunderna i allt från implementationer, verksamhetsutveckling, integrationer, anpassningar, support och uppgraderingar, säger Fredrik Jansson, VD hos Systemstöd, som har ett 40-tal konsulter involverade i Jeeves affärssystem.
Även Dizparc Jönköpings Håkan Jonsson, pekar på att flera kunder jobbar i Jeeves.
- Vi har i dagsläget 17 konsulter, med placeringsorter i Jönköping och Värnamo, som helt eller till delar jobbar med Jeeves ERP. Vi ser framför allt fram emot att skapa ytterligare trygghet och ännu bättre leveranser till våra kunder.

Allmänt om Jeeves kan noteras att man är en helhetsleverantör av affärssystemlösningar (ERP) för medelstora företag. Sedan starten 1992 har företaget vuxit ebn hel del och har nu mer än 2400 kunder. Kunderna finns främst inom tillverkning, produktion, distribution, partihandel samt i tjänsteindustrin.

SYSTEMSTÖD –  erfarna Jeeves ERP-konsulter
I Jeeves kommunikation kring bolagets ”nygamla” partnerstrategi pekar man på uppväxlingen som ett sätt att möta den ökade efterfrågan kring molnet och SaaS både från befintliga och nya kunder.
Avtalet med Systemstöd är ett bra exempel. Systemstöd är experter på affärssystem och har lång och gedigen erfarenhet.
– För oss på Jeeves känns det väldigt roligt att kunna dela den här nyheten då vi har lagt ned mycket tid och energi på att hitta rätt partners till vårt partnernätverk. Och vi känner att vi har fått till en fullträff med Systemstöd, de har lång erfarenhet av branschen och av Jeeves ERP och har ungefär 40 konsulter som redan levererar tjänster och expertis kring vårt affärssystem, säger Mikael Brodin, partneransvarig hos Jeeves.

Fredrik Jansson, VD Systemstöd.

– Vi på Systemstöd är väldigt glada över vårt partnersamarbete med Jeeves och vi ser att det här kan stärka vår konsultverksamhet ytterligare. Vi jobbar redan nära många gemensamma kunder som använder Jeeves ERP och stöttar kunderna i allt från implementationer, verksamhetsutveckling, integrationer, anpassningar, support och uppgraderingar, säger Systemstöd-chefen, Fredrik Jansson. Han fortsätter:
– Vårt uppdrag och drivkraft är att göra utvecklingen av affärssystem till en tillgång och inte en belastning. Vi frigör kundernas tid, skapar trygghet och gör allas vardag bättre. Våra konsulter är erfarna Jeeves ERP konsulter med stort verksamhetskunnande, vi levererar i dagsläget konsulttjänster kring Jeeves ERP till fler än 200 företag i 15 länder så vi är väl rustade för att utöka och komma närmare själva kärnan i Jeeves ERP i det här partnersamarbetet, avslutar Fredrik Jansson.
Systemstöd har drygt 40 anställda som jobbar på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping, Örebro och Östersund. 

TWO – ”ser fram emot en spännande resa”
– Vi ser fram emot partnerskapet med Jeeves. Bland annat då det innebär att vi får möjlighet att fördjupa vår kompetens inom Jeeves ERP och kommer närmare organisationen hos Jeeves. Jeeves står just nu inför en spännande resa när många av de befintliga kunderna ska gå över till ett molnbaserat affärssystem. Här ser vi att vi med vår djupa kompetens och stora erfarenhet av affärsutveckling, uppgraderingar, integrationer och förädling i Jeeves kan hjälpa till, säger Jonas Hellström, affärsområdeschef Jeeves ERP hos Two. 

Jonas Andersson, VD hos ZeeU.

ZeeU – tredje partnern i den nya satsningen
ZeeU blev under senhösten den tredje partnern som kom in i Jeevespartner-nätverk. De har nära tjugo erfarna och seniora konsulter, som i vissa fall har ett förflutet dsom anställda hos Jeeves. Bolaget har kontor på tre orter, Göteborg, Malmö och Jönköping, och strävar efter att jobba nära sina kunder och ta en aktiv roll i deras verksamhet. De har en hög kvalitet i sin leverans och en kontinuerlig dialog med kunderna för att utveckla dem på bästa sätt.
– Vi på ZeeU är jätteglada över att vi nu är en Jeeves-partner. Framför allt är det här positivt för våra kunder eftersom vi tror att ett partnerskap med Jeeves kommer att resultera i bättre leveranser och större affärsnytta. Under vår resa har vi fokuserat på kund, team och innovation och dessa byggstenar kommer vi fortsätta att prioritera och hoppas kunna förstärka ännu mer som partner, säger Jonas Andersson, VD hos ZeeU.

DIZPARC – bred profil med 300 medarebetare
– Med izparc i vårt partnernätverk får vi en aktör med en bredare profil än våra andra partners med erbjudande både till och runt ERP-området, kommenterar Mikael Brodin, detta avtal, och tillägger: ”Dizparc är duktiga på att hjälpa sina kunder till digital framgång, dessutom är de duktiga på att göra förflyttningen från traditionell drift till molnet, och här ser vi att de kan vara en stor tillgång för oss i vår resa mot molnet.”
– Partnerskapt med Jeeves är en viktig del i vår satsning på att bli en ledande implementatör av affärssystem i Sverige. Med partnerskapet i ryggen kan vi nu göra en långsiktig satsning på plattformen genom exempelvis tillgång till mer utbildningsmaterial vilket underlättar vår onboarding av nya Jeeves-konsulter, säger Andreas Blåeldh, Dizparcs VD.

Dizparcs verksamhet bedrivs på flera orter runtom i Sverige och har cirka 300 medarbetare fördelade på kontor i Jönköping, Värnamo, Halmstad, Växjö, Linköping, Göteborg, Stockholm, Malmö, Karlstad och Umeå samt i Krakow och Bengaluru.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title