Annons

ERP: Coop vässar med JDA-lösning för att klara hållbarhetsmålen

Coop Sverige implementerar JDA:s lösningar för att hantera produktkategorier, optimera utrymme och anpassa planogram i över 800 livsmedelsbutiker. Det handlar om att hållbarhetsmålen, minska avfallet och förbättra produktutbudet.
Till saken hör att Coop Sverige har varit kund hos JDA i årtionden och använder JDA Advanced Warehouse Replenishment. Nu ökas fokus på hållbarhet och Coop ser därför över sina placeringar i butiker och sitt kundfokus.
- Coop kan med denna satsning anpassa sig efter kundernas vanor och inköpshistorik för att leverera rätt produkter i rätt hyllor och i rätt butik, säger Johan Reventberg, president EMEA, JDA.

Coop Sverige är en av landets största dagligvaruhandlare och driver fler än 800 butiker som ägs av 3,5 miljoner medlemmar, i totalt 30 konsumentföreningar. Coop strävar efter att erbjuda sina kunder prisvärda varor, ett hållbart sortiment och olika butiksformat som utstrålar livsglädje. Hållbarhet är en del av Coops DNA, där riktlinjer, strategier och mål styr deras arbete. Coops vision är att vara den goda kraften i mat-Sverige.

Förbättrade köpupplevelser
Bättre engagemang och en bra köpupplevelse är två av Coops huvudprioriteringar i strategin för livsmedelskedjan. Att skapa bättre butikserbjudanden baserat på kundernas behov i respektive butik är en viktig del i att få lojala kunder, öka besöksfrekvensen och förbättra den totala kundnöjdheten. Dessutom ville Coop lokalt anpassa planogram i varje butik, men hade nått en gräns för interna resurser och kunde därför inte verkställa detta utan att ta hjälp.

Lokal anpassning var en av anledningarna till att Coop valde JDA Category Management. Lösningen gör att Coop kan automatisera planogram, vilket i sin tur innebär att man kan planera butikshyllorna efter köparnas beteenden. Förbättrat och anpassat urval i Coops butiker kommer desstuom att leda till minskat avfall, vilket stödjer Coops hållbarhetsarbete.

Automatiserade processer
Coop kommer att implementera en rad lösningar inom JDA Category Management för att få stöd i sin strategi och vision, som innebär en helt ny nivå av synlighet och efterlevnad jämfört med tidigare. Programleverantören kommer vidare att automatisera Coops processer för hantering av butiksutrymmen och förbättra kommunikationen med butikspersonal för att se till att processerna efterlevs. Med JDA kommer Coop också att kunna skapa, hantera, analysera, liksom optimera och distribuera detaljerade planogram i butiken. För att möta behovet av lokal anpassning kommer Coop kunna skapa butiksspecifika kategoriplaner som optimerar produkternas position, prestanda och utformning för att möta kundernas efterfrågan och driva försäljning.

– Med hjälp av JDA intar Coop Sverige en bra position för ökad tillväxt, när de nu kan anpassa sig efter kundernas vanor och inköpshistorik för att leverera rätt produkter i rätt hyllor och i rätt butik, säger Johan Reventberg, president EMEA, JDA. Coop har strategiskt prioriterat att minska avfallet som en del av sitt hållbarhetsarbete. Det är ett viktigt fokus för både livsmedelsbutiker och konsumenter som dessutom kommer att förbättra kundernas lojalitet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title