Annons

ERP/ETT IFS I TOPPFORM: Med raska kliv på väg mot tiomiljardersvallen

Apropå molnet ska noteras att detta område tillhör de bitar som gått mycket starkt. 60 procent upp för intäktsslaget är i högsta grad också en reflex av molnteknikens tilltagande betydelse för världens bolag. De två senaste åren har visat upp mycket starka investeringar i molnet som plattform för affärerna och allt pekar mot att kurvan uppåt kommer att fortsätta. Enligt respekterade analytikern Gartner kommer de totala globala SaaS-investeringar (Software-as-a-Service) att hamna på strax under 120 miljarder dollar 2021.

STARK PROGRAMVARUSVIT. IFS får toppositioneringar för IFS Applications bland marknadens mest respekterade analytiker när det gäller programutvärderingar.

TILLVÄXT ÖVER HELA FRONTEN
Vi ska titta på flera siffror i den rapport som IFS nu publicerat över 2020 års verksamhet. Några intressanta tal är att
• Programvaruintäkterna, huvudsakligen relaterade till Applicationssviten, var nära 5,1 miljarder, en ökning med 26 procent jämfört med 2019
• Ett bra styrkebesked är också att dessa intäkter baserar sig på återkommande intäkter kring drygt 4 miljarder kronor, en ökning med 43 procent jämfört med 2019. Dessa intäkter utgör därmed 80 procent av totalen, vilket är ett utmärkande drag för uthållig intjäningsförmåga
• Som sagt: molnintäkterna ökade med 60 procent jämfört med 2019
• Nettoomsättningen var exakt 7 211 miljoner, vilket var en ökning med 14 procent jämfört med 2019
• Dessutom ökade licensintäkterna från serviceföretag med 105 procent jämfört med 2019 medan flyg- och försvarslicensintäkterna ökade med 37 procent.

PARADOXAL PANDEMIEFFEKT
Allmänt menar Darren Roos att IFS förvisso noterat omfattande marknadsstörningar på grund av Covid-19-pandemin under 2020. Vad det blir av detta ifråga om affärspåverkan varierar dock. En intressant effekt som gynnat IFS är att pandemiproblemen paradoxalt nog har ökat behovet för företag att bygga upp motståndskraft i sin verksamhet, vilket underbyggt behoven av digitala affärsmodeller. Detta tycks också ha gynnat IFS.
– Jag tror att varje CEO kommer att ha påverkats på ett eller annat sätt fram till 2020. Som många andra var vi tvungna att anpassa oss som individer och som företag till ett tuffare affärsläge, men passionen som detta team har för våra kunder har fortsatt att lysa.
Han menar vidare att bolaget med denna bakgrund har stått fast i sitt åtagande att leverera mätbara fördelar till sina kunder och man har också lyckats vässa sin förmåga att skapa snabbare återbetalningar (ROIs) ifråga om kundernas investeringar. Detta har varit avgörande för att leverera en fortsatt tillväxt i intäkter och ledde bl a till en 105% ökning av Service Management-intäkterna.

Med De Haviland-dealen drog IFS in sin historiskt största affär hittills under 2020.

STÖRSTA AFFÄREN HITTILLS I BOLAGETS HISTORIA
Vi var inne på bolagets kunder ovan och i det sammanhanget kan konstateras att IFS faktiskt drog in historiskt största affär hittills, det var på Aerospace & Defence-området (A&D) som PLM&ERP News för en tid sedan rapporterade om beställningen som togs hem från De Havilland Canada. Men de stora affärerna stannade inte där.
Bara några veckor efter De Haviland-ordern fick man in ytterligare en substantiell beställning på sitt Applications 10-system inom A&D-sektorn. Det var brittiska ”Marshall Aerospace and Defence Group” som satsat på IFS-sviten till 1 700 anställda i Storbritannien, Nederländerna och Kanada.
Det är heller ingen liten spelare man fått på kroken. Marshall A&D Group är ett av de största oberoende flyg- och försvarsföretagen i världen. Man levererar spetskompetens inom teknik, supportlösningar och tjänster, specialiserade på uppgradering och modifiering av militära, civila och affärsflygplan, tillsammans med fordonsteknik och tillverkning av skydd.
Andra intressanta logotyper man kunde lägga till samlingen på kundlistan var i övrigt inom sina kärnbranscher bl a Carlsberg, Panasonic, BRITA, LKAB, Savoye, Marshall Aerospace & Defense Group, MRO Logistics, Groupe Beneteau, Lely, De Havilland Aircraft Canada, Mitutoyo och Séché Environnement.

Bland flera poänger i IFS mjukvarusvit, Applications, kan konstateras att det är en mycket flexibel produkt: Man har bl atillverkningsfunktioner för flera lägen, visuell dra-och-släpp-funktionalitet för operativ planering och schemaläggning, integrerad miljöavtrycksfunktionalitet, integrerad servicehantering och komplett funktionalitet för produktens livscykelhantering. Andra viktiga faktorer är satsningen på programmet som molnlösning. Strategin kring IFS Applications är att ha ett ”molnet-först-tankesätt”. Man gör också gör stora investeringar för att anpassa och konstruera IFS-applikationer för molnet. ”IFS Labs hjälper till med att bevisa dagens begrepp som kunderna kommer att be om i morgon, för att göra sitt dagliga arbete mer produktivt, effektivt och inspirerande,” säger Darren Roos.

APPLICATIONS EN TEKNISKT STARK MJUKVARUPORTFÖLJ
När det gäller IFS Applications-sviten är det på sista raden på denna moduluppbyggda mjukvarusvit bolaget bygger sina framgångar.
I detta spelar marknadsanalytikernas utvärderingar och positioneringar ifråga om vision och programmens förmåga att exekvera en viktig roll. Här har också IFS länge intagit ledande positioner hos de flesta viktiga analytikerna.
IFS behöll t ex i den senaste utvärderingen från Gartner, i den s k Magiska Kvadranten (”Magic Quadrant for Field Service Management”) sin ledarposition position, där faktiskt hållit till varje år sedan 2014. IFS utnämndes också 2020 till en ledare inom IDC MarketScape för SaaS och Cloud-Enabled ERP-applikationer för stora företag. Sak samma i ”Gartner Peer Insights Customer Choice Cloud ERP” för produktcentrerade företag och i Gartners ”Peer Insights” kundval för EAM-applikationer. Liksom man betraktas som en ledare inom IDC MarketScape för SaaS och molnaktiverade EAM-applikationer.

IFS har under senare år satsat intensivt på att bygga upp sitt partnernätverk, ett upplägg som i hög grad bidragit till de senaste årens globala framgångar.

PARTNERNÄTVERKET: FRÅN ACCENTURE TILL ADDOVATION
En annan avgörande framgångsfaktor för IFS är bolagets ekosystem av partners, som räknar in alltifrån globala storheter som Accenture och Tech Mahindra till lokala nordiska och svenska framstående aktörer som Addovation och Levilo.
Till saken hör också att partnerekosystemet växte med 28 procent jämfört med 2019 och deltog i över 30 procent av implementeringarna.

I rapporten summerar IFS slutligen några av de viktigaste milstolparna för IFS 2020, så här ser det ut:
• Förvärvet av Clevest som har ökat djupet i IFSs service management-erbjudande
• Lanseringen av IFS Remote Assistance, som vann Årets affärsinnovation vid Technology Excellence Awards
• Tillväxt i IFS-ekosystem, nu med över 8 000 kunder och partners som har deltagit i betald och gratis utbildning
• IFS-communityn växer till över 5 000 aktiva
• Lanseringen av IFS Voice of the Customer-programmet som har hjälpt IFS att uppnå de högsta poängen för kundnöjdhet jämfört med kollegor inom branschen (enligt Gartner Peer Insights).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title