Annons

ERP: Han har en huvudroll när bolaget tar sats mot SaaS i molnet – möt Jeeves-basen Bo Johansson

ERP- och affärssystemutvecklaren Jeeves har gjort en intressant resa under sina idag drygt 30 år på marknaden. Precis som flera av världens idag ledande ERP-systemutvecklare har bolaget svenska rötter; det grundades av Assar Bolin under namnet Zeromation, men bytte 1996 namn till det som gäller än idag, Jeeves Information Systems. Det senaste decenniets två stora milstolpar vid sidan av en spetsig mjukvaruutveckling är framförallt det intresse som visats av stora amerikanska investeringsfirmor, dels Battery Ventures köp av bolaget 2012 och nu senast 2022, när man hamnade inom Partners Group efter de senares köp av Forterro för 11 miljarder.
Detta är fonden till dagens intervju med Jeeves-chefen, Bo Johansson, som rekryterades till affärssystemutvecklaren som försäljningsdirektör för sex år sedan. Det gick mycket bra och sedan tre år är han general manager i bolaget. Vad driver honom? Hur utvecklas marknaden och bolaget?
I intervjun berättar Jeeves-chefen om utmaningarna kring att vara med och leda förändringsprocesser, bygga upp nya bitar, och annat. Detta är sånt som är högmotiverande för honom, liksom viljan att lära nytt och utvecklas.
En av de mest spännande bitarna i detta är bolagets satsning på att gå från lokala installationer till SaaS och molnet.
- Allt detta är sånt som sätter spännande krafter i rörelse. Inte minst det senare, som ändrar sättet vi säljer och levererar vår produkt på, och vi är mitt uppe i den transformationen. Det här med prenumerationstjänster är en utveckling inom industrin generellt och det är många andra som har gått, eller går över till den modellen, konstaterar Jeeves-chefen.

Affärssystemmarknaden idag är både tuff och hårt konkurrensutsatt. Samtidigt är ett bolags kanske mest avgörande marknadsfaktorer medarbetarnas kompetens. Varför ska man välja Jeeves som arbetsgivare?
– Förutom att förmånen att få jobba med otroligt kompetenta kollegor så är vi mitt i en väldigt spännande resa just nu. Jeeves har blivit högt värderat av investerare så det finns en tilltro till vår kapacitet och utvecklingsförmåga. Det finns också stora möjligheter att göra karriär, tack vare vår koncern.
– Dessutom finns det mycket kunskap och även en vilja att dela med sig av sin kunskap. Jag ser många fina exempel där till exempel de mer seniora konsulterna är väldigt måna om att lära upp de mer juniora, säger Bo Johansson.
– Jag tycker även att vi har en trevlig miljö och vi är flexibla när det kommer till vart du rent fysiskt befinner dig då vi är öppna för arbete på distans. Och på kontoret om du hellre vill det. Vi månar om en bra balans mellan privat- och arbetsliv.

Från produktbolag till helhetsleverantör
Att vara med i förändringsprocesser är alltså sånt som motiverar Jeeves-basen, men även vägen framåt som arbetsgivare och leverantör och vad det innebär att ingå i en större koncern som Forterro. Vad var det som gjorde att du började på Jeeves för sex år sedan?
– Det som lockade mig till Jeeves var att företaget just då var mitt i en förändring som tilltalade mig. Tidigare hade Jeeves varit ett rent produktbolag men nu skulle man bli en helhetsleverantör med både konsulter och säljare in-house vilket jag tyckte var spännande, säger han och tillägger: ”Jag har jobbat länge inom ERP-branschen hos flera affärssystemsleverantörer. I grunden är jag systemvetare och jag började min karriär en gång i tiden på Apple. Sedan har det bara rullat på och jag har skaffat mig mer och mer kunskap inom ERP. Affärssystemen är de största och mest komplexa systemen på ett företag så det finns alltid mer att lära sig. Genom åren har jag lärt mig väldigt mycket om affärssystem och framför allt om kunderna som nyttjar systemen, vilket jag har stor nytta av i min roll.

Investerarna tror på bolagets tillväxtförmåga
Vad händer inom Jeeves och Forterro just nu?
– Vi är just nu inne i en spännande period då vi, som du påpekar, fick en ny europeisk investerare i Partners Group sommaren 2022. De har stor tilltro till oss och vår förmåga att växa vilket känns positivt. Vi jobbar också mycket mer tillsammans som ett bolag med vår koncernmoder Forterro och de andra ERP-bolagen som ingår i koncernen.
– Det finns en klar strategi med vår femårsplan så det är en intressant process vi är mitt i. Tidigare har de olika bolagen inom koncernen varit mer autonoma men nu finns en uttalad plan att vi ska jobba mycket mer tillsammans och bygga upp flera gemensamma avdelningar som ska stötta alla bolag. Det gör att vi kan hitta synergier mellan bolagen, möjliggör kunskapsdelning och det öppnar även upp för nya karriärvägar inom koncernen i stort, förklarar Bo Johansson.

Vad innebär det att tillhöra en större koncern?
– Att Jeeves tillhör en stor koncern innebär att vi får mycket mer muskler och blir en stabil leverantör till våra kunder. De lägger mycket av sin verksamhet i våra system och vill känna att vi är en stabil partner. Det har vi alltid varit men vi blir det ännu mer med Forterro i ryggen, sägger han och tillägger:
– Som arbetsgivare innebär det även att vi har ett mycket större kunskapsutbyte med varandra och vi blir en större enhet som kan adressera gemensamma kunder. Det öppnar även upp för helt andra karriärvägar inom hela koncernen och det är något som vi är duktiga på, att se och uppmuntra våra anställda att hela tiden utvecklas, säger Bo.

Mot en ny leveransmodell med SaaS i molnet
En del i den strategiska femårsplanen handlar även om ett skifte i leveransmodellen, då bolaget har börjat jobba med prenumerationstjänster, i stället för att köpa affärssystemet och installera det on-premise går vi över till att sälja det som en molntjänst till en fast månadskostnad där allt ingår, säger Johansson.
– Det här ändrar sättet vi säljer och levererar vår produkt och vi är mitt uppe i den transformationen. Det här med prenumerationstjänster är en utveckling inom industrin generellt och det är många andra som har gått, eller går över till den modellen, konstaterar Jeeves-chefen.
– Vi är också mitt uppe i en geografisk expansion och har skrivit avtal med en norsk partner som ska hjälpa oss expandera på den norska marknaden. Vi har redan ett antal kunder i Norge som vi vill ska bli fler vilket jag också ser fram emot att få vara med om. Även i Finland planerar vi att växa, där har vi redan partners men vi ska hjälpa dem att expandera.

Hur går det då för Jeeves?
– Det går väldigt bra för Jeeves och vi märker att våra kunder växer mycket just nu. När kunderna växer så växer vi med dom. Men vad ekonomin i stort kommer ha för betydelse är svårt att förutsäga. Vi har fördelen att vissa av våra kunder är inte så konjunkturkänsliga, dessutom har vi en bredd av kunder inom olika branscher och vertikaler så vi har hittills inte sett någon avmattning hos oss, summerar Bo Johansson.
– ERP marknaden är generellt tämligen konstant, varje år byter mellan 7–10 procent av företagen affärssystem, oavsett konjunktur. En lågkonjunktur kan även innebära möjligheter. Till exempel är det många tillverkande företag som nu passar på och expanderar och köper andra företag till exempel när dessa är lägre värderade.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title