Annons

ERP: Högt tempo in i MOLNET bland Infors användare

När ERP-utvecklaren Infor meddelade sina resultat för andra kvartalet 2018 (brutet räkenskapsår) stod det klart att bolagets molnsatsning fungerar. Man tar, enligt rapporten, nu in 64% av sina licensinkomster från molnabonnemang. Samtidigt ökar också intäkternas storlek jämfört med samma period ifjol. Sammantaget blev det plus 7,3 procent.
Men molntransformationen är den intressantaste biten i redovisningen: Traditionella on-premise licensintäkter sjönk med 9,8 procent, men detta kompenserades av SaaS-intäkternas (Software-as-a-Service, ”abonnemangs-/hyresintäkter”) som ökade med 30,7%.

Vidare kan noteras att produktuppdaterings- och supportintäkterna ökade med 5% (valutajusterat dock bara 0,1 procent). Marginell ökning? Ja, men i skenet av de traditionella licensernas minsklade betydelse kontra molnabonnemangsutvecklingen är det faktiskt överraskande lite.
Detta hävdade Inforchefen, Charles Phillips, hänger samman med två skäl:
Dels finns det kostnadstrappor i befintliga kontrakt, dels har Infor skapat nya tjänster på området. Tillsammans bidrog detta till att hejda intäktsfallet.

Inför framtiden finns det dock påtagliga indikationer på att en fortstt massiv molntransformation i kundbasen kan bidra till att dessa intäkter faller rätt substantiellt.
Men Infor har som sagt lyckats sälja in tjänster till befintliga kunder vilket fortsatt kan upprätthålla hyggliga intäktsnivåer. Upgrade X-programmet kan betyda en hel del i detta sammanhang.

Sjunkande vinstnetto beror på valutaproblematiken. Konsultintäkterna växte också, även om detta delvis hänger ihop med köpet av ERP-konsulten Ciber tidigare i år.

Att vinstnettot sjönk menade Phillips inte var något han oroade sig särskilt mycket för. Det finns goda skäl till att de sjönk med nästan 6 procent. Framför allt beroende på att nedgången relaterar till främst valutakursförluster baserat på förändrade växelkurser.

Phillips tillfreds med tillvaron. Sammantaget var Charles Phillips tämligen tillfreds med tillvaron. Infor preparerar sig på rätt sätt inför framtiden: Dels molnstrategin, dels utvecklingen på partnersidan. Man har nyligen utbildat konsulter från Deloitte, Accenture, Cap Gemini, Grant Thornton och andra partners. Denna tillväxt i utbildade konsulter i Infors ekosystem kan innebära att man kan leverera fler implementeringar med stöd av dessa konsulters systemintegrationskapabiliteter.

Automation ger interna lyft. Även internt kommer man att kunna dra nytta av de nya teknologier man själva saluför. Exempelvis när det gäller automation. Nyutnämnda SVPen för molnlösningar, Mayumi Hiramatsu menade i samband med rapporten för Q2 2018 att dessa teknologier redan gör skillnad:
– Vi har levererat mer självbetjäning och automation inom vissa områden, särskilt kring VPN och Networking. Vad vi jobbar med nu är hur man klonar miljöer. Men vi konsoliderar också funktioner.

Sammantaget hög aktivitetsnivå alltså, vilket är bra. Det är lätt att glömma de egna organisatoriska processerna och rutinerna när fokus ligger på att hjälpa kunderna med detta.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title