Annons

ERP I MOLNET: Nynäshamn vässar administrationen med Unit4-lösning

Unit4 ångar vidare i framgångsspåret och meddelar att man fått en systembeställning från Nynäshamns Kommun på sitt ERP-system. Det är Nynäshamns kommun som upphandlat ett nytt affärssystem. Valet föll på Unit4 Business World, som kommer användas för ökad transparens, förbättrad ekonomisk förvaltning och effektivisering av administrativa processer.
– Efter en noggrann upphandlingsprocess där valet föll på Unit4 är vi glada med att vara igång med införandet, säger Dan Olén, ekonomichef på Nynäshamns kommun.

Nynäshamns kommun, Stockholms läns sydligaste kommun med cirka 30 000 invånare, är kanske främst känt för sin skärgård och förbindelsen med färjedestinationer som Gotland, Polen och Lettland. Nynäshamn är även en stark tillväxtkommun och arbetar enligt visionen att 2030 vara den regionala ledaren inom social innovation, kultur, sjöfart och besöksnäring.

Levereras som molntjänst
När kommunen nu är klara med sin upphandling av nytt affärssystem står det klart att det blir Unit4 Business World,som nu kommer användas för att bland annat effektivisera administrativa processer och ekonomisk förvaltning.
Lösningen kommer att levereras som molntjänst (SaaS, ”Software-as-a-Service) och från Unit4 är man glada att välkomna även Nynäshamn till den växande skaran kunder bland landets kommuner.
– Vi är glada över att ha fått förtroendet att hjälpa Nynäshamns kommun att effektivera deras organisation, säger Katarina Gunnarsson VD, Unit4 Sverige. På Unit4 har vi god erfarenhet av att stötta kommuners utveckling genom effektiva lösningar och affärssystem, och med en effektivisering av hanteringsprocesser kring affärer och finansiering sparar verksamheten både tid och pengar.

Förbättrad kontroll
Nynäshamns kommun kommer tack vare det nya ekonomisystemet få ännu bättre kontroll över kommunens ekonomi:
– Efter en noggrann upphandlingsprocess där valet föll på Unit4 är vi i Nynäshamns kommun glada med att vara igång med införandet, säger Dan Olén, Ekonomichef på Nynäshamns kommun. Vi har stort förtroende för Unit4 och är säkra på att deras system Business World kommer effektivisera våra ekonomiprocesser. Ett bra ekonomisystem är en förutsättning för god kontroll över kommunens ekonomi och det är vi skyldiga att ha mot våra medborgare och gällande lagstiftning.

Implementeringen förväntas pågå under hösten 2019.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title