Annons

ERP/INTERVJU: SAP om CFOns roll som sanningens väktare

Datainsamling och analys blir allt viktigare för företagen, men det gäller att ha en tydlig strategi för att all data ska vara tillförlitlig och tolkas på rätt sätt. Ekonomifunktionen spelar en central roll för att leverera grunddata som ger en enhetlig bild av läget så att ledningen kan ägna sig åt att diskutera framtiden och prioriteringarna. CFO:n behöver därför allt mer bli en IT-stark sparringpartner för resten av verksamheten och kunna tillföra egna ledningsvisioner till företaget. 
Följ med på en resa mot ekonomifunktionens framtida roll som sanningens väktare när Tim Dwornicki, CFO på SAP Svenska, svarar på frågor.

Behöver vi hålla oss till en sanning i företagen?

– Ja, det behöver vi. Jag kan förstå att det låter lite ensidigt och totalitärt att tala om en sanning. Men det finns en del debatter som inte har något syfte – och andra som du måste hålla ständigt levande. Ledningsmöten och företagets förmåga att agera kan förlamas om du inte har samstämmiga uppgifter. Om cheferna sitter med var sin uppsättning fakta och slår varandra i huvudet med dem, så blir det inga framsteg. Ekonomifunktionens växande uppgift är att leverera grunddata så att ledningen får en övergripande och enhetlig bild av läget och kan ägna tiden åt att diskutera framtiden och prioriteringarna. När vi har så mycket data som dessutom levereras i en allt högre hastighet blir det också allt viktigare med någon form av ”sanningens väktare” som kan leverera en harmoniserad och strukturerad uppsättning fakta. 

Hur förändras ekonomifunktionen?

– Ekonomifunktionen är i dag allt mer nedbantad. Färre anställda hanterar större intäkter och en ökad arbetsbörda. Effektiviseringen är möjlig tack vare ökad automatisering och standardisering av ett antal affärsprocesser. Här ser jag ett av de goda argumenten till att det ska vara just CFO som bygger företagets övergripande ”språk” som definierar vad en kund är, vad omsättning är, vad lönsamhet är osv. Det språket är sedan nyckeln till att skapa ett solitt och unikt datafundament som gör att du kan visualisera företagets resultat och göra snabbare och bättre analyser. 

Har ekonomifunktionen en möjlighet att förbättra ekonomistyrningen?

– Ja, teoretiskt sett men i praktiken behöver man göra mer. Vanligtvis föredrar företagen att investera i innovation och digitalisering för att öka omsättningen och förbättra kundupplevelsen – och CFO-agendan kan få svårt att tränga igenom. Där kan myndigheterna i form av till exempel EU:s personuppgiftsreglering (GDPR) eller nya redovisningsregler ge vind i seglen för ekonomisystemen. Det är också ett ganska tydligt mönster att företag med en utpräglad tillväxtstrategi vill ha en gedigen ekonomistyrning som snabbt anger om en verksamhet är lönsam eller inte. En väl fungerande kompass är viktig när resan är snabb. 

Kommer ekonomichefen själv att outsourcas när teknikens betydelse ökar?

– Jag ser inte någon sådan tendens. Tvärtom finns det många finanschefer som fortsätter till andra ledande positioner. Men det kräver att man tar på sig rollen som sparringpartner för resten av verksamheten och tillför ledningsvisioner. Den tidigare revisorlikande rollen med fokus på att hantera företagets bokföring tillhör det förflutna. Programvaran tar hand om de regelstyrda och exakta processerna som är enkla att automatisera och standardisera.

Hur ser styrelsemötena ut om fem år?

– Vi kan se redan nu att data används mycket snabbare och effektivare. Det är inte någon vild gissning att styrelserna kommer att analysera olika scenarion och arbeta med data under mötena. Hur ser scenariot ut om dollarkursen stiger 20 procent? Beräkningar som man tidigare skulle behövt ägna veckor åt kan nu tas fram på några sekunder. Men därmed inte sagt att det är enkelt. Analyserna kräver att data har samlats in, strukturerats och att man arbetar med den senaste mjukvarutekniken. Många företag har faktiskt en ganska komplex portfölj av IT-system eftersom många koncerner bildas genom förvärv och tillägg. Men det finns det också lösningar på, så om tre till fem år kommer online-analyser i styrelserummet att vara vardagsmat. Jag tror också att det kommer att bli mycket enklare att se in i framtiden och anpassa planering och strategi efter det. En IT-stark CFO som sanningens väktare är en bra utgångspunkt för att komma dit.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title