Annons

ERP: Jeeves stärker smålandsregionen med tre erfarna konsulter

Jeeves öppnar nu ett nytt kontor i Växjö. Bakgunden är en ökad efterfrågan i regionen. Många av Sveriges tillverkande företag har sitt ursprung härifrån, liksom en stor andel av Jeeves befintliga kunder.
- Ett viktigt steg i rätt riktning som speglar vår expansion, säger Jens Wiik, konsultchef i regionen.

Till kontoret har man anställt tre erfarna konsulter. Tolo Söderström, Göran Karlsson och Johan Arvidsson.

I och med etableringen kommer man stötta Jeeves verksamhet i Jönköping och erbjuda lokal närvaro.

* Tolo Söderström tar rollen som ekonomikonsult och har arbetat med Jeeves sedan första implementationen på Aneta Belysning 1997.

* Göran Karlsson var med och startade upp SYSteam i Växjö 1990. Sedan dess har han arbetat med projektledning, MPS, OLFI, produktionsrapportering etc. Som anställd på Jeeves kommer Karlsson att arbeta som produktionskonsult.

* Johan Arvidsson, numera lösningsarkitekt, har efter sin examen från Chalmers 2000 arbetat med Jeeves och IFS.

– Jag är mycket nöjd över att vi kan erbjuda Arvidssons, Söderströms och Karlssons olika kompetenser till våra kunder i regionen. Min övertygelse är att de kommer att bli en stor tillgång, säger Jens Wiik.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title