Annons

ERP: Ledande nordiskt VA-företag satsar på IFS molnlösning och Addovation som partner

Bjering tillägger att man när systemet är live ser fram emot att arbeta med förbättringsprocesser för att få ut det mesta av ERP-lösningen

Ledande producent av gatugods
Om Ulefos kan noteras att man är Nordens ledande producent av gatugods med egna fabriker i Norge och Finland. Totalt har man alltså över 300 anställda i Sverige, Norge, Finland och Danmark. I Sverige handlar det om 18 anställda. Bolaget har också högt satta målsättningar om att vara i framkant med teknisk utveckling, konsultation, tillverkning och som leverantör av de mest hållbara lösningarna.
Ulefors lösningar är nu inte alla lika synliga. De flesta av bolagets produkter och lösningar grävs nämligen ner under mark. Men klart är att man står för några av våra viktigaste samhällskritiska infrastrukturer, som säkerställer att vatten- och avloppssystemet fungerar korrekt för konsumenterna.  
På toppen av infrastrukturen för att skydda, dränera och säkra finns som nämndes inledningsvis också gatugodsprodukter i form av betäckningar, galler och dräneringslösningar, som en naturlig del av varje gatu- och stadsmiljö.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title