Annons

ERP: Medarbetarna på StepLock bakom beslutet att satsa på SAPs affärssystem i molnet

Expansiva företagsmiljöer med distribuerade avdelningar, divisioner eller köp av andra företag ställer stora krav på skalbarhet i affärssystemen för att de stordriftsfördelar som finns ska kunna nå optimal potential.
För Västerås-baserade låsföretaget StepLock, experter på elektromekaniska lås och passersystem, är detta en situation som känns igen. De senaste åren har präglats av en kraftig expansion och det system StepLock hade räckte inte riktigt till för att klara en smidig hantering av tillväxten. Systembilden spretade. Istället valde bolaget efter en utvärdering att sats på SAPs molnbaserade affärssystem, SAP S/4HANA Public Cloud.
En intressant aspekt i detta fall var att StepLocks ledning i en gemensam process med bolagets medarbetare kom fram till vad bolaget och respektive avdelning behövde.
– Hos oss är det normal arbetsgång att inte ha en rent toppstyrd process, utan att låta oss som faktiskt ska arbeta i systemet vara med och påverka, säger Philip Wahlberg, system- och hållbarhetsansvarig på StepLock. Det SAP-system vi valde står både ledning och medarbetare på StepLock bakom och vi är positiva till gränssnittet, funktionerna och SAP som företag. Nu står vi väl rustade för att ta nästa kliv.
Arbetet startades under sensommaren 2022 och planen är att SAP S/4HANA Public Cloud ska vara infört innan årsskiftet 2023-2024. Samtidigt valde de att digitalisera hela sin organisation med GROW with SAP. Alla cirka 100 medarbetare på StepLock kommer då att beröras, från högsta ledningen till personal i produktionen.

Styrenhet i ett elektromekaniskt lås.

Processen har varit relativt lång och alltså drivits på av de företagsförvärv som gjorts de senaste åren. Förvärvade verksamheter hade egna IT-lösningar och efter hand försvårades det dagliga arbetet när allt från ekonomi till artikelregister fanns i olika system.
StepLock valde att börja med ett best practice-system och kommer sedan över tid att se vilka ytterligare produkter som behövs. 
– Vi har fått mycket hjälp av SAP med hur vi kan använda olika lösningar i vår verksamhetsutveckling. Det är en stor trygghet att ha SAP som leverantör eftersom vi kan få support och stöd oavsett vilken region vi vill expandera till, säger Philip Wahlberg. 

StepLock är familjeägt och drivs av bröderna Fredrik, Olov och David Stendal.

Till saken hör att StepLock är familjeägt och drivs av bröderna Fredrik, Olov och David Stendal. Den interna företagskulturen präglas av att alla arbetar nära varandra. Medarbetarna är därför ofta involverade i beslut som vanligen enbart hamnar på ledningens bord, till exempel om produkter, marknadsföring och ekonomi.
Visionen är att bolaget ska fortsätta att växa till nya marknader internationellt, men att respektive avdelning sedan får avgöra vad som behövs för att nå målen. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title