Annons

ERP/Molnet: Spelbolaget IO Interactive växer trefaldigt utan att behöva utöka ekonomiavdelningen

Framgångsreceptet stavas automatisering.
– I samband med att vi migrerade Unit4s affärssystem till molnet tog vi bort många manuella processer och Excelfiler, och byggde systemlösningar i stället. Det har gjort att vi kunnat växa utan att anställa fler administratörer, berättar Ammara Ghulam.

200 ANSTÄLLDA, MEN SIKTAR PÅ EN DUBBLERING
IO Interactive som har kontor i Malmö har cirka 200 anställda i dag och har växt nästan trefaldigt på några år. Ett exempel är att antalet studios för spelutveckling har ökat från en till tre, vilket har möjliggjort en ökad takt för utgivning av spel. Bland titlarna märks till exempel Hitman. Och det planeras för fortsatt tillväxt de närmaste åren:
– Vi hoppas ha mellan 300 och 400 anställda inom två år, säger Ammara Ghulam.
Men effektivisering genom eliminering av manuella processer handlar inte bara om kostnadseffektivitet.
– När vi tar bort manuella processer får mer tid över för analyser. Vi får analysunderlag från systemet som vi kan använda för snabbare och bättre beslut som del av verksamhetsutvecklingen.

Bild från spelet Hitman 3 som IO Interactive utvecklat.

KOLL OCH ANALYS
Effektiv ekonomisk administration är bara en sida av myntet, vad gäller användningen av affärssystem. På spelföretag är det vanligt med externa finansiär för specifika utvecklingsprojekt. Finansiärerna vill naturligtvis ha järnkoll på investeringsobjekten. Det inne bär inte bara prognoser för kommande projekt, utan även analys av historik, så väl generellt som för projekt som liknar ett investeringsobjekt.
För att tillhandahålla sådan information krävs flexibel tillgång till ekonomiska data och möjligheten att föra över dem till rapporterings- och analysverktyg.
– Med Unit4 kan vi lagra data på ett systematiskt sätt, om olika nivåer av vår verksamhet. Sedan laddas alla data upp automatiskt till ett analysverktyg. Det gör till exempel att vi kan göra prognoser för vad det kommer att kosta att bygga nya spel, säger Ghulam.

PERSONLIGT MÅL
Avslutningsvis berättar Ammara Ghulam om sitt största personliga mål i arbetet med att effektivisera IO Interactives ekonomiska administration:
– Den dagen jag slutar ska en kompetent ersättare kunna ta över direkt. Det ska inte finnas någon som helst tvekan om var data finns.
Hon säger vidare att Unit4 har en stor del i att det är möjligt, tack vare den flexibilitet som det bjuder på.
– Med Unit4 kan vi lagra data på ett systematiskt sätt, om olika nivåer av vår verksamhet. Sedan laddas alla data upp automatiskt till ett analysverktyg, avslutar Ammara Ghulam.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title