Annons

MOLNET: Oracle gör en massiv breddning av affärssystemen

Ungefär vid den här tiden på året brukar Oracle köra i gång jättekonferensen OpenWorld. Men det här året är inte som andra år, så kunder och partner får hålla till godo med en serie av webbevent. Det är dock ingen brist på nyheter som presenteras.
Oracle presenterar en stor mängd nya och förbättrade funktioner för företagets molntjänster inom området affärssystem och HR. I flera fall har nyheterna direkt anknytning till cornapandemin och de nya krav som den ställer på lösningarna.
Nyheterna kommer i ett positivt läge för Oracle:
– Vi har inte märkt av någon minskad takt alls under pandemin, vad gäller implementation av affärssystem eller HR-system, säger Juergen Lindner, marknadschef för Oracle affärssystemstjänster i molnet, under ett webinar. Han lyfter vvidare fram Skanska bland kunderna lyfter och har anammat ”hela sviten av molntjänster”.

Ett av de mest framgångsrika områdena för Oracle på senare år är affärssystem i molnet. Det finns fler än 7 300 kunder för Oracle Cloud ERP globalt. Dessutom har Gartner utsett Oracle till ledare vad gäller affärssystem i molnet för produktorienterade stora företag (enterprises). Det låter krångligt, men är ganska enkelt: administrativ mjukvara för jättestora företag, som till exempel biltillverkare.
Nu bygger Oracle vidare på framgångsreceptet med ett stort antal nya funktioner och detaljförbättringar för Oracle Cloud ERP, eller Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning som är det fullständiga namnet, och även för andra molntjänster.

Nyheterna kan främst delas in i tre kategorier:
Ÿ – Snabbare hantering och bättre precision tack vare ökad automatisering
Ÿ – Förbättrat beslutsfattande med prediktiv planering.
Ÿ – En förbättrad användarupplevelse.

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR MASKININLÄRNING
Gemensamt för de flesta nyheter är att nya tekniklösningar som maskininlärning har införts direkt i de olika modulerna i de olika tjänsterna. Ett exempel på det är att maskininlärning ligger till grund för automatiserade säkerhetskontroller för distansarbetare.

Ett annat exempel på automatisering är automatisk märkning, ”tagging”, av rapporter för regelefterlevnad. Funktionen har redan visat sig leda till stora tidsbesparingar. I stället för att högavlönade experter lägger ner åtskilliga timmar på manuellt arbete så görs märkningen automatiskt.
– Automatisk märkning leder till dramatiska förbättringar för arbetet med regelefterlevnad, säger Juergen Lindner.

MÖTER ÖKADE REGULATORISKA KRAV
Av allt att döma så kommer regulatoriska krav att öka, så det här lär bli en mycket viktig funktion, om den implementeras på ett bra sätt. Att Sverige är en del av EU ökar chansen för att funktionen ska komma till nytta här.
Ökad automatisering kommer även till nytta för att bokföra och rapportera på olika sätt, baserat på produkter, avdelningar, och så vidare. Det ger en ökad inblick i läget på ett företag.
Förbättrad beslutsfattande gäller både Oracle Cloud ERP och Oracle Cloud EPM (Enterprise Performance Management). De två viktigaste nyheterna gäller katastrofhantering, eller Business Continuity Management som är benämningen som används, och förbättrad funktionalitet för planering och budgetering på företagsnivå.

ENKLARE ATT SNABBT BEDÖMA RISKER
Katastrofhantering har så klart blivit ett hett område i samband med coronapandemin. De nya funktionerna ska göra det enklare att snabbt bedöma risker, dokumentera och godkänna räddningsplaner och att informera inblandade, som företagsledningen. Allt för att minska risker för försämrad lönsamhet och effektivitet, och för dålig renommé.
Oracle presenterar även en stor mängd nyheter för systemlösningar för supply chain management och HR (eller human capital management , som det kallas). I båda fallen rör många av nyheterna omständigheter som aktualiserats i samband med coronapandemin.
En intressant funktion är planeringshjälp för anställdas livssituation. Det handlar till exempel om checklistor för att planera återkomst till kontoret för anställda som arbetat på distans. Ett annat exempel är verktyg för att underlätta karriärbeslut inom ett företag, till exempel att enkelt få tag på information om utlysta tjänster som passar den egna profilen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title