Annons

ERP: SAP, hållbarhet och lösningar för att mäta social påverkan

Detta med att knyta verktyg för hållbarhet och sociala faktorer till affärssystemens kapabiliteter har de senaste åren avancerat allt högre upp på agendan bland flera av de större ERP-utvecklarna. Så presenterade SAP för en tid sedan en ”integrerad årsrapport” som tydligt visar hur hållbarhetsarbetet bidrar till affärsresultaten, ”SAP Integrated Report 2018”.
Men affärssystemjätten har också engagerat sig i Value Balancing Alliance e.V. (VBA), en ideell organisation som arbetar för att ändra synen på företagens sociala påverkan när det gäller olika typer av kapital. Här är SAP en av medgrundarna. Alliansens målsättning är att utveckla en ny standard för att mäta och redovisa de olika värden som företag bidrar med till samhället. Det rör sociala, mänskliga och ekonomiska värden samt miljövärden.
– Under de tio år som vi arbetat med hållbarhet på SAP har vi hela tiden hållit fast vid tanken att sociala, miljömässiga och ekonomiska resultat hänger samman. Att vara en del av VBA gör att vi kan arbeta med likasinnade företag för att skapa förändring över hela världen, säger Daniel Schmid, chef för hållbarhetsarbete på SAP.

VBA grundades i juni 2019 av åtta internationella företag: BASF SE, Deutsche Bank AG, LafargeHolcim Ltd., Novartis International AG, Philip Morris International Inc., Robert Bosch GmbH, SK Holdings Co. Ltd. och SAP. Alliansen stöds av Deloitte, EY, KPMG International Cooperative, PwC, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), ledande universitet och representanter från regeringar, civilsamhällen och standardiseringsorganisationer. VBA kommer att göra sitt arbete tillgängligt så att det också kan användas av andra företag.

Mätning av samhällspåverkan
Tillsammans med de övriga medlemmarna i VBA vill SAP förändra hur företag mäter och värderar sin samhällspåverkan, beroenden i värdekedjan och finansiella effekter på företagets värdering. En smart integration av effektmätning och värdering (IMV) ska bidra till att överbrygga klyftan.
• standardisera beräkningar, säkerställa jämförbarhet mellan metoder, skapa ett pilotprojekt för ledningsredovisning och presentera resultat inom tre år
• öka öppenheten i affärsbeslut och värdeförändringar
• arbeta med externa organ för att utveckla och utöka hållbarhetsredovisning
• ändra prioriteten från att maximera vinst till att optimera värdeskapande

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title