Annons

ERP: Stort livsmedelsbolag satsar på Infors molnlösning som plattform för tillväxt

Affärssystemutvecklaren Infor har haft påfallande stora framgångar på livsmedelssidan med sitt molnbaserade ERP-system. Ett bra exempel är dagens rapporterade fall där Scandi Standard valt Infor CloudSuite Food & Beverage för att standardisera kärnprocesser som inköp, förädling, logistik och ekonomi. Scandi Standard är sålunda en tillverkare av kylda, frysta och färdiga kycklingprodukter i Norden och på Irland, och säljer även ägg i Norge. Bolaget har verksamhet i fem länder och försäljning i över 40 genom dotterbolag som Danpo , Den Stolte Hane, Kronfågel, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana.
Det man nu investerar i är en molnbaserad multitenant lösning som drivs av Amazon Web Services (AWS). En viktig poäng bakom satsningen är att Scandi Standards befintliga affärssystem saknade den branschanpassning som behövdes för att garantera att ERP-lösningen skulle kunna stödja alla kärnprocesser inom koncernen på ett harmoniserat sätt och bidra till att öka förmågan och förändringstakten i verksamheten ytterligare.
- Vår värdekedja ser väldigt lika ut på samtliga marknader vi verkar på, vilket gör att vi i Infors branschanpassade lösning ser en stor potential i att, så långt som möjligt, standardisera våra processer, säger Göran Matz, Scandi Standards koncernövergripande CIO.

Med en standardiserad plattform ser Scandi Standard också en möjlighet att snabbare introducera nya teknologier i koncernen och framtidssäkra dess utveckling.
– Övergången till ett nytt affärssystem är en del av en förändringsprocess. Ett branschspecifikt molnbaserat system underlättar införandet samtidigt som vi får support med uppdateringar och etablerad praxis för just livsmedelsindustrin, hävdar Matz.

Livsmedelsproduktion inom Scandi Standard-gruppen.

Noggrann upphandlingsprocess
Det var först efter en noggrann upphandlingsprocess bolagsgruppen valde att satsa på Infor CloudSuite Food & Beverage. Som noterades inledningsvis handlar detta om en multitenant lösning i molnet, vilket var en avgörande faktor i Scandi Standards beslut. Den gör att verksamheten kontinuerligt kan dra nytta av uppdateringar och samtidigt minimera den administrativa bördan för det interna IT-teamet.
– För kärnprocesser som inköp, logistik och ekonomi finns det egentligen ingen anledning för oss att göra något annorlunda än vad andra företag i vår bransch gör. Det är snarare något vi med fördel ser kan harmoniseras inom koncernen, koimmenterar Matz, och tillägger: ”Infor ger oss den enhetlighet vi sökte med en leverantör av ett ekosystem och en framtidssäker produkt.”

Molnlösningarna Infors styrka
Just molnsidan är en av Infors stora styrkor. Man var tidigt ute med en konsekvent satsning i detta och betraktas idag som Infor en av de globala ledarna inom molnbaserade och branschspecifika affärsprogram. Totalt har bolaget över 60 000 organisationer i drygt 175 länder på kundlistan. Bolaget ägs idag av Koch-fruppen, vilket ger en finansiella styrka och en ägarstruktur som är långsiktigt inriktad.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title