Annons

ERP: Unit4 tar fram molnbaserade lösningar för välgörenhetsorganisationer

Unit4 har ingått ett nytt partnerskap med svenska Precio Fishbone för att tillsammans utveckla en affärslösning för icke-statliga välgörenhetsorganisationer. Den nya lösningen ska hjälpa organisationerna att arbeta mer effektivt och ge bättre insyn i rapporteringen av pågående projekt. Programmet speciellt framtagen för icke-statliga välgörenhetsorganisationer och är en integrering av Precio Fishbones molnbaserade lösning NGO Online med Unit4s affärssvit Business World.
Lösningen är utvecklad i nära samarbete med flera stora välgörenhetsorganisationer och enligt metoden Logical Framework Approach (LFA) - en etablerad metod för att övervaka och utvärdera internationella utvecklingsprojekt.

Användarna kommer bland annat dra nytta av:
•    En enda lösning för hantering av välgörenhetsprogram och budgetering
•    Ett standardiserat tillvägagångssätt för programhantering med inbyggda processer för registrering och tilldelning av bidrag
•    Rapportering enligt så kallade IATI-standarder (International Aid Transparency Index)
•    Effektiv kostnadshantering, prognoser, riskhantering och beslutsloggar

Röda Korset satsar på lösningen. Röda Korset är en av de organisationer som valt den nya lösningen. De har kombinerat NGO Online med Unit4s Business World genom att komplettera projekt- och informationshanteringssystemet med finansiella data för Röda Korsets projekt, så att denna information blir lättillgänglig för alla anställda i deras dagliga arbete.
– Lösningen erbjuder en rad funktioner som stöttar och säkrar hanteringen av våra projekt, säger Emilia Kongbäck, projektledare på Röda Korsets internationella avdelning. Vi ser fram emot närmare kopplingar mellan Unit4s affärslösningar och NGO Online, och förväntar oss att det kommer att hjälpa våra anställda att lättare få insikt i våra projekt och underlätta rapporteringen till våra givare.

Organisationer som använder den kombinerade lösningen är förutom Röda Korset i Norge och Storbritannien SIDA och ACF i Frankrike. Ytterligare exempel på Precio Fishbones kunder är Röda Korset i Australien, Finland, Kanada och Sverige samt Svenska Kyrkan
Precio Fishbone har arbetat med internationella välgörenhetsorganisationer för att utveckla skräddarsydda lösningar sedan 2003..

Teknik för icke-vinstdrivande organisationer. Genom att kombinera Unit4s erfarenhet av affärslösningar för icke-vinstdrivande företag med funktionerna i Precio Fishbones NGO Online har de kunnat skapa den perfekta lösningen för icke-statliga organisationer.
– Vi stöttar icke-statliga organisationer med tydlig, kortfattad och systematisk information om deras projekt, där de olika komponenterna, som mål, aktiviteter, resultat och indikationer, kopplas samman i ett system eller ramverk, säger Björn Bemgård på Precio Fishbone.

På Unit4 menar man att det man utvecklat tillsammans med Precio Fishbone är av stor vikt i sammanhanget.
– Vi bidrar med gedigen branschkunskap för att säkerställa en effektiv och ansvarsfull programhantering för icke-vinstdrivande företag, säger Finn Følling, Sverigechef på Unit4. Vi vill hjälpa våra kunder och deras anställda att vara effektiva i sitt arbete så att de inte slösar på sina resurser – något som är särskilt viktigt i en bransch där varje resurs är kritisk och måste redovisas noggrant.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title