Annons

”Ersätter datacenteranpassade säkerhetslösningar”: Fler nya funktioner för Arubas Edge-plattform

Han hävdar vidare att Aruba ESP nu är, ”marknadens mest kompletta plattform för rollbaserad säkerhetspolicy från nätverkets kant till molnet.”
Det blir därmed enklare för verksamheter att säkert ansluta och skydda både användare och enheter i trådade och trådlösa nätverk, inklusive WAN.

SAMLAT ROLLBASERAT NÄTVERK
Så här ser det ut efter de nu annonserade nyheterna:
• ClearPass Policy Manager, som kontrollerar åtkomst och säkerhet i nätverk, erbjuds nu som del av plattformen Aruba EdgeConnect SD-WAN (tidigare Silver Peak). Kunder får därmed en enhetlig och automatiserad hantering av roller i nätverket. Rollhanteringen spänner från användares enheter, över LAN och överallt inom ett WAN. Dynamisk segmentering förenklar administration och hantering av nätverk som innehåller många olika typer av användare och enheter.
• Aruba Threat Defence integreras samtidigt med Aruba EdgeConnect, vilket innebär att de som använder EdgeConnect-plattformen får tillgång till ett enhetligt och överblickbart sätt för att snabbare upptäcka och identifiera hot. Det blir också enklare för administratörer att på central nivå etablera och tillämpa policyer för hantering av hot och att därefter tillämpa dessa i verksamhetens alla delar.
• Aruba Orchestrator Management Console kommer nu med förkonfigurerade inställningar för ett stort antal tredjeparts-leverantörer av molnsäkerhet. Det underlättar för och ger större valfrihet när många verksamheter idag rör sig mot en molnarkitektur uppbyggd runt Zero Trust och SASE (Secure Access Service Edge).

– Genom integrationen av ClearPass Policy Manager och Aruba Threat Defense med plattformen för EdgeConnect SD-WAN finns nu ett samlat rollbaserat ramverk. Detta gör det enklare för våra kunder att introducera lösningar som bygger på Zero Trust och SASE, summerar David Hughes.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title