Annons

”Ersätter fem olika system”: Hälsokostkoncernen Midsona satsar på INFORS MOLNSVIT

Hälsokostkoncernen Midson, kända för produktmärken som Friggs, Kung Markatta, Mivi Total, KanJang m fl, har driftsatt den första fasen av implementeringen av Infors molnlösning, CloudSuite Food and Beverage.
Midsona satsar hårt på tillväxt genom köp av bolag och som ett led i denna strategi implementerar företaget denna standardiserade molnplattform. Infor-lösningen ersätter i detta fem olika ERP-system inom koncernen. Förutom lägre kostnader för programlicenser och externa konsulter räknar Christoffer Filippini, IS/IT-chef på Midsona, med att hela koncernen kommer att dra nytta av högre driftsprestanda och snabbare rapportering.
- Vi satsar ju på att bli dubbelt så stora under de närmaste tre åren, och med en gemensam affärsplattform baserad på Infors molnbaserade Food & Beverage-svit kommer de nya förvärven att integreras i koncernen på ett enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt sätt, säger han i en kommentar.

Infor M3, som är grunden till Infor CloudSuite Food & Beverage, används redan på Midsona i Danmark. I Sverige blev systemet klart för driftsättning under 2018, med Finland och Norge som efterföljare. Dessa implementeringar är kulmen på en omfattande omvandling av affärsprocesserna, som resulterat i en standardiserad gemensam plattform för hela Midsona-koncernen.

Midsonas produktsortiment är stort…

En heltäckande lösning. Efter en noggrann utvärdering av alternativen på marknaden föll valet på Infor, som kunde erbjuda en konkurrenskraftig total ägandekostnad. Dessutom fanns det befintlig Infor-expertis att bygga vidare på inom de danska Midsona-företagen.
Infor erbjöd en heltäckande och skräddarsydd lösning där Infor BI (Business Intelligence), Infor d/EPM och Infor Factory Track ingår som en molntjänst. Detta var också en avgörande faktor i Midsonas beslutsprocess.
– Fem olika ERP-system inom koncernen innebar onödigt hög
komplexitet, förklarar Christoffer Filippini. Det yttrade sig till exempel genom att samma produkt kunde ha olika SKU-nummer inom koncernen, med långa transaktionstider som följd. Därför framstod det som självklart att vi behövde standardisera, särskilt med tanke på att vi fortsätter att förvärva nya företag.

Förre chefen för SAP Norden,Johan Made, blev som PLM&ERP News tidigare rapporterat, nyligen utsedd till ny chef för affärssystemkonkurrenten Infor. En del av hans uppdrag blir att leda en betydande investering i Norden, inklusive rekrytering av ny personal i hela regionen. Antalet medarbetare har ökat med drygt en fjärdedel under de senaste två åren. Infor sysselsätter idag runt 700 personer i Norden – inklusive betydande FoU-center för i Linköping och Kista.

Slipper dyra externa konsulter. Storskaliga molnimplemente-ringar, som den på Midsona visar att stora företag kan dra många fördelar av molnlösningar, säger Johan Made, Infors Nordenchef.
Han konstaterar också att det först och främst finns pengar att tjäna på att ersätta fem ERP-system med en enhetlig bas.
– Men, tillägger han, förutom detta klarar molnbaserade system av att hantera olika språk och lokala skillnader och tekniska uppgraderingar kan utföras snabbare och enklare när företaget växer. Dessutom slipper man utföra anpassningar och betala för dyra externa konsulter. För företag som vill skaffa sig en dominerande position på marknaden med stöd av en digitaliseringsplattform bör dessa argument väga tungt.

OM INFOR kan noteras att bolaget satsat hårt och utvecklat sofistikerade, branschspecifika affärsprogram för molnet. Bolaget har 17 300 medarbetare och över 68 000 kunder i mer än 170 länder och utformar programvara som håller för framtiden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title