Annons

ETT KLOKT FÖRVÄRV: AVATA stärker Rockwells erbjudande kring end-to-end-kapabla DIGITALA TRÅDAR

Vad Rockwell nu planerar för är att avsevärt förbättra transparens och hantering i hela försörjningskedjan och man menar att AVATA – integrerat i bolagets dotterföretag Kalypso, som samlar Rockwells digitala transformationstjänster – ytterligare, ”kommer att hjälpa till att låsa upp värden i konvergensen av informationsteknologi/operativ teknologi (IT/OT).”
– Med AVATA i vår portfölj får vi ytterligare ett exempel på hur vi bygger vidare på vår strategi att stärka teknologi och konsultkapacitet för att bättre betjäna våra kunder med molnbaserade lösningar som är enkla att implementera, använda och underhålla, säger Frank Kulaszewicz.

Köpet ger Rockwell bättre förutsättningar att stödja end-to-end digitala transformationslösningar; över hela företaget och på fabriksgolvet och sedan vidare till den utökade försörjningskedjan.

BILDADE ETT PARTNERSKAP REDAN I MARS
Nu är AVATA i Kalypso-sammanhang ingen nyhet så till vida att man redan i mars i år tillkännagav ett formellt partnerskap. Målsättningen i detta partnerskap definierades då som att man skulle, ”förena sina krafter för att hjälpa kunder att påskynda digitala transformationsinitiativ med Oracles svit av molnapplikationer.” Man skulle i princip kunna se det hela som en test på vad AVATA skulle kunna tillföra Kalypso; ett test som i och med dagens köpbeslut ser ut att ha varit mycket värdefullt för Rockwell/Kalypso.
Här menar nu också Kulaszewicz att köpet och integrationen av det nyförvärvade bolagets kapabiliteter kommer att göra det möjligt för Rockwell att hitta ännu starkare synergier och dessutom utöka sina konsulttjänster för försörjningskedjan för att stödja end-to-end digitala transformationslösningar; över hela företaget och på fabriksgolvet och sedan vidare till den utökade försörjningskedjan.

VÄSSAR DET BEFINTLIGA SAMARBETET
– AVATA kommer att stärka vårt utbud kring sånt som den digitala tråden med kapaciteter som täcker hela värdekedjan, säger George Young, global chef för Kalypso, och han fortsätter:
– Tillsammans genom vårt befintliga partnerskap arbetar vi redan med tillverkare inom en mängd olika branscher för att fundamentalt förändra hur vi upptäcker, skapar, tillverkar och säljer produkter. Detta förvärv kommer bara att förstärka de fantastiska resultat vi redan levererar för våra kunder.

Vi ska slutligen, apropå den digitala tråden, påpeka att Rockwell har utvecklat ett mycket starkt partnerskap även med PLM- och IIoT-utvecklaren PTC, vars lösningar kring digitala trådar är mycket intressanta i sammanhanget. Även om Windchill-svitens lösningar i detta hänseende tar en starkare utgångspunkt från produktutvecklings- och tillverkningsperspektivet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title