Annons

Etteplan, Nokia och Ukkoverkot i samarbete kring lösningar för privata LTE-nätverk

Latens är ett nyckelord i sammanhang där det handlar om realtidsfunktionaliteter som ska exekveras i samband med t ex hamnlogistik eller gruvdrift med autonoma fordon. Särskilt intressant är det att uppnå lösningar med låg latens, d v s kort fördröjning. Tillsammans med hög dataöverföringskapacitet och säkra, pålitliga anslutningar kommer dessa faktorer att vara helt avgörande för alla nu existerande och framtida realtidsbaserade produkt- och tjänstelösningar. Hur kan detta uppnås?
Ett privat mobilnät är det effektiva – och ofta det enda – alternativet för tillämpningar, hävdar IT- och teknikkonsulten Etteplan, som idag meddelar att man initierat ett samarbete med utvecklaren av mobila nätverk, Nokia, och Ukkoverkot, som utvecklar och driver privata LTE-nätverk.
Detta samarbete är mycket intressant, inte minst i perspektivet av att den globala marknaden för privata LTE-nätverk växer kraftigt.

Etteplan, Nokia och Ukkoverkot börjar alltså samarbeta för att ge industrikunder lösningar baserade på privata LTE/4G- och NR 5G radionät. Detta kräver pålitliga och säkra anslutningar med hög dataöverföringskapacitet och låg latens, kort fördröjning. Typiska tillämpningar inkluderar hamnar, industriområden och gruvor. Ett privat LTE-nätverk gör det möjligt att effektivt och säkert använda data som samlas in från flera källor, till exempel från sensorer och kameror.
– Vi uppskattar att det behövs hundratals privata trådlösa nätverk inom industrin och den offentliga infrastrukturen i Finland. Enligt olika studier kan upp till hälften av världens största industriföretag använda privata LTE-nätverk i slutet av 2020. Harbor Research har uppskattat att den globala potentialen är nästan 15 miljoner unika nätverk, säger Jouko Tuppurainen, direktör Ukkoverkot. (*Harbor Research: The Private LTE Opportunity for Industrial and Commercial IoT).
Han tillägger att sensorer, terminaler och programvara kommer att få en allt viktigare roll då industrier digitaliseras och automatiseras i allt högre grad.

Den största nyttan får man genom att använda privata trådlösa nätverk, vilket gör det här samarbetet ytterst viktigt för Ukkoverkot.
Varje företag kommer att bidra med dedikerat kunnande till samarbetet, för att erbjuda kunderna en robust helhetslösning.
* Etteplan kommer att fungera som integrator och utveckla applikationer för att stödja kundernas verksamheter.
* Nokia kommer att leverera de radiosystem som behövs, såsom de trådlösa basstationerna och programvaran för hantering av det mobila nätet.
* Ukkoverkot är systemleverantör och operatör (SIM-kortsleverantör) och tillhandahåller den tilldelade radiofrekvensen.

Översikt över ett LTE-nätverk och samarbetsmodell
Privata trådlösa LTE-lösningar möjliggör mobil robotik och fjärrstyrda processer.
– Möjligheterna är extraordinära. Framför allt mobilrobotik är ett intressant område med applikationer som autonoma förarlösa fordon, t.ex. gaffeltruckar, som får instruktioner via det trådlösa nätverket. Och en produktionsrobot kan flexibelt röra sig från en tillverkningscell till en annan med hjälp av trådlös dataöverföring. Fjärrstyrda processer bygger ofta på olika kameror, vilket möjliggör snabb och flexibel fjärrstyrning av produktionsprocesser i realtid. Alla dessa kräver tillförlitliga och säkra anslutningar för att fungera korrekt och effektivt, säger Jaakko Ala-Paavola, somär teknisk direktör på Etteplan.
– Vi är mycket stolta över samarbetet för att digitalisera och driva den industriella omvandlingen i Finland. Många företag arbetar i mycket krävande miljöer, där flera aktörer kräver pålitlig högkapacitetsuppkoppling. Nokia Digital Automation Cloud passar perfekt för överföring och beräkning av big data i realtid. Tillsammans gör vi det enkelt att digitalisera och automatisera genom att tillhandahålla en tilltalande helhetslösning, säger Stephan Litjens, General Manager för Nokia Digital Automation.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title