Annons

Edge Technologys CAM-dagar: Från Hexagon och Tombstone till EDGECAMS framtid

Få aktörer på CAM-arenan är lika aktiva som Edge Technology, framför allt känd som återförsäljare för Edgecam, en mjukvara som numera, via Vero Software, ägs av svenska Hexagon. De senare har under koncernchefen, Ola Rollén, gjort en anmärkningsvärd resa inom PLM-området och expanderat sina kapabiliteter i värdekedjan. Man äger idag alltså CAM-bolaget Vero Software, en storspelare på området med (förutom Edgecam), lösningar som Alphacam, SURFCAM, VISI, WorkNC och MRP-systemet Javelin i portföljen. Men inte bara det, även CAE- och simuleringsföretaget MSC finns där. Om Hexagon i övrigt ska sägas att de framför allt har en mjuk- och hårdvaruportfölj som relaterar till mätning, inom allt från anläggningsarbeten och byggverksamhet till sofistikerade mätutrustningar för verkstads- och tillverkningssidan.
Men fokus för Edge Technology under deras användardagar (ETUX 2018), som nyligen genomfördes på Arken Hotell i Göteborg, var förstås CAM-bitarna. För att ha något att mäta på verkstadsområdet måste produkterna tillverkas, ”CAM:as”, vilket är något som Edge Technologychefen, Anders Brunström och hans kollegor vet det mesta om. Med drygt 100-talet deltagare plats - bland annat representanter för både Edgecam, Vero och Hexagon - blev det också två lärorika dagar kring digitalt styrda bearbetningstekniker.
Klart är också att det serverades välbehövliga uppdateringar på en rad områden. Edgecam har utvecklats kraftfullt de senaste åren. Inte bara när det gäller klassisk CAM-teknik, utan man har exempelvis också, så sent som ifjol, lanserat det egna, helt nya CAD-systemet Designer. Självklart cirkulerade en del av eventet runt detta, men också kring lösningsmoduler som Inspection och Tombstone Manager, liksom presentationer av nyheter inom svarvning och fräsning.

CAD-lösningen Designer är förstås en intressant bit i Edgecam-sortimetet. Sedan förra årets introduktion har det hänt mycket i mjukvaran, som hjälper användaren att hantera såväl egna modeller som CAD-modeller från kunderna.

Edge Technology-chefen, Anders Brunström.

– Utvecklingen av Designer har i mångt och mycket handlat om att infoga fler och effektivare verktyg att anpassa en detalj för tillverkning, säger Anders Brunström. Designer är först och främst tänkt att vara produktionsteknikerns verktyg, samtidigt som programmet i och för sig också är ett CAD-system. Men det ska det inte jämföras med andra kommersiella CAD-system, då huvudsyftet med Designer är att ett producerande företag enklare och snabbare ska komma till start med bearbetning i maskin.

 

Mätstyrning i Inspection till ökad produktionsnytta med Tombstone Manager.
När det gäller Edgecam och mjukvarans kapabiliteter så är Inspection-modulen högintressant och här har det hänt en hel del efter fjolårets introduktion. Inspection har genomgått stora förändringar, som innebär att framför allt implementering och igångkörning kan göras snabbare.
– Så är det, konstaterar Edge Technologychefen. Inspection är också på sitt sätt en unik produkt då den erbjuder mätstyrning av bearbetningsprocessen. Det i Inspection skapade mätprogrammet överförs till maskinen, som efter utförd mätning returnerar ett mätprotokoll. Detta kan användas för att generera såväl nya program som underlag att levereras med den färdiga detaljen.
På sista raden kokar det ner till att kunna leverera detaljer med rätt kvalitet, vilket har blivit ett allt viktigare moment i arbetet.
Notabelt i övrigt är att Edgecam Inspection kan användas såväl som fristående lösning som integrerad modul till Edgecam.

Om Tombstone Manager ska sägas att det är en del av Edgecam med stort fokus på produktionsnytta. Med hjälp av denna lösning kan användaren enkelt ”montera” beredda detaljer på fixturer; detaljer som kan vara av samma slag eller helt olika.

Hur Seco sparar bearbetningstid. När det gäller praktiska användningstips som kan skapa effektivare tillverkningsprocesser kan man inte gå förbi Seco Tools presentation på ETUX-eventet. Efter ”montering” optimerar Edgecam de olika beredningarna till en sammanhängande beredning. En process som sparar mycket tid vid programmering av exempelvis kubbearbetning.
– Vår samarbetspartner Seco Tools visade hur effektiva verktygsbanor i kombination med rätt val av verktyg sparar både bearbetningstid och ökar verktygens livslängd, sammanfattar Anders Brunström.

Vero berättade om Edgecams framtida utveckling. Vi var i ingressen inne på Edgecams huvudägare Hexagon. Bolaget var som sagt också på plats och höll en uppskattad presentation om modern mätteknik. Man hade också utrustning på plats, som man kunde ”känna” på. Ett uppskattat inslag.

Men även Hexagonägda Vero, som ”samlar” det svenska mätbolagets CAM-tillgångar, hade representanter på plats: Dave Currah och Peter Ameloot. De berättade från scenen om den kommande utveckling av Edgecam, exempelvis om den i närtid förväntade version 2019R1. Lanseringen av version 2019R1 väntas ske i nu november 2018.

Vero Softwares CEO, Steve Sivitter, konstaterade att ägaren, svenska Hexagon, ”har vuxit ordentligt och ökat sitt fotavtryck i kundernas hela arbetsflödesprocess”.

Steve Sivitter, som är CEO för Vero Software, berättade vidare om hur Vero tillsammans med Hexagon arbetar för att ta fram lösningar som ger den tillverkande industrin ökade möjligheter att producera effektivt och lönsamt.
– Detta är av stor vikt för oss som leverantör av Edgecam, sammanfattade Brunström. I förlängningen innebär det att vi kan leverera lösningar till svensk industri, som leder till att produktion kan behållas eller rent av tas hem till Sverige. Det är en utveckling som är gynnsam, inte minst i ett miljöperspektiv, då det leder till minskad energiåtgång både genom effektivare bearbetning, men också tack vare kortare transporter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title