Annons

Eurostep tar nya grepp på bygg- och anläggningssidan: ShareAspace iAIM täcker upp ett jätteglapp inom AEC & Plant

Håkan Kårdén pekar på att vi i detta talar om branscher som inte alltid varit särskilt IT-mogna, även om vissa ansatser gjorts. På byggsidan har man nackdelen att det ofta handlar om ett stort projekt som man genomför en gång. Norra länken, t ex, är ju ett typprojekt. Man bygger det en gång, sedan överlämnas det i slutkundens händer för förvaltning och underhåll, som många gånger läggs ut på underentreprenörer.

Det blir inte sällan ett jätteglapp när information ska överlämnas från de som designar, konstruerar och bygger till de som ska förvalta saker.

ÖVERLÄMNANDET ETT ÖPPET FÖNSTER
Men var kommer ShareAspace iAIM in i bilden? Här finns ju redan en rad IT-, BIM och CAD-aktörer, som t ex på konstruktions- och designsidan där spelare som Autodesk, Aveva eller Bentley m fl är dominerande. Men även de traditionella, större PLM-företagen som Dassault och Siemens kan ha framstående roller, liksom andra lite nyare företag som finns med framför allt, och med betoning på själva byggprocessen. Men sen då, när man byggt klart – vad händer då?
– Precis, det är där vi ser ett fönster, säger Kårdén. I detta läge övergår, i alla fall de lite mer avancerade anläggningarna till en situation när de framför allt ska förvaltas och därmed underhållas. Nu kommer IT-lösningar som IBMs Maximo, IFS Applications EAM eller Infors EAM (numera sålt till Hexagon), eller franska CARL som är specialister på processanläggnings- och infrastrukturunderhåll in i handlingen. De här företagen och lösningarna är duktiga på själva underhållsprocessen, schemaläggning, materiallogistik, underhållsplanering och annat. Men hur är det med den överordnade informationshanteringen, undrar Kårdén retoriskt.

TVÅ OLIKA VÄRLDAR
Hans svar och egentligen den riktigt tunga poängen med ShareAspace iAIM är den problematik som uppstår när man ska överlämna informationen.
– Det blir ett jätteglapp när man ska överlämna information från dom som designar, konstruerar och bygger till dom som ska förvalta saker. Det är som två olika världar, säger Eurosteps marknadsansvarige och tillägger att just detta är ”hemmaplan” för ShareAspace, som ju är byggt för samverkan.
Det är i detta Eurostep standardsbaserad PLM-hub har funnits, mellan t ex försvarsindustrin och de militära organisationer som haft att ta hand om det utvecklade och levererade materielet. Eller mellan fordonsindustrins OEMer och deras underleverantörer. AEC & Plant handlar ofta om sånt som ska förvaltas över långa tidsrymder, 20, 50 eller 100 år, där en rad faktorer ska hanteras och där inte minst dataformatens integritet och kompatibilitet måste säkras och ges möjlighet att förstås över tid.
– Många håller ju på med ”asset management”, säger Kårdén. Det är sånt som underhåll av processindustri, sjukhus, flygplatser och annat. Men det handlar då om klassiska underhållsbitar, reservdelar, värmesystem, elsystem, ventilationssystem och annat. Det är kort sagt ett fokus på fysiska saker. Men ingen av de traditionella aktörerna har fokus på informationen om dessa. Ett sjukhus t ex är som en ”evig” konstruktionsplats. Man kan alltså inte bara lämna över sjukhusbygget och säga lycka till dom ska driva det. Det pågår ombyggnadsprojekt, uppdateringar eller byten av utrustning hela tiden.

Genom att mätdata och framför allt avvikelser integreras i ShareAspace iAIM håller man koll på verkligheten. Avvikelser kan resultera i att en underhållsnotis skickas till ett underhållssystem.

STÖD FÖR EN INTEGRERAD INFORMATIONSMODELL
Det är ordning och reda som gäller bl a för att ta bort risker.
– Som en erkänd ledare inom produktdatahantering har vi identifierat bristerna i AEC och anläggningsinformationshantering och konfigurerat ShareAspace iAIM för att åtgärda dessa. Detta görs på samma sätt som vi bygger lösningar för flyg-, försvars-, tillverknings-, fordons- och liknande industrier, säger Håkan Kårdén.
Eftersom ShareAspace iAIM är baserat på ISO PLCS-standarden stöder den en integrerad informationsmodell som täcker hela livscykeln för en byggd anläggning och håller ordning på och uppdaterar dess digitala tvillingar och digitala tråd. Kårdén konstaterar att ShareAspace iAIM kopplar samman all data över hela livscykeln, håller konfigurationen av anläggningen och dess komponenter uppdaterade på ett ställe. Mjukvaran har också inbyggt stöd för förändringsprocessen, med spårbarhet över den integrerade informationen.
Genom att mätdata och framför allt avvikelser integreras i ShareAspace iAIM håller man koll på verkligheten. Avvikelser kan resultera i att en underhållsnotis skickas till ett underhållssystem. Det kan också vara så att underhåll inte räcker, utan att man måste bygga om. Programvaran skickar en sådan notis till designsystemen och då förändringen är genomförd så hålls den digitala tvillingen uppdaterad.
ShareAspace iAIM stöder, eller kommer att stödja, alla viktiga öppna standarder, processer och data, inom AEC- och Plant-industrierna. Bland dessa finns IFC (ISO 16739), IEC/ISO 81346, ISO 10303, OGC Inspire, ISO 15926, CFIHOS, DEXPI och RealEstateCore.

Sånt som digitala tvillingar och trådar stöds inte alltid väl av IT-leverantörer idag inom AEC och Plant. Antingen fokuserar programmen på bygg- eller projektfasen med Project Information Management (PIM) eller så gör de detta inom Asset Management. Begrepp som Common Data Environment används, men är vanligtvis begränsade till PIM. Å andra sidan fokuserar mjukvaru-leverantörerna i Asset Management på den delen av livscykeln och inte PIM-delen. Detta resulterar i problem med dataöverlämning från PIM till AIM, och brist på möjligheter att uppdatera de digitala tvillingarna. Nuvarande lösningar är utformade med vissa processer i åtanke och inte utifrån att informationen i sig är en nyckeltillgång och måste hanteras som sådan. Det är i detta man ska se och förstå ShareAspace iAIMs roll.

ERSÄTTER INTE CAD ELLER UNDERHÅLLSSYSTEM
Vi ska också för tydlighetens skull slå fast att ShareAspace iAIM inte ersätter verktyg som CAD, CAE, CMMS, etc, utan snarare hanterar masterdata för anläggningsinformationen. Lösningen konkurrerar inte med BIM, men lägger till livscykelinformationen till BIM samt flyttar BIM till nivå 3.
En viktig finess är att data förblir tillgänglig under hela livscykeln för en anläggning, genom att återanvända data som skapats en gång: återinmatning av data är behövs inte längre.
– Vi lägger till livscykelhantering av data, från antingen proprietära eller öppna standarder som IFC. Eftersom ShareAspace iAIM är byggt på ShareAspace, är nyckelfunktionerna och funktionerna för informationsdelning och ägande tillgängliga såväl som funktionerna som tillåter ett nätverk av organisationer att få tillgång till uppdaterad och konfigurerad data på ett enda ställe. Vi är glada över att kunna lansera v 1.0 på så kort tid och vi tror verkligen att vi tar ytterligare en ”game changer” till marknaden. AEC- och Plant-industrierna släpar efter när det gäller produktivitet men med arbetssättet, som möjliggörs av ShareAspace iAIM, tror vi att det är dags att ta steget upp och använda Digital Twins, Digital Thread och Digital Transformation, avslutar Kårdén.

Vill du veta mer om lösningen så genomför Eurostep den 10 november ett webinar om den. Här är en länk:
https://www.eurostep.com/shareaspace-iaim/?utm_source=email&utm_medium=banner&utm_campaign=iAIM_launch

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title