Förvisso finns ju redan en rad IT-, BIM- och CAD-aktörer på konstruktions- och designsidan, eller i andra änden på underhållssidan. Men hur ser det ut däremellan - när man byggt klart – vad händer då? I detta läge övergår, i alla fall de lite mer avancerade anläggningarna till en situation när de ska förvaltas och därmed underhållas. Här kommer andra lösningar in i bilden - på underhållssidan finns t ex IBMs Maximo, IFS Applications EAM eller Infors EAM (numera sålt till Hexagon), m fl. De här företagen och lösningarna är duktiga på själva underhållsprocessen, schemaläggning, materiallogistik, underhållsplanering och annat. Men poängen med nya ShareAspace iAIM från Eurostep ligger i effektiv hantering av den överordnade informationen via en central hub som bl a säkrar dataintegritet och kompatibilitet över tid.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 18 =