Annons

EVRY och Tieto går ihop och bildar ny nordisk konsultjätte

När norska EVRY och finska Tieto nu på morgonen meddelar att man ska gå ihop bildas en ny nordisk jätte inom IT-tjänster och mjukvara. Tillsammans kommer de båda bolagen ha en kombinerad omsättning på närmare 3 miljarder euro, motsvarande ungefär 32 miljarder kronor, och runt 15 000 digitala konsulter.
Det nya bolaget ska heta TietoEVRY och kommer betjäna tusentals kunder.
Aktieägarna i EVRY får betalt med dels 0:12 Tieto-aktier per Evry-aktie och dels 5:28 norska kronor kontant. Budet motsvarar totalt drygt 35 norska kronor per Evry-aktie. Det innebär en premie på 15 procent jämfört med måndagens stängningskurs på 30:75 norska kronor på Oslobörsen.
Evry-aktieägarna kommer att få cirka 37,5 procent av ägandet i det sammanslagna bolaget och en total säljlikvid på ungefär 200 miljoner euro. Sammantaget väntas 44,3 miljoner nya Tieto-aktier ges ut i samband med sammanslagningen.
Efter samgåendet får EVRYs f n största aktieägare, Apax, en ägarandel på drygt 20 procent. Tietos största aktieägare, Chister Gardells Cevian och Solidium kommer att äga 9,4 procent respektive 6,3 procent.
Kimmo Alkio förväntas bli VD för det sammanslagna företaget. Från Tieto-håll kommer förslaget att Tomas Franzén blir styrelseordförande för det nya bolaget.

EVRY och Tieto har starkt kompletterande verksamheter, erbjudande och kompetens inom områden som exempelvis digital rådgivning, industrispecifik mjukvara samt moln- och infrastrukturtjänster. Kombinationen innebär ett starkt erbjudande inom avancerade Fintech-lösningar för den globala finansbranschen. Det kombinerade företaget kommer också erbjuda heltäckande hälso- och välfärdslösningar för den nordiska marknaden.
”Med mer än 5 000 digitala konsulter i Norden och 10 000 på global nivå kommer det nya företaget att accelerera kundernas digitala transformation,” skriver EVRY i ett pressmeddelande.

Stark lokal svensk närvaro
Den starka lokala närvaron i Sverige, Norge och Finland, tillsammans med globala leveranscenter, utgör en god grund för framtida tillväxt. Fintech-lösningar och branschspecifik mjukvara och tjänster för produktutveckling utgör den drivande kraften för fortsatt internationell expansion. Med den kombinerade kapaciteten att investera i nya tjänster och erbjudanden blir det nya företaget väl positionerat för att snabbt och mer effektivt driva innovation.
– Samgåendet som presenteras idag gör oss gott positionerade för att ha en central roll i den digitala transformationen i Norden och till förmån för alla våra kunder, anställda, aktieägare och för framtidens samhälle i stort. Med fortsatta investeringar i våra medarbetare och den senaste teknologin, så som robotics, molntjänster och AI blir vi en konkurrenskraftig digital partner för våra kunder, säger Tietos koncernchef Kimmo Alkio.

”Stark gemensam kultur”
Han påpekar att man har en stark gemensam kultur med nordiska värderingar som baseras på en stor respekt för varje individ och med fokus på livslångt lärande.
– Jag är övertygad om att vi kommer att skapa fantastiska möjligheter för yrkesmässig och personlig utveckling för våra anställda inom båda företagen, i kombination med ett starkt värdeerbjudande för våra kunder. Tillsammans har vi möjlighet att påskynda innovations- och förändringstakten inom branschen och snabbare förverkliga möjligheterna i den digitala världen för våra kunder. Jag ser framför mig en otroligt spännande resa, säger Alkio.

Hove: Katalysator för kundernas digitalisering
EVRYs koncernchef, Per Hove, håller med, och noterar att bolaget de senaste åren tagit viktiga steg mot att bli sina kunders främsta val för digital transformation.
– Så är det, säger han. Båda bolagen delar starka nordiska värderingar som främjar öppenhet, respekt och mångfald. Jag är övertygad om att det nya företaget kommer att attrahera rätt kompetens, kunder och partners.

I övrigt kan konstateras att huvudkontoret kommer att placeras i Esbo, Finland. Lednings- och verksamhetsfunktionerna kommer att fördelas till kontoren i Stockholm, Oslo och Esbo.
Efter slutfört samgående kommer det nya företaget att vara listat på Helsingforsbörsen (Nasdaq Helsinki) och Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm). Därutöver kommer man också att ansöka om att listas på Oslobörsen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title