Annons

Evry tog hem jätteorder och ICA lägger upp digital 2019-strategi

Det rör sig ordentlig på den svenska IT-marknaden på 2018 års upplopp.
Bland de stora affärerna och rörelserna på IT-sidan kan konstateras att konsulten Evry nyligen plockade hem en större order från BankGirot i en strid på kniven mot tuffaste konkurrenten Tieto. Avtalet har ett totalt värde cirka 700 miljoner kronor, vilket gäller för en period om sju år från och med den 10 december. Avtalet innebär också att 30-tal medarbetare erbjudits anställning hos Evry.
För ICAs del handlar det om att man lagt fast kursen för sina strategiska prioriteringar 2019. Bland annat tänker man sig att genom ytterligare digitaliseringar skapa IT-synergier inom koncernen, framför allt med inriktning mot automation, AI, CRM och e-handel. För 2018 räknar man att investeringsnivån landar på ca 3,5 miljarder, medan man under 2019 kommer att gå loss på närmare 4,0 miljarder.

En fjäder i hatten för Ivroth och Almén. När det gäller Evry så innebär förstås ordern från BankGirot en fjäder i hatten för avgående koncernchefen, Björn Ivroth (som ska bli rådgivare), och sverigebasen, Fredrik Almén. Ivroth konstaterar att affären passar in i bolagets uttalade strategi, som resulterat i att man idag tar hem ca 40 procent av sina intäkter från bank och försäkring.
– Det här befäster vår position inom den sektorn och det gör att vi kommer ännu närmare de svenska bankerna. Sverige är dessutom vårt uttalade tillväxtområde så det här är helt i linje med det, säger han.
För BankGirto innebär affären att man nu för första gången lägger ut IT-driften extern. Bolagschefen, Jeanette Jäger, konstaterar att det varit en tuff men bra upphandlingsprocess, som fört med sig ett svårt slutval.
– Det var i slutänden vissa nyckelfaktorer som avgjorde till Evrys fördel. Det är delvis det tekniska, men man ska heller inte förminska att personalen känner sig hemma på Evry. Det har varit en omfattande upphandling och vi kan säga att det är oerhört små skillnader, säger Jäger, vars BankGiro-rörelse hanterar bortåt 70 miljarder om dagen i form av 6 miljoner dagliga transaktioner.

Avtalet beräknas vara värt ca 100 miljoner kronor per år under den 7-åriga avtalstiden. Avtalet för vidare med sig att ett 30-tal medarbetare kommer erbjudas anställning hos Evry.
Jeantte Jäger pekar framför allt på att tillgången man nu får på ett toppmodernt datacenter och en vass operatörsplattform var faktorer som gjorde Evry till vinnare.

ICA investerar i automation och AI. Stora pengar i rörelse alltså, vilket i högsta grad också gäller livsmedelskoncernens, ICA, satsningar på IT-sidan. Under 2019 ligger budgeten på ca 4 miljarder kronor och siktet är inställt på att fortsätta utnyttja digitaliseringen för att möjliggöra fler synergier inom sånt som e-handel, kunddata och investeringar i nya teknologier och färdigheter.
– Vi kommer att leda den digitala förvandlingen i vår industri, säger Per Strömberg enligt ett pressmeddelande, där han även konstaterar att Amazon någon gång kommer till Sverige och då gäller det att ha tagit höjd för en synnerligen tuff konkurrens.
– Mycket av det vi kommer att visa i dag är förberedelse på en ny typ av konkurrens från spelare som till exempel Amazon.

ICA har sju prioriteringar, varav ”online” lyfts fram liksom automation och AI. Bolaget tänker bl a, ”utöka processautomation och påbörja AI/Data Science-tester på ett urval användningsområden för ökad effektivitet och optimerade affärsprocesser.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title