Annons

Så ska SOLIDWORKS-basen få över användarna till Dassaults 3DEXPERIENCE plattform

Vart är SOLIDWORKS på väg? Det är ett hett ämne i skenet av den nya 2018-versionen av bolagets 3D CAD-mjukvara; i många perspektiv, inte minst då när det gäller PDM-samverkan och molnet. Vid SOLIDWORKS World tidigare i år gav det Dassault Systèmes-ägda företaget en första "tjuvtitt" på 2018-versionen av sitt desktop MCAD-system. Sedan dess har mer av slöjan lyfts undan och man har givit flera indikationer på vilken väg CEO, Gian Paolo Bassi, vill gå. I en intervju med VF/PLM&ERP News bekräftar Bassi idag att kampen om att få användarna att kliva på Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform (3DX) fortsätter med nya attraktiva erbjudanden och teknikbroar. Han har långt ifrån givit upp denna bitvis tuffa kamp. SW-användarna har varit skeptiska, men under det kommande SOLIDWORKS World 2018 tar Bassi och hans medarbetare nya tag. Bolaget ska lansera ett brett sortimentet av SW-anpassade produkter byggda på 3DX, avslöjar Bassi i dagens PLM&ERP News-intervju. Poängen är att detta kommer att vara fritt tillgängligt för alla med en ”SOLIDWORKS-subscription”. "Precis", säger Bassi. "Vi kommer att avslöja en strategi kallad "PowerBy", som för att vara exakt kommer att koppla ihop den filbaserade 3D-CAD desktopbaserade SW-världen med de tjänster som erbjuds på 3DX-plattformen."

SOLIDWORKS har för närvarande globalt nära en halv miljon kommersiella licenser, enligt analytikern Griffin Securities. Dessutom finns det ett stort antal utbildningslicenser på marknaden, mer än 1,5 miljoner. Totalt har SOLIDWORKS en marknadsandel på ungefär en tredjedel av världens kommersiella CAD-system. Det är fler än till exempel Autodesk Inventor. Det råder heller ingen tvekan om att vi pratar om en storspelare vars systemförbättringar är viktiga för världens små och medelstora företag (SMB).

Kommer 2018 att innebära genombrottet för Bassis och Charles visioner?

Hittills har bolagets ansträngningar att få SW-communityn att hoppa på Dassaults 3DX-plattform inte fungerat särskilt bra. Broar som Conceptual Design, Industrial Design, webbaserade Xdesign och Xdrive har bara resulterat i marginella upptag av teknologin. Men skam den som ger sig och frågan är nu om 2018 kommer att bli året när ett genomslag kommer.

SW-basen Gian Paolo Bassi Dassault Systèmes visionäre chef, Bernard Charles, har i alla fall inte för avsikt att ge upp kampen. Tvärtom söker de ständigt efter nya sätt att locka SOLIDWORKS-användarna. Så vad kan göras för att få tappen ur tunnan? Vi ställde frågan till Bassi.

– Först av allt, med 3DX 2018x-utgåvan av vår molnplattform, 3DEXPERIENCE, i början av första kvartalet 2018, kommer alla våra aktiva subskriptionskunder att få fri tillgång till ”My3DEXPERIENCE-erbjudandet”. Detta inkluderar bland annat 3DX-tjänsterna 3DDrive (en filbaserad samarbetsplattform liknande DropBox), 3DPlay (ett universalverktyg för visning och markup), Marketplace (för kontraktstillverkning av 3D-printjobb med kvalificerade leverantörer) och 3DSWYM (socialt samarbete), säger Bassi till PLM&ERP News.

– För det andra, fortsatte han, kommer SOLIDWORKS användarna också att kunna köpa avancerade 3DX-plattformbaserade tjänster som icke-linjär simulering (via Abaqus-baserade ”Simulation Engineer”) och Zero-infrastruktur (icke filbaserat utan datadrivet), vår molnbaserade kollaborativa PDM-lösning SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Standard , Professional och Enterprise. De senare är baserat på ENOVIA-mjukvaran och innehåller en full uppsättning skalbara lösningar från PDM till full PLM-funktionalitet. Det ska ses som ett alternativ för den som vill ha full molnkontakt uppenbarligen ett alternativ till PDM + Manage, och är skalbar för hela företaget. ”

 

PDM i SOLIDWORKS – Workgroup PDM når ”end of life”

Vad gäller PDM (Product Data Management) har de olika SOLIDWORKS-relaterade lösningarna funnits på plats under längre tid och får betraktas som framgångsrika.

PDM Workgroup är den i sammanhanget kanske mest långlivade arbetshästen. Men nu faller lösningen för åldersstecket, medan Standard och Enterprise PDM blir kvar.

Den goda nyheten är att ett nytt PDM-systemtillägg (an s k add-on) står på startlinjen: SOLIDWORKS Manage. Det är inte en PLM-lösning, utan istället har istället fått etiketten, ”Distributed Data Management”. Det innebär att denna add-on i huvudsak blir en förlängning av SOLIDWORKS PDM-funktioner.

Men hur blir det i skenet av de senaste årens teknikhajp, nya plattformar, smarta tillverkningsmodeller och produkter, kommer denna lösning att vara tillräckligt? Hur kommer SOLIDWORKS att fungera när de gamla lösningarna når sina begränsningar? Och hur ser strategin ut med tanke på den allmänt ökande produktkomplexiteten? VF/PLM&ERP News har diskuterat dessa frågor med Gian Paolo Bassi.

– Låt mig först berätta om hur jag ser på vår mission här, säger han. Den handlar på övergripande nivå om att inspirera till innovation i konstruktionsarbetet. Därför måste datahanteringen vara fokuserad på ingenjörsavdelningens behov. Bland annat genom att att tillåta samarbete och stödjande agila metoder inom alla tekniska discipliner. Det är just  detta som SOLIDWORKS PDM-framgångar bygger på. Vi har utgått främst från slutanvändare och konstruktörer som behöver att vasst stöd i datahanteringen; ett stöd som handlar om sånt som intuitivitet och transparens i alla designverktyg.

Dashboarden i nya PDM add-on-lösningen SOLIDWORKS Manage ger bra översikt och är lätthanterlig.

”MANAGE – ett perfekt verktyg för SW communityn”

Med detta som bakgrund menar Bassi att det är dags att gå vidare. Ideologin ska vara den samma, men kapabiliteterna betydligt mer omfattande. Vassare PDM-lösningar behövs.

– Under åren har behovet av en alltmer utvecklad innovationsprocess, tillväxten hos våra kunder och efterfrågan på smidighet och integration från design till tillverkning utvidgat kraven på ingenjörs- och konstruktörsområdet. Idag vill våra kunder ha mer flexibla BOMar (Bill of Materials), helintegrerad projektledning och möjligheten att fatta beslut baserat på en analys av data som organiseras i pedagogiska och lätthanterliga instrumentpaneler och rapporter. Därför har vi tagit fram SOLIDWORKS Manage, säger SW-basen.

Denna add-on ska ses som ett ”PDM-förlängare” i bolagets mjukvaruportfölj:

– Precis, och min övertygelse är att det är det perfekta verktyget för att stödja tillväxten hos många hårt ansträngda små och medelstora företag, som representerar huvuddelen av vår installerade bas.

Med 2018 pensioneras, som ovan nämnts, alltså Workgroup PDM.

– Så är det, vi har slutat utveckla och stödja denna lösning, säger Bassi, och fortsätter: ”Därmed har vi i dagsläget kvar två SOLIDWORKS PDM-system.

  • Det första är PDM-linjen med Standard-, Professional-och Enterprise-versionerna med det nya Managetillägget. Detta är på plats, det är filbaserat och fokuserat på smidighet och innovation i ingenjörsarbetet.
  • Det andra är de ENOVIA-baserade SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Standard-, Professional- och Enterprise-lösningarna. Här talar vi om molnet och verkligt skalbara – till full PLM-funktionalitet – typ av mjukvaror. De har en mycket stor kapacitet och är mer fokuserade på företag som vill centralisera all data och är processcentrerade.”

Svar på ”smarta” produktutvecklingsbehov?

Är SOLIDWORKS Manage svaret på de nya ”smarta” produktutvecklingsbehoven? På vissa sätt är det så.

För nuvarande SOLIDWORKS PDM-användare är övergången till Manage snabb och enkel, eftersom det inte finns någon migrationsproblematik att tala om. Det är en styrka. Även om Manage har många likheter med ett PLM-system, kan det generellt karakteriseras som en ”mellanlösning” med SOLIDWORKS Enterprise på ena sidan och ENOVIA PLM på den andra.

Bassi håller med.

– Ja, ur en synvinkel kan man säga att Manage är en stor hjälp för utveckling av smarta produkter. För mig är den främsta anledningen att smarta produkter behöver flexibla BOMar på grund av sin disciplinöverskridande komplexitet, hävdar han. Smarta produkter måste exempelvis kunna hantera elektriska, elektroniska och plug-in-komponenter, varav många levereras som färdiga, ”icke-designade” enheter. De ska s a s bara stoppas in som färdiga komponenter. Därför är flexibla BOMar ett viktigt behov. Men du har rätt, jag skulle inte karakterisera Manage som PLM. ”Mellanllösning” är faktiskt också exakt som vi positionerar den; en bra förlängning till PDM. Men för full PLM-funktionalitet är ENOVIA är den perfekt skalbara lösningen.

SW-basen Gian Paolo Bassi tillsammans med Dassaults CEO, Bernard Charles, under en paneldiskussion. Både Bassi och Charles menar att 3DEXPERIENCE-plattformens datadrivna modell ger stora fördelar jämfört med den filmbaserade. På plattformen finns verktyg som kan hantera detta.

”File-Based eller Data Driven – en fråga om mentala hinder”

För en användare med molnambitioner, som vill ha tillgång till ett komplett utbud av kollaborativa PDM-funktioner, är det dock en bit kvar att avancera. Som det ser ut just nu, enligt Bassi, är SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Standard, Professional och Enterprise, baserat på ENOVIAs ”back-end”, den mest sannolika lösningen.

Ett problem i detta kan vara de olika strukturerna för hur man hanterar produktdata. Medan SOLIDWORKS och de flesta system på marknaden tillämpar ett filbaserat tillvägagångssätt, är 3DEXPERIENCE-plattformen produktdata-driven. I den senare modellen, som också kallas ”zero-file” (”noll-fil”), ackumuleras all data i en enda databas.

Principiellt är detta en bra idé med fördelar exempelvis när det gäller att producera universella BOMar. Zero-file modellen kräver emellertid skillnader i arbetsmetodik jämfört med den filbaserade. Men enligt Bassi är detta inget problem.

Produktutvecklingsvärlden förändras ständigt. En gång var desktop 3D-CAD en revolution. Men teknologisk utveckling är en ständigt pågående process. Om nya produktiva sätt att göra saker, med vassare teknologier som visar sig ”göra” saker bättre än de gamla, kommer de att vinna.

– Den 3DX/V6-datadrivna plattformen representerar exakt en sådan teknik, menar Bassi. Förr eller senare kommer huvuddelen av SOLIDWORKS communityn att behöva gå igenom de nödvändiga förändringsprocesserna för att få en verktygsuppsättning som är relevant för sånt som utveckling av smarta produkter, IoT, mjukvara, distribuerad produktutveckling och tillverkning. Den datadrivna, ”zero-file” molnmiljön i 3DX passar utmärkt i detta sammanhang, säger SOLIDWORKS-chefen.

– Det är faktiskt i detta det stora mervärdet med ENOVIA-lösningarna på 3DX-plattformen visar sig: SOLIDWORKS-användarnas filbaserade CAD-plattform har prioritet och lösningarna för att hantera filerna i den datadrivna miljön finns på plats. Därmed kan man hantera allt, inte bara SOLIDWORKS produktstrukturer utan även CATIA V5 och även konkurrerande CAD-system. Detta gör det exempelvis möjligt att göra ”Design Mock Up” i en hybrid miljö med produkter som kommer från andra filbaserade CAD-system. På samma sätt tillåter ENOVIA användarna att hantera en universell BOM byggd på en konsekvent och enhetlig datamodell.

”För mycket drama i frågeställningen”

I allmänhet hävdar SOLIDWORKS-ledaren att det finns för mycket ”drama” kopplat till frågan om filbaserad eller datatriven, och SOLIDWORKS teknikchef för Euro North-regionen, Mattias Robertsson, är inne på samma spår.

– Ja, det finns ett slags mentalt hinder involverat. Att ha dina egna data på en lokal, on-premise, server ger en känsla av säkerhet för många, säger Robertsson. Men när samma data finns i molnet kan vissa människor känna att de inte längre har kontroll över data. Detta är något som måste övervinnas för att få tillgång till de möjligheter som modern produktutveckling kräver.

– Idag finns det bra säkerhetsstandards som borde kunna bidra till att skapa en sådan  trygghetskänsla. Bara som en intressant jänförelse: Hur ofta hör vi inte liknelsen med att vi låter banken sköta våra pengar i molnet? Där är det okej. Sett från det perspektivet handlar det hela mer om ett sätt att hantera och strukturera våra filer, tillade Robertson.

Kommer Bassi att lyckas?

Kommer Gian Paolo Bassi att lyckas i sina ansträngningar för att etablera 3DEXPERIENCE-plattformen i SOLIDWORKS användarbas? Det är svårt att säga. Hittills har SOLIDWORKS-användarna varit svåra att övertyga. Skälen cirkulerar kring ekonomi, molnsäkerhet och i vissa fall kring en viss grad av konservatism och låg motivation när det gäller viljan att gå igenom en förändringsprocess. Är detta hållbara skäl? I viss mån är de det.

SOLIDWORKS används huvudsakligen bland mindre eller medelstora företag med begränsade resurser. Konkurrensen är hård, och varje investerad krona räknas. De har i allmänhet redan satsat nära gränsen för vad de har råd med. Nya, ytterligare lösningar måste därför vara lätta att räkna hem och ha en bra ROI (Return on Investment), med betoning på snabb ”återbetalning” av de satsade pengarna.

Men det finns mer: Genom att överlämna data i händerna på en tredjepartsspelare riskerar man inlåsningseffekter, som över tid kan påverka kostnaderna. En användare kan exempelvis ha funderingar kring att data som ”låsts” på 3DEXPERIENCE plattformen kan vara svåra att få loss om han/hon skulle vilja byta plattform. En initialt låg avgift kan potentiellt resultera i snabbt höjda prisnivåer, samtidigt som det förmodligen skulle vara både komplicerat och tidskrävande att byta plattform. Vilket innebär att det på kort sikt kan vara dyrare att byta än att vara kvar. Alltså sväljer man den högre kostnaden och blir kvar.

Med detta som bakgrund kan SOLIDWORKS hittills ha underskattat orsakerna till att användarna är varit ovilliga att migrera till molnet och 3DX-plattformen. Därför är också dagens avslöjande från Bassi, om att låta aktiva användare med subskription få fri tillgång till My3DEXPERIENCE-erbjudandet, inklusive några av 3DX-tjänsterna, ett steg i rätt riktning.

SOLIDWORKS seniora produktchef, Kishore Boyalakuntla, menar att, ”om man vill vara en av ledarna i sin bransch, kommer man med all säkerhet att vilja koppla upp sina enheter via IoT-lösningar”. De verktyg han talade om under förra årets SOLIDWORKS World var Xively, som är en lösning som för anslutning och hantering av kopplade produkter, och Dassault Systèmes 3DX-app, Netvibes, som är till för att analysera och automatisera. ”Idag”, tillade Boyalakuntla, ”delar allt fler av SOLIDWORKS kunder övertygelsen att IoT kommer att förändra deras verksamheter till det bättre och de är redo för den förändringen. 3DX kommer att spela en viktig roll i denna transformation.”

En ”Beyond PLM Platform” för de breda lagren

Ovan diskuterade ekonomiska argument har hur som helst på kort sikt betydelse, vilket å andra sidan på intet vis minskar tyngden i Bassis teknikargumentation. Här är hans resonemang synnerligen relevant och realistiskt: De verktyg som SW-communityn behöver, och kommer att behöva i framtiden, finns på 3DX plattformen.

Data är oljan inte bara i dagens produktrealisering, utan också när det gäller samverkan och kundverksamhet. Molnbaserade plattformar och teknologier är grunden i detta. Tillgänglighet när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst är inte bara ett leverantörsmantra. Produktutvecklingsvärlden förändras bokstavligen framför våra ögon. Sånt som hur människor och företag utbyter data i utvecklingen av konstruktioner, hur man börjat kommunicera distribuerad tillverkning, leverantörskedjans samverkan och deltagande i processerna och hur produkter styrs på fältet; allt sånt händer nu.

Nya affärsmodeller växer snabbt i detta klimat. Med social produktutveckling, simulering i tidigare och senare faser, IoT, digitala tvillingar, 3D-printing, smarta produkter, nya sätt för kundkommunikation och AR/VR (Augmented-/Virtual Reality) är redan – och i ännu större omfattning på väg att bli – delar av det nya landskapet. I detta växer datamängderna exponentiellt. Detta är goda skäl att starta resan mot mer samverkan, mer avancerad PDM och mer PLM i molnet. Det är utmaningen för SW-användarna.

Utmaningen för Dassault och SOLIDWORKS är att utveckla prisvärda verktyg som kan stödja detta. SOLIDWORKS har redan gjort detta en gång tidigare. Faktum är att bolagets grundläggande 3D desktop-CAD-lösning var en revolution när den kom: Jon Hirschticks, Scott Harris’ och de andra grundarnas innovation gjorde 3D-design billigt och därmed tillgängligt för ”massorna”. 1995 blev SOLIDWORKS desktop 3D-CAD en omedelbar framgång. Under åren har det sedan fungerat bra åt båda håll: SOLIDWORKS-communityn har haft tillgång till en prisvärd lösning och Dassault Systèmes SOLIDWORKS har tjänat bra pengar. Idag är SW CAD-programmet fortfarande en av Dassault Systèmes viktigaste vinstgeneratorer.

Varför skulle de inte kunna producera en ”bortom PLM-plattform” för massorna? En billig och funktionell lösning som alla har råd med? Det är SOLIDWORKS adelsmärke och kan fortsätta att vara det i en förlängning.

En passionerad man

Eftersom den tekniska utvecklingen fortsätter att utvecklas i riktning mot ökad en komplexitet är en sådan plattform oundviklig. Om SolidWorks och Dassault Systèmes inte skapar en, kommer någon annan att göra det.

Om Bassis team kan göra övergången smidigare och billigare, bygga de första riktigt attraktiva och välfungerande broarna, lösa komplexitets- och datasäkerhetsproblemen, kan ett bredare upptag komma igång.

Det är ingen lätt uppgift, men Bassi är en passionerad man. Hans entusiasm är smittsam och kan fungera som inspirationskälla för hela SOLIDWORKS-organisationen, produktutvecklingsavdelningen inkluderad.

Det ska onekligen bli intressant att se vad som händer under SOLIDWORKS World 2018 om ett par månader.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title