Annons

IoT-order till Fältcom när Telia tar avtal med Stockholm Exergi

Telias dotterbolag inom IoT-sfären, Fältcom, är en av vinnarna när Stockholm Exergi genomfört en stor uppgradering av infrastrukturen för att vässa hållbarheten i bolagets lösningar.
Stockholm Exergi arbetar för att bidra till att göra Stockholm till en hållbar stad och har som ambition att använda 100 procent förnybart eller återvunnet bränsle redan 2030. Koncept kring smarta fastigheter spelar en stor roll i dessa ambitioner. För att lyckas arbetar man bl a med att effektivisera värme- och energiförbrukning i många fastigheter genom uppgraderad infrastruktur för värmeleveranser. Det är i detta som modern IoT-teknik och digitala lösningar ska bidra till en jämn och säker leverans av värme och kyla.
För att genomföra den planerade infrastrukturuppgraderingen har Stockholm Exergi upphandlat ett ramavtal med Telia där det ingår leverans av 9 000 smarta IoT-enheter från dotterbolaget Fältcom. På sista raden ger de digitala satsningarna också besparingar och minskad miljöpåverkan.

– Vi kan med hjälp av denna satsning hjälpa kunderna att bli effektivare vad gäller fastighetens effekt och energianvändning. Det gör det också enklare att styra temperaturen i fastigheten med en jämnare inomhustemperatur som följd, säger Stefan Patrikson, affärsutvecklingsdirektör på Stockholm Exergi.

9000 IoT-enheter. Telia förbinder sig genom avtalet att leverera 9 000 IoT-enheter från Fältcom och Stockholm Exergi planerar att installera enheterna under de kommande tre åren.
– Det är utmärkt att vi på Fältcom kan vara med och bidra till ett grönare Stockholm genom vår teknik, säger Mikael Långström, VD på Fältcom. Digitaliseringen av fastigheter är bara i sin början och kommer att vara en viktig del av framtidens smarta samhälle. Vi har jobbat intensivt med fastighetslösningar det senaste året och nu börjar vi att se resultat av vår satsning, vilket vi är stolta över.

Ägs av Stockholms stad och Fortum. Stockholm Exergi förser människor som bor och verkar i Stockholmsregionen med ett behagligt inomhusklimat. Stockholm Exergi är ett lokalt energibolag som producerar resurseffektiv fjärrvärme, fjärrkyla och el, och ägs till lika delar av Stockholms stad och Fortum. Tillsammans med stockholmarna har Stockholm Exergi bidragit till att Stockholm räknas som en av världens mest hållbara huvudstäder.
– Vårt samarbete med Stockholm Exergi är ett viktigt steg mot smartare fastigheter och är ett konkret exempel på hur digitalisering kan effektivisera värme- och energiförbrukning och därmed bidra till hållbar samhällsutveckling, säger Charlotta Rehman, vice VD för Telia Sverige och chef för Telias företagsaffär. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title