Annons

Teliaägda Fältcoms IoT-gateway MIIPS har fått ITxPT-märkning

Svenska Fältcom, som numera är ägt av Telia, har fått klart med ITxPT-märkning för sin IoT-gateway, MIIPS. Denna ”officiella certifiering” visar att enheten är godkänd och uppfyller ITxPTs standard för publika transporter. Märkningen innebär att MIIPS enheten från Fältcom uppfyller kraven för ITxPTs öppna arkitektur som möjliggör kompatibilitet med IT-system och enheter från andra leverantörer inom publika transporter.
Kunder som använder ITxPT godkända enheter får en större flexibilitet och möjlighet att skräddarsy och uppdatera system efter sitt specifika behov på ett enkelt sätt till en betydligt lägre kostnad.

MIIPS är en mobil kommunikationsenhet för installation i exempelvis fordon som möjliggör för system och enheter i fordonet att hanteras via internet. Det gör det möjligt att t ex hämta fordonsdata, kontrollera, övervaka drift, uppdatera och konfigurera IT-system i fordonet från distans. Enheten och tillhörande back-office system används bland annat av operatörer och trafikhuvudmän inom publika transporter för att effektivisera och öka passagerarservice med hjälp av applikationer som passagerarräkning, positionering, eco-driving, internet ombord, säkerhetskameror, förarlarm, VoIP, förarmeddelanden, förar-ID, digital skyltning, hämtning av färdskrivardata och många fler.

Stort antal tester. ITxPT-laboratoriet har utfört ett stort antal tester av MIIPS-enheten, både på distans och fysiskt, och enheten klarade framgångsrikt alla delar av testproceduren för delarna Module Inventory, Time and MQTT Broker enligt ITxPTs specifikation S01 v2.0.1 och S02 v2.0. Enheten 6420 Fältcom MIIPS Committo A-LG är nu inkluderad i ITxPTs katalog över godkänd utrustning.

Vad står ITxPT för? ITxPT, Information Technology for Public Transport, är en icke-vinstdrivande organisation med 89 medlemmar från hela Europa bestående av operatörer, trafikhuvumän, IT-leverantörer och fordonstillverkare. ITxPTs uppdrag är att främja införandet av standards, praxis och plug-and-play av IT-system och tillhörande back-office lösningar för fordon inom publika transporter. Standards som specificerar kommunikationsprotokoll och hårdvaruinterface för att erbjuda full interoperabilitet mellan IT system och applikationer för publika transporter. Det innebär att marknaden öppnas upp för mindre leverantörer vilket ökar konkurrensen och innovationsgraden. Fältcom är en av de strategiska medlemmarna inom ITxPT.
ITxPT märkning erbjuds som ett officiellt godkännande till fordon, mjukvara eller utrustning som har klarat testerna för ITxPTs standard.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title