Annons

FASTIGHETSFÖRVALTNING: Addnode slår ihop affärsområde i Symetri med SWG-dottern

Symetris affärsområde ”FM, facility management”, eller fastighetsförvaltning, slås ihop med systerbolaget Service Works Global (SWG) och kommer fortsättningsvis att operera under samma flagg. Båda bolagen ingår i Addnode Group och har lösningar och tjänster för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice i Sverige. Den nya enheten kommer att jobba under namnet Service Works Global Nordic.
- Kombinationen av våra kompetenser inom olika områden och gemensamma erfarenhet kring utveckling av systemstöd ger oss den unika möjligheten att skapa nästa generations ledande FM-system, säger Mats Broman, affärsområdesansvarig för Symetri FM och blivande VD för Service Works Global Nordic.

Poängen med sammanslagningen är att man genom att fusionera bolagens gemensamma resurser kan tillhandahålla uppdragsgivare ett starkare och mer konkurrenskraftigt produkt- och serviceutbud. Bl a, menar man, skapas förutsättningar att möta fastighetsbranschens ökade krav kring digitalisering och automatiserade processer.

– Vi blir en del av en global organisation med många års erfarenhet kring utveckling av FM-lösningar, säger Mats Broman.

– Detta är en mycket positiv nyhet för våra kunder, säger Broman. Vi blir en del av en global organisation med många års erfarenhet kring utveckling av FM-lösningar. Kontaktvägar och lokationer kommer att vara samma efter samgåendet. Med vår fortsatta starka förankring på den nordiska marknaden kommer vi nu kunna erbjuda ett bredare och vassare systemstöd inom området Facility Management.

Leverantör av helhetslösningar. Sammanfattningsvis pekar Mats Broman på följande fördelar:
* Stärker rollen som Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice.
* Från 50 till 120 medarbete innebär att vi mer än fördubblar vår kompetens när det gäller utveckling och rådgivning inom området Facility Management.
* Säkerställer utveckling av nästa generations FM-system.
* Förstärker den breda lokala förankringen inom områdena FM-system och grafisk visualisering liksom organisationens betydande BIM-kompetens.
* Fortsatt nära samarbete med Symetri som även framgent är vårt ”center of excellence” avseende BIM-frågor.
* Symetris affärsområde för Facility Management bedriver sin verksamhet från 1 januari 2019 under namnet Service Works Global Nordic AB, ett helägt dotterbolag till Addnode Group, med Mats Broman som VD och ansvarig för den nordiska marknaden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title