Annons

Finansiering av laddinfrastruktur för elfordon: Om utmaningen att lösa investeringsklyftan

I den första i en serie på tre analyser, ”Finansiering av klimatomställning: eMobility”, har SFS undersökt pressen kring utbyggnadsbehoven av global laddningsinfrastruktur för elfordon. Vi talar i detta om lösningar relaterat till bilar, lastbilar och bussar.
Det akuta behovet av investeringar i laddningsinfrastruktur drivs av transportsektorns officiella utsläppsmål, som i sig utgör en nyckelfaktor för att uppnå nationella klimatomställningsmål, tillsammans med den dominerande allmänna opinionen runt om i världen att migrera till elfordon, konstateras som bakgrund.

EXPONENTIELLT VÄXANDE UTMANING
Undersökningen delar upp investeringsutmaningen i två delar, först åren 2021-2023, sedan 2024-2026, för att illustrera tillväxten som till att börja med drivs av tidiga användare kontra en senare traditionell efterfrågan. Den kraftiga ökningen mellan de två perioderna understryker att den mycket stora investeringsutmaningen växer i exponentiell takt.

NEUTRAL INVESTERINGSBUDGET
För att främja elfordonstrenden visar studien att det kommer att krävas en betydande investering i laddningsinfrastruktur världen över.
Smart finansiering från specialistfinansiärer används för att anpassa investeringskostnaderna till det förväntade kassaflödet som laddstationerna genererar, något som gör investeringsbudgeten neutral. Användning av sådana finansieringsalternativ kommer att påverka utbyggnadstakten av laddningsinfrastrukturen och kommer att spela en avgörande roll för utvecklingen av elfordonsmarknaden som helhet.

– Den förväntade enorma tillväxten av elfordonsmarknaden kommer att kräva stöd i en omfattande laddningsinfrastruktur, säger Adrian Knöpfli, ”Nordic Key Account Manager Smart Infrastructure, på SFS Sverige, och han fortsätter:
– En sådan investering bör vara lika effektiv och hållbar som teknologin den stöder och det är därför som smarta finansieringslösningar, som är baserade på användningsgrad, är mest lämpade att ta sig an denna utmaning.

NORMALA, SNABBA OCH ULTRASNABBA LADDENHETER
En rad olika analytikerkällor konsulterades för att nå en genomsnittlig uppskattning av den förutspådda laddningsinfrastrukturmarknaden för elfordon 2021-2023 och 2024-2026. Den utvärderade marknaden består av normala, snabba och ultrasnabba laddningsenheter, både AC och DC. Den inkluderar inte utrustning och teknik som kan bli nödvändig för utbyggnaden av ett nationellt elnät när elfordonsefterfrågan ökar. Dessa marknadsuppskattningar justerades sedan för att återspegla den nuvarande totala marknadsandelen för finansieringstekniker såsom leasing – eftersom sådana investeringar redan använder tredjeparts kapital. De två treårsperioderna, 2021-2023 och 2024-2026 presenteras för att illustrera tillväxttakten på investeringsutmaningen i elfordonsinfrastruktur.

Vad SFS nu erbjuder i denna problematik bygger på en kombination av finansiell expertis, riskhantering och branschkunskap, som gör det möjligt att utveckla skräddarsydda innovativa finansiella lösningar. Man jobbar i detta med investeringar genom finansiering av utrustning, leasing, företagslån, investering i företag, samt projekt och strukturerad finansiering. Factoring och trade finance kompletterar SFS produktportfölj.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title