Den förväntade enorma tillväxten av elfordonsmarknaden kommer att kräva stöd i en omfattande laddningsinfrastruktur. I detta är laddinfrastrukturens utbyggnad en nyckelfråga, men också en stor finansiell utmaning: Hur ska det finansieras? Siemens Financial Services har studerat saken och pekar på att smart finansiering från specialistfinansiärer kan används för att anpassa investeringskostnaderna till det förväntade kassaflödet som laddstationerna genererar, något som gör investeringsbudgeten neutral. Användning av sådana finansieringsalternativ kommer att påverka utbyggnadstakten av laddningsinfrastrukturen och kommer att spela en avgörande roll för utvecklingen av elfordonsmarknaden som helhet.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 3 =