Annons

Finska storkonsulten Etteplan vill köpa Semcon för 2,7 miljarder

Juha Näkki menar hur som helst att en sammanslagning med Semcon skulle skapa en marknadsaktör med ett bredare tjänsteutbud för den sammanslagna enhetens kunder globalt och att man också skulle bli en ännu mer attraktiv samarbetspartner för såväl kunder, leverantörer och andra viktiga intressenter.
– För Semcons aktieägare innebär erbjudandet en attraktiv premie och för Etteplans aktieägare skulle sammanslagningen skapa långsiktigt aktieägarvärde. Och för våra befintliga och framtida anställda, vår viktigaste tillgång, skulle det innebära nya utvecklingsvägar, betydelsefulla och meningsfulla projekt och korspollinering av talang i ett mer internationellt företag. Jag är övertygad om att detta är det bästa strategiska alternativet även för Semcon, och jag är verkligen exalterad över möjligheten att tillsammans skapa ett ledande nordiskt tekniktjänstföretag.”

”Skulle bli en marknadsledare inom industriella tekniktjänster och mjukvaror”
I sin bakgrundsförklaring till dagens bud skriver Etteplan, med huvudkontor i Finland, och Semcon, med huvudkontor i Sverige, att ”båda bolagen är internationellt verksamma tekniktjänsteföretag som i första hand tillhandahåller lösningar för industrikunder. Tillsammans skulle de två företagen komplettera och stärka varandra i både tjänster och kompetens och geografisk närvaro.

Man noterar och att det sammanslagna bolaget skulle bli, ”en nordisk marknadsledare inom tekniktjänster för industrier.” Framför allt pekar man på att den nya enheten skulle bli en nordisk marknadsledare inom produktteknik, en stark aktör inom produktionslösningar och smarta fabrikslösningar och en europeisk marknadsledare inom teknisk produktinformation. Det nya bolaget skulle också bli en betydande aktör inom mjukvara och digitaliseringslösningar.

Semconchefen, Markus Granlund.

Konsultkunderna söker mer av holistiska lösningar
En annan faktor som framhålls bland plusvärdena är att Etteplan och Semcon i mötet med en trend där marknadsfragmentering allt mer tycks utvecklas mot att köparna av IT- och teknikkonsulttjänster  börjat uppskatta färre och mer holistiska partnerskap. Det ä’r besvärligt att koordinera olika företagskonsulter och expoerter jämfört med att ha en brett kunnig och kompetent konsult.

På sista raden tror Näkki och Etteplan att det sammanslagna bolaget skulle vara väl rustat att svara på marknadstrenderna och frigöra tillväxtpotential som inte skulle vara möjlig att uppnå för något av bolagen ensam. ”De två företagen skulle stärka och delvis komplettera varandra inom kundsegment, Etteplan särskilt starkt inom industrisektorn och Semcon inom fordons- och life science-sektorerna. Geografiskt skulle det sammanslagna företaget stärka sin närvaro avsevärt på sina nyckelmarknader, med Sverige som sin största marknad, och utöka sin globala räckvidd. Dessutom skulle det sammanslagna företaget ha möjlighet att investera ännu mer i erbjudande och utveckling av människor, ytterligare tak

med sin förbättrade marknadsposition.”

Man menar också att de två företagen skulle passa varandra utmärkt strategiskt, operativt och kulturellt.
”Förvandlingen av Semcon under de senaste åren har varit framgångsrik och den har fört de två företagen närmare varandra. Delade nordiska värderingar, tillsammans med likheter i de två företagens historiska strategiska vägar, ger en bra utgångspunkt för en gemensam resa. Förbättrade möjligheter till professionell utveckling som en del av ett marknadsledande och mer internationellt företag, tillsammans med en stark tradition av att sätta människor i första rummet, skulle göra det sammanslagna företaget till ett bra hem för sina anställda och en attraktiv arbetsgivare för nya talanger.”

Betydande synergieffekter
Etteplan bedömer att sammanslagningen har betydande synergieffekter, som för närvarande uppskattas till mer än 5 miljoner euro totalt årligen, alltså motsvarande drygt 50 miljoner kronor. Synergierna kommer att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Det sammanslagna företaget skulle vara attraktivt för både nuvarande och framtida anställda och en bra samarbetspartner för sina kunder, leverantörer och andra viktiga intressenter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title