Annons

FINT FLYT FÖR PTC: Klart med installationen av IIoT-lösningen ThingWorx på 28 av öljätten Carlsbergs anläggningar…

Den danska Carlsberg-koncernen är mest känt som en av världens största ölleverantörer. Bolaget har mer än 40 000 anställda globalt och använder nu alltså både Microsoft Azure och ThingWorx, något man hävdar, ”accelererar time-to-value och säkerställer integrerade informationssystem och optimal processtyrning.”

SPÅRBARHET UNDER HELA PRODUKTFRAMTAGNINGSPROCESSEN
I pressmaterialet kring dagens annonsering noterar Carlsberg att man för att säkerställa öppenhet i den globala produktionen behövde kunna spåra och dokumentera omvandlingsprocessen från råmaterial till slutprodukt. ”Produktionsledarna vid de 28 bryggerierna och på huvudkontoret måste kunna mäta och analysera produktionen i realtid, både på plats och utanför. Carlsberg kommer att etablera en digital värdekedja från början till slut som omfattar och kan påverka allt från prognoser, inköp, bryggningsprocess, förpackning och logistik.”

I detta landade bryggeriets bedömning att PTCs expertis och teknik skulle kunna säkerställa övervakning av viktiga förpackningsprocesser och spåra den övergripande operativa effektiviteten och prestandan för att säkerställa att både slutprodukten och produktionsprocessen är konsekventa.
– Vi strävar ständigt efter att göra morgondagen bättre och det har lett till en betydande expansion av företaget under de senaste tio åren, kommenterar Marco Farina, och fortsätter: ”Denna tillväxt har lett till att vi har utökat både vår produktions- och förpackningskapacitet i våra många bryggerier.”

BÄTTRE KONSISTENS
Allmänt är hans konklusionen att digitaliseringen driver på förändringarna i branschen och att toppmodern PLM- och IoT-teknologi har gjort det möjligt att förbättra och optimera på ett sätt som tidigare knappt varit möjligt, utan omfattande speciallösningar.
– Genom att integrera ThingWorx med våra befintliga produktionstillgångar har vi nu bättre konsistens i alla våra bryggerier och kan tillhandahålla mer detaljerade analyser av till exempel förpackningscykeln, konstaterar Farina.

PTC kallar sin strategi kring den lösning som Carlsberg nu realiserat för ”Enterprise Plant Benchmarking.” Vad det handlar om är en en uppsättning mätvärden som möjliggör jämförelser mellan anläggningar inom företaget. Nyckeln är att standardisera de data som matas in till den centrala företagsnivån, så att företaget kan jämföra och reagera på förändrade marknadsbehov snabbare och smidigare.
Farina påpekar att PTCs Digital Manufacturing Solution Suite är särskilt utformad för industriella miljöer och, ”ger den funktionalitet, flexibilitet och smidighet som behövs för att snabbt kunna införa IoT-baserad verksamhet.”

28 BRYGGERIER PÅ 28 MÅNADER
Som ovan konstateras har genomförandet av detta omfattande projekt med 28 anläggningar involverade gåt snabbt – Carlsberg kunde slutföra implementeringen på 28 bryggerier inom 28 månader. Eftersom implementeringen skedde med Microsoft Azure kunde lösningen dessutom skalas snabbt.
– Produktionsledarna i de 28 bryggerierna och centralt kan nu analysera vår verksamhet i realtid, både när de befinner sig i bryggeriet och på distans, säger Carlsberg operationelle chef och tillägger:
– Carlsberg vill bygga en digital värdekedja från början till slut som påverkar allt från prognoser till upphandling, bryggning, förpackning och logistik, med ett enda mål i åtanke: att betjäna våra kunder optimalt.”

Från PTCs sidan summerar chefen för PLM-utvecklarens Connected Operations Solutions, Howard Heppelmann, att Carlsberg med PTC och Microsoft Azure snabbt kan, ”utveckla och distribuera flera skräddarsydda, skalbara och säkra applikationer för att övervaka, hantera och styra produktionen.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title