Annons

PTC blev VINNARE när BMW graderar upp på PLM-sidan

PLM- och IoT-utvecklaren PTC kan idag notera en stor kommersiell framgång inom automotivesektorn. Tyska fordonstillverkaren BMW Group kommer att satsa på PTCs PLM-svit Windchill som ryggrad i produktionen och när det gäller BOM-hanteringen (Bill of Materials). Detta innebär bl a att BMW kommer att använda Windchill dels för att möjliggöra global konfigurering och dels som grund för släppet av bilar till produktion. Vidare kommer den framgångrika biltillverkaren att använda PTC’s ThingWorx-lösning Navigate, vilket är en rollbaserad mjukvara för snabb access till produktdata. Genom dessa lösningar siktar BMW på att vässa sin produktionsprocess och den planering som relaterar till denna.
Till saken hör också att BMW sällar sig till de företag som nu utnyttjar PTCs abonnemangsmodell istället för att som tidigare investerat i ”evighetslicenser”. Som PLM&ERP News rapporterade tidigare i veckan har även japanska Toyota valt att satsa på denna modell vad avser IoT-sidan.

Denna nyhet toppar VECKANS NYHETSBREV från PLM&ERP News – klicka här för att läsa hela nyhetsbrevet: PTC vinnare när BMW väljer ny PLM-lösning – Blockchain a la IBM och Maersk – Miljardavtal till Visma…

En mer än nöjd PTC-bas, Jim Heppelmann, konstaterar i ett uttalande att BMWs val av lösningar kommer att bli en av de viktiga grunderna i biltillverkarens fortsatta digitaliseringsresa.
– Vi är förstås mycket stolta över att kunna hjälpa BMW att förbättra sin effektivitet i produktionsprocesserna, både vad avser planering och tillverkning av bolagets världsklass produkter.

PTC-chefen Jim Heppelmann har haft bra flyt under senaste året. Dagens besked om att BMW dels kommer att satsa på bolagets Windchill-svit för produktionen och dels utnyttja PTCs abonnemangsmodell, istället för att köpa traditionella ”evighetslicenser”, är båda bitar som underbygger Heppelmanns strategiska satsningar inom PTC.

 

Konfiguration av komplexa strukturer. Heppemann konstaterar vidare att Windchill och Navigate kommer att göra det möjligt att korta ledtiderna och snabbare få ut bilarna på marknaden.
– BMW Group kommer att utnyttja Windchills kapabiliteter för att konfigurera stora och komplexa data för fordonets struktur för att uppnå målet att masstillverka kundanpassade fordon, samtidigt som man får ökad flexibilitet och når högre kvalitet.
Heppelmann pekar på att ThingWorx Navigate stöder samtidig produktionsplanering, vilket gör det möjligt för BMW Group att förkorta den totala tiden till marknaden. Med denna mjukvara blir det möjligt att uppnå dramatiskt ökad produktivitet bland annat beroende på att samverkan i produktionsprocesserna underlättas av förenklad dataåtkomst. Det gör det möjligt för användare att få tillgång till exakt produktinformation utan komplicerade sökturer i komplexa systemstrukturer.

PTC fick toppbetyg av analytikern Forrester. Till saken hör att PTCs PLM-lösning för diskret tillverkning har fått en hel del beröm under det senaste året. Bland annat menade nyligen analytikern Forrester i sin Wave-rapport att Windchill, med kompletterande IoT-plattformen ThingWorx, faktiskt är marknadens starkaste lösning. Slutsatsen är dock inte helt oproblematiskt i det att Forrester missat en viktig poäng vad avser alla PLM-verktyg och integrationen av dessa i hela produktutvecklingskedjan. I princip missgynnar detta inte PTC, medan bolagets konkurrenter, Dassault och Siemens PLM, fått sämre betyg och möjligen placeringar, än vad som hade varit fallet om hänsyn tagits till en bredare definition av PLM-begreppet än den som Forrester använt. Läs mer om denna rapport i vår artikel:
PTC, Dassault och Aras bäst på PLM för diskret tillverkning?

PTCs IoT-baserade mjukvara, ThingWorx Navigate, kommer att öka snabb tillgänglighet av produkt- och produktionsdata i tillverkningsprocesserna på BMW.

I Forresters analys har hur som helst tre PLM-portföljer placerats i ledarkategorin: De är i tur och ordning: PTC, Dassault och Aras. I nästa kategori, ”starka aktörer”, hamnar Siemens och Oracle, medan SAP respektive en till kommit på efterkälken och placeras i de två lägsta kategorierna, ”starka utmanare” respektive för AD ”bara utmanare”.
Undersökningen baseras på företagens ”NUVARANDE ERBJUDANDEN”, som täcker deras existerande lösningar inom 15 områden och i slutplaceringshänseende viktats med 50 procent. Under detta begrepp har Forrester alltså bedömt bolagens kapabiliteter på 15 specifika områden, som BOM-hantering, IoT, integrationskapabiliteter och annat. Varje område har sedan bedömts, vart och ett, med betygen på en 0-5-gradig skala. De skilda betygen har sedan slagits ihop till en summa som givits ett snittbetyg. Så här ser det ut avseende de lösningar/bolag som tog de fem högsta placeringarna:

  1. PTC (med avseende på 15 parametrar)
  2. Dassault
  3. Siemens PLM
  4. Aras
  5. Oracle

En närmare syn av de delbetyg som delats ut till de tre lösningarna i topp visar följande:

PTCs RESULTAT. Gällande de underbyggande parametrarna kan konstateras att PTC får högsta betyg (5,0) ifråga om BOM-hantering, Kvalitet & ”Compliance”, Digitala Tvillingar, Rollbaserade Applikationer, IoT-plattform, Integrationskapabilitet, Implementation & Hållbarhet, Konfiguration & Flexibilitet. Toppbetyg på 8 punkter av 15, sålunda.
Lägst betyg (1,0) får PTC för ”Leverantörssamverkan”, ”Innovation & Produktportföljshantering” och ”Analytics”.

Placeringar när det gäller STRATEGI. Alltid en svårvärderad post, men ändå tillmäter Forrester denna del av underlaget en 50-procentig betydelse när det gäller kategoriplacering. Så här ser tabellen ut för de fem topplaceringarna:
1. PTC och Dassault (delad placering)
3. Aras
4. Siemens och Oracle (delad placering)

PTCs RESULTAT. Toppbetyg får man för ”Vision” och ”Leveransmodell – molnet”. Lägre betyg (3,0) får man med avseende på parametern ”Partner-ekosystem”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title