Annons

El-CAD: Flera nya och starkare funktioner i senaste EPLAN-plattformen 2.9

Vi ger oss direkt in och tar en titt på förbättringarna. QR-koderna först och man kan direkt konstatera att dessa är lätta att generera i I EPLAN Platform, version 2.9.
Användare kan lagra hyperlänkar i sin dokumentation, som senare kan skannas och öppnas med appar på mobila enheter, som smartphones eller surfplattor. Det kan användas för både interna och externa länkar, vilket förpassar tråkig inmatning till det förflutna.
”QR-koden fungerar också på tryckt dokumentation, vilket gör den snabbare och lättare att använda. Utbyte av symboler i platshållarobjekt har också förenklats och de kan nu ersättas genom att välja lämpliga värdeuppsättningar. Användare drar nytta av större transparens med färre makrovarianter,” skriver boilaget i sitt pressmaterial.

QR-koderna är lätta att generera i I EPLAN Platform, version 2.9.

Dockbarhet i lagerhantering
Layers Management – hantering av flera lager ovanpå varandra – har gjorts ännu enklare än tidigare, nu via dockbar dialog: alla ändringar sparas nu automatiskt.
Ytterligare funktionalitet, inklusive sökning av lager och ändring av deras egenskaper, tillhör förbättringarna. Från och med nu är det lätt att söka i ett projekt efter alla objekt som har tilldelats ett visst lager i ett projekt eller delprojekt. Formgivare kan sedan använda ”Properties-dialogen” för ett hittat objekt i sökresultatlistan för att ändra tilldelningen av det lager som de just sökte efter. Detta gör att lager som har lagts till i ett projekt via DXF- eller DWG-import lätt kan hittas, snabbt modifieras och användas som användardefinierade lager.
En ytterligare fördel är att användare kan implementera företagsstandarder med enkla anpassningar och definitioner, analogt med navigatorerna.

Macro Navigator_EN.jpg: Makron kan nu enkelt sättas in i andra projekt med ”drag & drop” från Macro Navigator.

Ett snabbare sätt att nå målet: Navigator-display
Listvyn över Macro Navigator ändrades till en tabell med celler i den tidigare versionen av EPLAN Platform, som därför kan redigeras ganska enkelt. I den senaste versionen har denna funktion utvidgats till ytterligare navigatorer, till exempel Parts Navigator, PLC Navigator och Wire Navigator. Detta ger version 2.9 kraftfulla praktiska fördelar eftersom projektdata nu kan redigeras massivt på ett ögonblick.
När ett makroprojekt är slutfört, kan standardiserade makron läggas in i andra projekt från Macro Navigator med drag & drop. Det fungerar naturligtvis även inom ett makro- eller schematiskt projekt där användaren har skapat fönster- och symbolmakron. Detta resulterar i betydande tidsbesparingar eftersom det tidigare besvärliga urvalet via makrovalet från katalogerna inte längre är nödvändigt.
Ett ytterligare plus är att data används på nytt, vilket säkerställer och ökar projektets kvalitet.

Smart konfiguration
Den nya ”Management-dialogen” gör det mycket lättare för användare att redigera användardefinierade egenskapsarrangemang för scheman och placering av 3D-enheter. Användare kan kontrollera dessa i Management-dialogen och enkelt ta bort användardefinierade egenskapsarrangemang som inte används. En kontextmeny hjälper användare att enkelt hitta de använda egenskaperna. Fördelarna är tydliga: Alla egenskapsarrangemang som finns i ett projekt kan visas på ett ställe. Dessutom kan flera egenskaper redigeras samtidigt vid export och import av egenskapsarrangemang för olika komponenter. Namnen kan också översättas lika enkelt, och de nya sökmöjligheterna hjälper till att göra justeringar för att implementera företagsstandarder ännu snabbare.

Extra tydlighet
I version 2.9 kan flerspråkiga poster göras för många egenskaper och inmatningsfält i både projekt och ”Parts Management”. Användaren kan sedan översätta dem manuellt till ett enhetligt språk eller få det automatiskt. EPLAN Platform, version 2.9, ger nu en extra hjälp för tydligheten: fält för vilka flerspråkig input är möjligt markeras nu framtill med en ikon i användargränssnittet som standard. Hur fungerar det? När designern matar in en text i ett flerspråkigt fält är den ursprungligen språkoberoende. Om det behöver översättas tilldelas det sedan det angivna källspråket.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title