Annons

Föreningen Automation Region firade 10-årsjubileum

Föreningen Automation Region har haft sitt årsmöte. Men årets upplaga var lite speciell jämfört med tidigare: Föreningen firade nämligen parallellt sitt 10-årsjubileum. Detta hade lockat ett 70-tal medlemmar och andra intresserade och förutom de mer formella punkterna bjöds på ett intressant seminarium kopplat till den pågående teknikrevolutionen där smarta algoritmer skapar artificiell intelligens – AI.
Det är lätt att fascineras över de tekniska möjligheterna, men hur påverkar utvecklingen oss människor? Frågan är utmanande och åsikterna går förvisso isär.

På Automation Regions hemsida sammanfattas mötet och dsikussionen kring AI så här: ”Två av medlemmarna i initiativet addAI var på plats – Daniel Akenine, nationell teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige, samt Jonas Stier, professor vid Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna.

Diskuterade Artificiell Intelligens: Jonas Stier och Daniel Akenine.

Arbetets betydelse. Daniel Akenine inledde med en betraktelse kring de etiska aspekterna av AI-utvecklingen och berörde bland annat betydelsen av arbete.

– Många hävdar att de inte vill jobba men ändå visar studier att människor känner sig lyckligare och mer närvarande när de är på jobbet än när de är lediga, berättade Daniel Akenine. AI förväntas frigöra mycket tid för oss människor, men det är alltså inte säkert att vi blir lyckligare för det.

Därefter tog Jonas Stier diskussionen vidare genom att utmana Daniel Akenines resonemang kring betydelsen av AI. Han engagerade också åhörarna som ställde frågor om utvecklingen och förväntningarna inför framtiden.

Då var automationsbegreppet okänt hos allmänheten. Under ledning av Automation Regions processledare Catarina Berglund avrundades årsmötet med en panel som summerade Automation Regions första tio år och blickade framåt. Medverkande gäster var de tidigare processledarna Helena Jerregård (nu på SICS) och Karolina Winbo (Näringsdepartementet), Automation Regions styrelseordförande Björn Jonsson (ABB) samt Damir Isovic (Mälardalens högskola).

– När föreningen startades så upplevde vi att begreppet automation var okänt hos den breda allmänheten, berättade Helena Jerregård. Det var en av våra viktigaste utmaningar i början och vi satsade på informationskampanjer för att stödja kompetensförsörjningen till branschen.
– Automation Regions nätverk utgör en viktig resurs för våra forskare, lärare och studenter på högskolan, konstaterade Damir Isovic. Det har inte varit så från början men idag finns det otroligt många kopplingar och beröringspunkter mellan våra verksamheter.”

Nya styrelsemedlemmar. Lite nytt folk valdes också in i styrelsen:
Nya ordinarie ledamöter blev – Johan Stahre, Chalmers, och Claes Mellgren, AQgroup. En ny suppleant blev det också – Johanna Tömmervik, byBrick.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title