Annons

Forskningsprojekt på Högskolan Väst: Snickare testar att bygga hus med AR-glasögon

Intresset för att bygga hus i trä ökar stort och parallellt utvecklar träbyggnadsindustrin nya effektivare tillverkningsmetoder. I projektet Tillverka i trä, där Högskolan Väst är en av flera parter, har nätverket av företag och forskare inventerat träindustrins utmaningar och behov av ny teknik. AR-teknik, augmented reality, är ett av flera teknikområden som aktörerna nu tittar närmare på i olika forskningsprojekt. 

Bygger takstolar
Doktoranden Nicole Tobiskovà driver ett projekt där AR-glasögon testas av operatörer som bygger takstolar. 
– Det här är ett studentprojekt där studenterna har samverkat med vår industripartner i nästan ett halvår för att skapa en lösning som ska stötta operatörer i monteringsarbetet, säger Nicole Tobiskovà. 
En av talstolsoperatörerna som testat att montera med AR-glasögon är Tony Ringqvist:
– Man får en klarare helhet av hur takstolen ser ut och var piedestaler hamnar. Du kan styra den direkt med bara händerna mycket smidigare.  Med AR-teknologin, förstärkt verklighet på svenska, kan man kan uppleva en verklig miljö som förstärks av element skapade i en dator, t ex en 3D-modell.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title