Annons

FoU: Digital tvilling och 3DP gav full pott till Örebro universitet

Örebro Universitet har fått 9 miljoner kronor i stöd för två spännande forskningsprojekt inom maskinteknik av Vinnova. Projekten cirkulerar kring digitala tvillingar och konstruktionsoptimering i nätverk inom additiv tillverkning. Projekten sker i samarbete med företag, som bidrar med lika mycket pengar, vilket innebär att de sammantaget dragit in 18 miljoner i stöd.
– Det är en fantastisk utdelning för forskningen i maskinteknik vid Örebro universitet, säger Lars Pejryd, professor i maskinteknik och ledare för ett av projekten.
Hans kollega Magnus Löfstrand, professor i maskinteknik, säger att målet är att utveckla en digital tvilling.
– Vi ska skapa en digital tvilling som fortlöpande uppdateras med driftsdata för att sedan direkt mata tillbaka uppdateringarna till maskinen. Målet som forskare är att med datainsamling och analys förbättra systemtillgänglighet, säger Löfstrand. BILDTEXT Lars Pejryd, professor i maskinteknik och ledare för ett av projekten, och kollegan, Magnus Löfstrand, professor i maskinteknik.

En digital tvilling kan vara en virtuell modell av en maskin i form av mjukvara. Den riktiga maskinen för över information om sitt tillstånd till den digitala tvillingen. Tanken är nu att i det ena av de två projekten bl a prova den digitala tvillingen på borriggar i underjordisk gruvdrift. Resultatet förväntas kunna användas inom både tillverkningsindustrin och processindustrin.

Konstruktionsoptimering inom additivt.
Det andra projektet är en utveckling av en metod för optimering av konstruktioner och att använda så kallade nätverk inom additiv tillverkning, också kallat 3D-printning.
– Nätverk gör det möjligt att skapa lättare konstruktioner som håller bättre när de utsätts för oväntade belastningar, berättar Lars Pejryd.
Nätverk kan samtidigt användas som stöd under bygget av komponenter, stöd som kan sitta kvar, vilket minskar kostnaderna jämfört med konstruktionerna där stöden måste tas bort. De kan också ha en funktion som ökar prestandan, till exempel en värmeväxlare. Komponenterna som tillverkas på detta sätt kan vara delar av till exempel en borrigg eller en gasturbin
– Idag saknas kunskap om hur nätverk kan användas under konstruktionen och vi vill ta fram en process som täcker helheten, alltså både produktens egenskaper och tillverkningen, säger Lars Pejryd.
Forskningsmedlen kommer från Produktion 2030 som är ett strategiskt innovationsprogram för hållbar utveckling hos Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title