Annons

Framgångsrik nordisk SaaS-spelare: M-Files når ”Centaur-status” med 100 miljoner dollar i ARR-omsättning

Det går bra för IT-företaget M-Files. Bolaget berättar idag att man har nått en ny milstolpe genom att förra året 2022 omsätta mer än 100 miljoner dollar (drygt en miljard kronor) i årligen återkommande intäkter (ARR). Detta är en synnerligen intressant faktor, inte minst för företag som jobbar med SaaS-lösningar (Software-as-a-Service, alltså mjukvaran som tjänst), till skillnad från den tidigare förhärskande engångs-licensförsäljningsmodellen, där huvuddelen av intäkten kom i samband med att köpets genomförande. Med SaaS-modellen sprids istället intäkterna ut över prenumerations- eller avtalstiden, vilket gör ARR-begreppet till en bra värdemätare på hur framgångsrik uthyrningen av mjukvaran är och ger en över tid jämnare och mer planerbar intäktskurva.
Centaur-begreppet lanserades av investmentbolaget Bessemer Ventures och syftar på privatägda SaaS-företag som har nått 100 miljoner dollar i årligen återkommande intäkter (ARR). Man uppskattar att bara 50 nya SaaS-företag (programvara som tjänst) nådde Centaur-status under 2022, vilket säger nåpgot om M-Files framgångar.
M-Files bygger sina framgångar på att man utvecklat en plattform för intelligent informationshantering som hjälper företag att upprätta smarta förbindelser över hela verksamheten och att automatisera kritiska affärsprocesser, samtidigt som informationen skyddas och kontrolleras. Bolaget grundades i Finland av nuvarande CEOn, Antti Nivala, och är ett oberoende, privatägt företag. M-Files arbetar med företag inom alla branscher och tillväxten drivs av en stor efterfrågan på smidig informationshantering. Lösningen kan användas oavsett beroenden, system, lagringsplatser, applikationer eller användare.

 I Bessemers rapport ”2023 State of the Cloud” beskrivs Centaurer som en “elitundergrupp till den växande flocken enhörningar” och ett tillförlitligt mått på ett företags framgång och förmåga att arbeta med starkt marknadsanpassade produkter, en skalbar strategi för att lanseras på marknaden till en växande kundbas. 
– M-Files är ett sällsynt företag, inte bara för att vi har passerat 100 miljoner i årligen återkommande intäkter, säger Antti Nivalaoch tillägger: ”!Vårt företag är kassaflödespositivt och starkt fokuserat på lönsam tillväxt. Som oberoende aktör har vi heller aldrig varit tvungna att integrera eller anpassa oss till en större organisation som har många olika produkter. Den här tillväxtstrategin kombineras med våra starka finska rötter och kultur. Våra värderingar bygger på jämlikhet, förtroende och ärlighet och gör att vi kan fokusera på att tillhandahålla de bästa produkterna, servicen och supporten på marknaden. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit och ser fram emot fortsatt framgång och tillväxt.” 

Vägen till 100 miljoner dollar i omsättning
IU dagens pressrelease konstaterar M-Files att man skillnad från de flesta SaaS-företag som snabbt skaffar kapital, vilket resulterar i kraftigt ökade utgifter, har bolagets konservativa och pragmatiska tillväxt över tid gynnat företaget. Den senaste finansieringen var en investering på 80 miljoner dollar (cirka 800 miljoner kronor) och leddes av Bregal Milestone år 2021. Den hjälpte M-Files att utveckla nya innovativa lösningar till sin metadatadrivna plattform för dokumenthantering. När företaget utökade sin globala närvaro flyttade vd och grundare Antti Nivala från Finland till Nordamerika för att leda verksamheten från M-Files amerikanska huvudkontor i Austin, Texas. Under år 2021 förvärvade M-Files också Hubshare vilket stärkte möjligheterna till externa samarbeten. I slutet av 2022 hade M-Files fått 100 nya Hubshare-kunder, rapporterade en tillväxt på 33 procent i prenumerationsintäkter och 40 procent tillväxt i nykundsförsäljning, vilket ökade den genomsnittliga storleken på nya kundavtal med 60 procent. I februari 2023 förvärvade M-Files företaget Ment och utökade därmed sitt erbjudande med nästa generations funktioner för no-code dokumentautomatisering.

Starkt partnerskap med Microsoft
M-Files samarbetar med teknik- och lösningsutvecklare, systemintegratörer och återförsäljare för att hjälpa företag att förbättra hur de gör affärer och får möjlighet att arbeta var som helst. M-Files har under flera år varit en stark Microsoft-partner i Microsofts ISV- och Azure IP-samförsäljningsprogram. År 2022 förstärktes partnerskapet med Microsoft när M-Files nya prenumerationserbjudanden blev tillgängligt via Microsoft Azure Marketplace. I maj 2023 lanserade M-Files även förbättrade integrationer med Microsoft Teams och Microsoft Outlook. Integrationerna erbjuder kunderna ett enkelt, säkert, användarvänligt och kompatibelt sätt för externa och interna användare att samarbeta om M-Files-innehåll.
Ett exempel på nöjd kund är Mikko Pippuri, digitaliseringschef på Berggren, en fullservicebyrå inom immaterialrätt. Han säger:
– M-Files har spelat en viktig roll i att påskynda vår digitala resa, från långsamma, mödosamma och pappersbaserade processer till en omfattande verktygslåda med metadatadrivna funktioner för dokumenthantering. Det har gjort det möjligt för oss att förbättra vår affärsverksamhet och kundservice, säkerställa datasäkerheten för klientdokumentation och hantera våra dagliga uppgifter. – När jag startade M-Files i Finland var vår vision att skapa ett i grunden nytt och unikt tillvägagångssätt för informationshantering. I dag är den visionen fullt ut förverkligad och vår Centaur-milstolpe återspeglar många års hårt arbete och engagemang från M-Files anställda och partner runt om i världen, avslutar Antti Nivala.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title