Annons

Partnerskapet med Addovation bakom SAAB Kockums lyckade uppgradering av IFS-plattformen

SAAB och Addovation har alltså haft en lång relation i olika projekt och affärsinitiativ under de senaste åren, och för fem månader sedan samarbetade de för att uppgradera sin ERP -lösning till IFS Applications 10. Att bolaget är nöjt med uppgraderingen behöver man inte tvivla över. Förutom Tore Bergmans positiva omdömen konstaterar SAAB Kockums IT-chef, Niklas Granevik:
– Vi har nu en solid grund att stå på för framtiden.

”EN LÖSNING I VÄRLDSKLASS”
Till saken hör att SAAB tillhör en av marknadens mest krävande kunder. Att produktutveckla och tillverka avancerade U-båtar är också något som kräver att alla detaljer fungerar och hänger ihop. Applications 10 är en lösning som kan leva upp till detta.
När bolaget lanserade denna version menade IFS-chefen, Darren Roos, att man med IFS Applications 10 visat att bolaget ligger i framkant på ERP-sidan i allmänhet och när det gäller fältservice och EAM (Enterprise Application Management, ”underhållslösningar”) i synnerhet.
– Systemet är byggt för att företag ska kunna dra nytta av disruptiva trender som automation, IoT samt ökad tjänsteförsäljning och hjälper bolagen att koppla verksamheten till en sammanhållen digital miljö, sammanfattade Roos.
Klart är också att det handlar om en lösning i världsklass inom sina segment. IFS har byggt mjukvaran för att hjälpa kunderna att kapitalisera på stora, viktiga trender som automation, uppkopplade enheter och ökad tjänsteförsäljning.

Jens-Magnus Andersson, försäljningsdirektör på Addovation

MAXIMERING AV POTENTIALEN
Mer konkret talar vi om sånt som det nya gränssnittet, IFS Aurena, som en av de stora fördelarna med Applications 10. Detta gränssnitt gör det möjligt att jobba effektivt oavsett vilken enhet man använder eller vilken tid på dygnet man gör det. Tillsammans med IFS Lobby kan man med ”tian” komma åt den information man behöver på ett synnerligen enkelt sätt.
Man kan t ex utveckla visuella strategiska KPI-paneler som hämtar data direkt från systemet och som tillåter användaren att dyka djupt ner i relevant information. Genom att använda dessa paneler tillsammans med relevanta Lobby-översikter kommer kunder som SAAB Kockum och deras medarbetare att kunna få ut reella värden ur sina systeminvesteringar.

Jens-Magnus Andersson, försäljningsdirektör på Addovation, summerar det hela med att man är stolta över att kunna samarbeta med en så krävande kund som SAAB, att kunna hjälpa dem att maximera potentialen i deras affärsinvesteringar och den pågående digitala transformationsresan.
– SAAB och Addovation har visat sig vara en bra match eftersom vi båda letar efter och ser fördelarna med ett långsiktigt partnerskap, säger han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title