Annons

Från ett äldre PDM-system till 3DEXPERIENCE Cloud: TECHNIA och Dassault i avtal med industriell storspelare på livsmedelssidan

Dassault Systemes-dedikerade PLM-konsulten TECHNIA fortsätter sin expansiva PLM-resa. Detta handlar nu inte alltid om nya bolagsköp, som varit ägaren Addnodes huvudsakliga tilklväxtstrategi, utan också om fördjupade tekniksamarbeten. Dessa partnerskap är då ofta en blandning av kommersiella kund-avtal och ingående utvecklingsbitar. Ett nytt intressant samarbete i denna kategori är det nyligen tecknade partnerskapet med Marel, ett isländskt bolag med en omfattande global närvaro inom avancerade lösningar för livsmedelsindustrin. Bolaget finns i 30 länder över hela världen och tillhandahåller avancerade system, mjukvara och tjänster till livsmedelsföretag över hela världen. Företrädesvis inom fjäderfä-, fisk- och köttindustrin.
För TECHNIA representerar detta partnerskap ett av de större implementations- och transformations-programmen i Beneluxregionen. Detta isländska bolag är, som detta antyder ,ingen liten spelare, utan omsatte under 2023 1,86 miljarder euro, motsvarande nära 21 miljarder kronor. Tveklöst ett bolag med såväl kommersiella som teknologiska resurser.
Vad Marel tagit sikte på är att strömlinjeforma sina produkters livscykelmiljö. Detta gör man genom att migrera från ett äldre PDM-system till Dassaults 3DEXPERIENCE Cloud. Marel har i detta en out-of-the-box-strategi, vilken tagit sikte på att förbereda verksamheten för en större framtida uppskalning.
Det partnerskapet som nyligen tillkännagavs innebär ett flerårigt engagemang med nära samarbete mellan Marel, TECHNIA och Dassault Systèmes. Ett av de första stegen blir att koppla multi-CAD-lösningar till plattformen och sätta upp FoU-processerna i 3DEXPERIENCE.
- Detta nya partnerskap markerar början på ett nära samarbete mellan Marel, TECHNIA och Dassault Systèmes, säger TECHNIA-chefen, CEO Magnus Falkman, och tillägger: ”Under de senaste månaderna har våra team arbetat intensivt för att lägga grunden för ett av de större PLM-projekten i Benelux-regionen. Detta fleråriga engagemang under Marels Nexus-program återspeglar vårt engagemang för sömlöst samarbete och innovation, som utnyttjar 3DEXPERIENCE-plattformen för att driva transformativ förändring i branschen."

Marel är alltså en ledande global leverantör av avancerad utrustning för livsmedelsbearbetning, system, mjukvara och tjänster till ett växande utbud av industrier, inklusive fjäderfä, kött, fisk, växtbaserade proteiner, husdjursfoder och vattenfoder.

I linje med bolagets tillväxtstrategi 2017-2026 har Marel gradvis expanderat till närliggande branscher, inklusive 2022-förvärvet av Wenger, vilket möjliggör nya spännande affärsmöjligheter. Marel investerar årligen cirka 6 procent av intäkterna i innovation.

Ett vägval som kommer att omdefiniera industririktmärkena
Raimond Voermans, Informationschef på Marel, konstaterar att man genom att ständigt förändra livsmedelsförädlingen gör det möjligt för sina kunder att öka avkastningen och genomströmningen, säkerställa livsmedelssäkerhet och förbättra hållbarheten i livsmedelsproduktionen.
Marel noterades på NASDAQ Island 1992 och dubbelnoterades på Euronext Amsterdam i juni 2019.
– Vi leder transformationen inom livsmedelsförädling, och integrerar toppmoderna lösningar, mjukvara och tjänster med automatisering och banbrytande teknologier. Vår övergång till 3DEXPERIENCE-plattformen från Dassault Systèmes, med stöd av vårt partnerskap med TECHNIA, innebär ett framåttänkande för att förbättra vår miljö för produktlivscykelhantering. Vi anpassar oss inte bara; vi omdefinierar industririktmärken.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title