Annons

Full pott för PTC när Volvo Group konsoliderar CAD- och PLM på Creo och Windchill – Dassaults CATIA fasas ut

Med dagens annonserade beslut blir Volvo Group en av PTCs absolut största kunder och det är en kund med stora muskler: Volvokoncernen sysselsätter nästan 100 000 personer och betjänar kunder på mer än 190 marknader och förra året drog bolaget in cirka 338 miljarder kronor (33,6 miljarder euro).
Det ska också sägas att det egentligen ingen större överraskning att Volvo Group lämnar dagens konsolideringsbesked. Man har under många år gått i PTC-riktningen och per dags dato använder man redan t ex redan Creo för design av motorer, drivlinor, chassi med flera områden.
Men även när det gäller PLM/cPDm-bitarna har man använt sig av lösningar inom PTCs Windchill-svit, t ex MPM Link och PDM Link vid sidan av konfigurationslogiken som legat och fortsatt ligger i Volvos produktdatabas KOLA.

EN LOGISK AFFÄR
I ett övergripande perspektiv så är Volvos tillkännagivande idag en logisk fortsättning på tidigare tagna beslut, som i de flesta fall gått PTCs väg.
I grund och botten handlar det dock kanske mindre om individuella vinster i CAD-arbetet utan mer om bolagets vilja att effektivisera sina totala flöden i produktframtagnings-arbetet.
PTC skriver i sitt pressmaterial: ”Denna lösning, som kommer att utnyttja alla funktioner i PTCs Windchill PLM-programvara och Creo på CAD-designsidan, är utformad för att främja samarbete mellan Volvokoncernens PLM- och CAD-funktioner och öka avsevärt återanvändning av digital produktdata i Volvokoncernen.”
Bakom detta gömmer sig det faktum att man generellt i koncernen befinner sig i ett omvandlingsskede, drivet av digitaliseringssträvanden, nya teknologier, nya energigivare och e-mobilitet.
Förutom att transformera sin innovationsprocess, försöker Volvo Group, liksom idag hela transportindustrin att forma en framtid med teknik och systemlösningar som är säkrare, renare och effektivare.
– Genom att anpassa oss till PTC kring CAD-plattformen kommer vi att arbeta tillsammans för att skapa en kapacitet i världsklass, som vi förväntar oss kommer att vara en konkurrensfördel i många år framöver när vi strävar efter det framtida landskapet för hållbara transporter och infrastruktur på Volvo, säger Lars Stenqvist.

BREDDAD ANVÄNDNING AV WINDCHILL PÅ PDM-SIDAN
På sista raden har Volvo Group alltså beslutat att ena sina CAD-plattformar på ett sätt som positionerar PTCs produkter för att fungera som de primära CAD- och PLM -lösningarna som används i Volvokoncernen för komplett fordonsdesign.
Volvokoncernen, som erbjuder lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och kraftlösningar för marina och industriella applikationer, inledde en strategi för att omvandla sin IT-arkitektur genom att konsolidera PLM- och CAD-plattformar för att möjliggöra bättre utnyttjande av produktdata i hela värdekedjan.
Under de senaste åren har man också jobbat mot att inte bara använda Windchills PDM-lösningar som ett filkabinett för CAD-filer, utan även fungera för att samla sånt som BOMar, change management-lösningar, etc.

PTC-chefen, Jim Heppelmann, demonstrerade under under ett tidigare LiveWorx-event en Volvo-lastbil, en urlyft motor och hur man kan använda PTCs Vuforiaplattform i kvalitetsarbetet på verkstadsgolvet. Han kunde med en surfplatta visa hur mjukvaran identifierade den individuella motorn, delarna som ingick, och han kunde dessutom plocka fram 3D-bilderna av respektive komponent och samtidigt kontrollera att allt var med och satt på rätt plats. Men AR är bara en bit i utvecklingen av den digitala tråden och Heppelmanns ideer om PTC ska ta sig an verktygen som behövs för att utveckla denna är en av de starkaste på marknaden. Till saken hör också att Volvo Group även använder PTCs IoT-plattform ThingWorx i verkstadsarbetet.

– Genom att arbeta tillsammans för en gemensam vision har vi drivit viktiga förbättringar av PTCs produktpaketet och viktiga förbättringar för att göra det möjligt för Volvokoncernen att få ut bra produkter på marknaden, säger PTC-chefen, Jim Heppelmann, i en kommentar. Han tillägger:
– Vi är glada över att vara en partner för Volvo Groups produktutvecklingsteam. Det digitala tekniska tillvägagångssättet som vi kommer att uppnå tillsammans kommer att fungera som ett exempel för företag runt om i världen.
Heppelmann tillägger att man i färdens riktning kan komma att se utökade PTC-installationer även på produktionsområdet, där man idag t ex använder sig av PTCs IoT- och Vuforia-plattformar på åtminstone 6 av Volvos fabriker.

KONKURRENSEN HÅRDNAR FÖR DASSAULT
För Dassault Systemes kommer dagens besked som en tuff påminnelse om att bolagets CaD-lösning, CATIA, är utsatt för en stenhård konkurrens inom den automotive-bransch som man en gång totaldominerade. V5-lösningen finns förstås ännu kvar på en rad ställen, men konkurrensen från system som de från PTC (Creo) och Siemens Digital Industries (NX) skapar ett allt trängre utrymme för den franska PLM-utvecklarens klassiska CATIA. Samtidigt som V6-versionen, eller 3DEXPERIENCE, haft avsevärda svårigheter att slå igenom inom automotive.

Dock finns Dassaults mjukvara för digital tillverkningshantering, DELMIA, fortfarande kvar på produktionssidan inom Volvo Group.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title