Annons

Full spårbarhet i produktionen när Arvid Nordquist integrerar systemen med SAP-lösning

SAP och partnern IMPLEMA framtidssäkrar systemen. SAP berättar idag om kaffe- och livsmedelsproducenten Arvid Nordquists satsningar på hanteringen av bolagets ca 135.000 säljordrar per år. På kafferosteriet i Solna går maskinerna för fullt för att matcha det enorma flödet, men för att få ut mer av sitt system behövdes en sammanhållen plattform. Till saken hör att man för några år sedan tillsammans med SAP-partnern Implema satsade på affärssystemet SAP S/4HANA Private Cloud, men fortfarande användes en rad andra mer ålderstigna system i verksamheten, system som inte var integrerade med varandra. Detta har man nu tagit grepp om. Bland annat i skenet av att man 2025 inviger ett nytt avancerat kafferosteri i Järfälla.
Men förberedelserna har redan kommit igång och redan nu pågår ett omfattande grundarbete där alla IT-system ska moderniseras och kopplas samman med hjälp av SAP Integration Suite. Bland effekterna av detta är att medarbetarna kommer att kunna lägga produktionsorder direkt från affärssystemet och i det nya rosteriet integreras också förpackningssystemet och ett helt automatiserat höglager.
Det är kort sagt mycket som ska klaffa för att vi konsumenter alltid ska hitta våra favoritvarumärken på butikshyllorna – inte minst i produktionen. Med de nya lösningarna på plats kommer man att ha full spårbarhet i produktionen.
– Vi har en tydlig SAP-strategi i bolaget och under åren har vi gjort en rad olika specialanpassningar som avviker från standard. Det har fungerat bra, men för att kunna fortsätta utveckla verksamheten behövde vi en mer modern lösning som också är lättare att förvalta, förklarar Erik Juhlin som varit IT-ansvarig på Arvid Nordquist sedan 2021.

Företaget Arvid Nordquist har rätt många år på nacken per dags dato. Bolaget grundades 1884 och i dag arbetar mer än 300 medarbetare på fyra nordiska marknader. Lokalerna i Solna där huvudkontoret och kafferosteriet ligger har blivit för trånga och den 1 juli 2025 öppnas därför ett nytt och resurssnålt kafferosteri i Järfälla som blir Sveriges första rosteri byggt i trä. 
De flesta kopplar Arvid Nordquist till kaffe, men faktum är att de också är stora inom livsmedel, ”non food” och dessutom en av Systembolagets största vinleverantörer. Inom fyra olika affärsområden finns andra välkända varumärken som Kelloggs, Sun-Maid, Del Monte, Duck, Duracell och Vaseline. 

Molnbaserat affärssystem från SAP
Resan tillsammans med SAP började redan 1998. Samarbetet gjorde det möjligt att lägga till nya affärsområden och dotterbolag – och expandera till nya marknader. Tillsammans med IT-partnern Implema gick man för några år sedan över till affärssystemet SAP S/4HANA Private Cloud, men fortfarande användes en rad andra mer ålderstigna system i verksamheten som inte var integrerade med varandra. 
– Satsningen på SAP Integration Suite är en framtidssäkring och det största beslutet vi tagit efter uppgraderingen till SAP S/4HANA. Vi behövde investera i en robust och standardiserad plattform som är skalbar och gör att vi kan bli helt leverantörsobundna, säger Erik Juhlin.

Tre system integreras nu på djupet med SAP:s affärssystem. Det gör att medarbetarna kommer att kunna lägga produktionsorder direkt från affärssystemet och i det nya rosteriet integreras också förpackningssystemet och ett helt automatiserat höglager. 

Full spårbarhet
Genom att systemen integreras blir det också lättare att leva upp till nya CSRD-krav på spårbarhet. Med hjälp av SAP kommer Arvid Nordquist kort sagt att kunna spåra exakt varifrån varje enskilt paket kommer. 
Totalt handlar det om 120 integrationer som ska vara färdiga under 2024. Arbetet leds av interna integrationsexperter tillsammans med konsultföretaget Implema, en mångårig SAP-partner med ett stort antal experter inom både teknik och affärsprocesser.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title